Solicitare privind obligarea pârâtului la plata sumelor reprezentând cheltuieli de întreţinere neachitate şi penalizări. Recurs respins ca tardiv fomulat

18 oct. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 286
  • NCC: art. 416 alin. (1)
  • NCC: art. 421 alin. (2)
  • NCC: art. 493 alin. (2) şi (3)

Prin cererea înregistrată la data de 14 iulie 2015, sub nr. x/2015, pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., obligarea acestuia la plata sumelor de 13.923,81 RON pentru apartamentul nr. x din str. x, și 13.318,21 RON pentru apartamentul nr. x, reprezentând cheltuieli de întreținere neachitate și penalizări, pentru perioadele indicate în acțiune.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1975 din 6 noiembrie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. Circumstanțele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Prin cererea înregistrată la data de 14 iulie 2015, sub nr. x/2015, pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., obligarea acestuia la plata sumelor de 13.923,81 RON pentru apartamentul nr. x din str. x, și 13.318,21 RON pentru apartamentul nr. x, reprezentând cheltuieli de întreținere neachitate și penalizări, pentru perioadele indicate în acțiune.

2. Decizia pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă

Prin Decizia nr. 4201/A din 19 decembrie 2017, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis apelul reclamantei împotriva Sentinței nr. 2232 din 10 februarie 2016 a Judecătoriei Sector 1 București; a admis acțiunea; a obligat pârâtul la plata, către reclamantă, a sumei de 6.812,99 RON, compusă din 4.213,7 RON reprezentând cote lunare de întreținere aferente perioadei iulie 2012 – martie 2015, 2.479,29 RON penalități aferente și 120 RON fond de rulment; a obligat pârâtul la plata, către reclamantă, a sumei de 2.200 de RON cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu de avocat aferent apelului în sumă de 700 de RON și onorariu expert de 1500 de RON.

3. Decizia pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă

Prin Decizia nr. 423/R din 28 mai 2019, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a constatat perimat recursul pârâtului împotriva deciziei menționate, reținând că, de la data suspendării judecății pentru lipsa părților, respectiv 11 septembrie 2018 și până la data repunerii pe rol din oficiu, și anume 11 aprilie 2019, pricina a rămas în nelucrare din vina părților, fiind împlinit termenul de perimare de 6 luni.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva Deciziei nr. 423/R din 28 mai 2019 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, a declarat recurs, neîncadrat în drept și nemotivat, pârâtul B..

5. Procedura de filtru

Prin raportul întocmit în cauză la data de 23 septembrie 2019, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ., analizat în completul filtru și comunicat părților, s-a constatat că recursul este declarat în afara termenului prevăzut de art. 421 alin. (2) C. proc. civ., nu respectă cerința de formă a motivării și nu este legal timbrat.

Raportul a fost comunicat recurentului la data de 30 septembrie 2019, iar termenul pentru formularea punctului de vedere a expirat la data de 11 octombrie 2019.

La data de 14 octombrie 2019, în afara termenului legal, recurentul a depus punct de vedere la raport, prin care a arătat că suma înscrisă în actul procedural ca reprezentând pretențiile solicitate de reclamantă prin cererea introductivă este inexactă și că prin modalitatea de soluționare a cauzei în ciclurile procesuale anterioare i-au fost încălcate drepturile procesuale.

Intimata-reclamantă nu a formulat punct de vedere la raport.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, Înalta Curte constată că recursul este tardiv, pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Potrivit, art. 416 alin. (1) C. proc. civ. „Orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții, timp de 6 luni”, iar potrivit art. 421 alin. (2) din același cod „Hotărârea care constată perimarea este supusă recursului la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare…”.

Decizia nr. 423 este pronunțată de Curtea de Apel București la data de 28 mai 2019, iar calea de atac a fost exercitată la data de 25 iunie 2019 (conform, vizei de înregistrare), în afara termenului de 5 zile de la pronunțare, astfel cum este prevăzut de lege.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca tardiv formulat, recursul declarat de pârâtul B. împotriva Deciziei nr. 423/R din 28 mai 2019 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea pârâtului la plata sumelor reprezentând cheltuieli de întreținere neachitate și penalizări. Recurs respins ca tardiv fomulat was last modified: octombrie 17th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.