Solicitarea obligării pârâţilor la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente

27 mai 2022
Vizualizari: 334
  • C. muncii: art. 253 alin. (1) - (2)
  • C. muncii: art. 266
  • C. muncii: art. 270
  • C. muncii: art. 272
  • C. muncii: art. 275
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135

Prin acțiunea înregistrată la data de 24 septembrie 2020, la Tribunalul Sălaj, secția civilă în dosarul nr. x/2020, reclamanta A. a chemat în judecată pârâții Ministerul Justiției, Tribunalul Sălaj și Curtea de Apel Cluj, solicitând instanței obligarea pârâților la recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente, raportat la o valoare de referință sectorială în cuantum de 605,225 RON începând cu 01.08.2016 și în continuare; plata pentru fiecare lună, până la recunoașterea efectivă a dreptului, a diferenței dintre venitul la care este îndreptățită și venitul efectiv plătit, sumă care va fi actualizată cu indicele de inflație, la care se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată de la data exigibilității fiecărei obligații lunare de plată până la data plății efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1140 din 11 mai 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, fiind sesizată conform art. 135 C. proc. civ., constată că în cauză există un conflict negativ de competență în sensul art. 133 pct. 2 C. proc. civ., ivit între cele două instanțe care s-au declarat deopotrivă necompetente să judece litigiul, motiv pentru care va stabili competența soluționării cauzei în favoarea Tribunalului Bihor, pentru următoarele considerente:

Cu titlu prealabil, instanța supremă reține că, în prezenta cauză este aplicabil C. proc. civ., în forma modificată prin Legea nr. 310/2018, întrucât acțiunea a fost introdusă ulterior intrării în vigoare a acestei legi, la 24 septembrie 2020.

În cauza dedusă judecății, instanța a fost învestită să se pronunțe asupra cererii privind drepturi decurgând din litigiu de muncă, reclamanta având calitatea de judecător.

Potrivit art. 127 alin. (1) C. proc. civ., „dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cauză de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea”.

Confom art. 127 alin. (2)^1 C. proc. civ. „Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau de pârât, după caz”.

Având în vedere aceste text de lege, Înalta Curte reține că reclamanta, la data sesizării instanței, avea calitatea de judecător și își desfășura activitatea în cadrul Judecătoriei Jibou, iar printre pârâți figurează și Tribunalul Sălaj, instanță superioară celei la care reclamanta își desfășoară activitatea.

Având în vedere că art. 127 alin. (1), alin. (2)^1 și alin. (3), C. proc. civ. vizează atât judecătorul, cât și instanța de judecată, calitatea de parte în proces a Tribunalului Sălaj determină incidența acestor dispoziții legale, care reglementează competența teritorială facultativă.

În aceste condiții, conform art. 127 alin. (1) și alin. (2) C. proc. civ., competența revine uneia dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi competentă, potrivit legii.

Curtea de Apel Oradea, în circumscripția căreia se află Tribunalul Bihor este una dintre curțile de apel aflate în vecinătatea Curții de Apel Cluj, în circumscripția căreia se află Tribunalul Sălaj, pârât în prezenta cauză.

Pentru aceste motive, în aplicarea dispozițiilor art. 127 alin. (1), alin. (2)^1 și alin. (3), raportat la art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Bihor.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea obligării pârâților la recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente was last modified: mai 27th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.