Cuvinte-cheie "Judecator"

 • Cerere de chemare în judecată privind dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamantul din punct de vedere salarial în raport cu alţi angajaţi. Stabilirea competenței de soluțonare a cauzei

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea obligării pârâţilor la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente

 • Cerere privind recunoașterea dreptului la plata diurnei procurorilor detaşaţi în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară. Invocarea excepţiei necompetenţei teritoriale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea unei decizii emise de barou privind nedemnitatea avocaților. Calitate procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea de judecător la o curte de apel a mandatarului părții intimate. Cerere de strămutare pe motiv de bănuială legitimă. Competența de soluționare

 • Dezideratul aflării adevărului și rolul judecătorului în administrarea probelor

 • Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari – modificări (Hotărârea CSM nr. 1323/2015)

 • Regimul juridic al independenţei judecătorilor constituţionali

 • Baremele concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor din perioada 27 martie – 24 iunie 2015

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice