Solicitare privind modificarea obligaţiilor măsurii controlului judiciar, în sensul înlăturării obligaţiei de a nu părăsi ţara pentru o perioadă de timp determinată

21 nov. 2023
Vizualizari: 700
  • Legea nr. 302/2004: art. 102 alin. (5) lit. b)
  • Legea nr. 302/2004: art. 110 alin. (1)
  • NCP: art. 233
  • NCPP: art. 215
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 415
  • NCPP: art. 425^1

Prin încheierea penală nr. 38 din 17 iunie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2022, a fost respinsă, ca nefondată, cererea formulată de persoana solicitată A. de modificare a măsurii controlului judiciar, aceasta fiind obligată la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 404 din 28 iunie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că, prin cererea formulată, persoana solicitată A. a solicitat modificarea obligațiilor măsurii controlului judiciar dispuse prin încheierea nr. 29 din 20 mai 2022 pronunțată în Dosarul nr. x/2022 de Curtea de Apel Craiova, în sensul înlăturării obligației de a nu părăsi țara pentru o perioadă de timp determinată, respectiv 23 iunie 2022 – 11 iulie 2022, învederând că trebuie să se deplaseze în Turcia unde este programată să efectueze, în data de 23 iunie 2022, o operație la glanda tiroidă, întrucât are un macronodul tiroidian cu dimensiunea 21/24,5/32 mm la nivelul lobului stâng, iar starea sa de sănătate este gravă deoarece nu se poate odihni din cauza senzației de sufocare. De asemenea, persoana solicitată a mai susținut că a pierdut programarea pentru efectuarea operației la Institutul Parhon București în data de 19 mai 2022 întrucât a fost ridicată de organele de poliție pentru soluționarea cererii de executare a mandatului european de arestare emis pe numele său de către autoritățile italiene.

Curtea a mai constatat că, la 19 mai 2022, a fost înregistrată pe rolul său adresa nr. x/2022 din aceeași zi a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prin care s-a înaintat semnalarea Biroului Național Sirene nr. x/SIRENE/SIA din 26 aprilie 2022, efectuată în baza mandatului european de arestare emis la 12 aprilie 2022 de către autoritățile judiciare din Italia, Biroul Procuraturii Generale de pe lângă Curtea de Apel Roma, în Dosarul nr. x/2008 RGGIP – x/2008 R., pe numele persoanei solicitate A.

În cuprinsul semnalării, s-a menționat că mandatul european de arestare a fost emis în vederea executării unei pedepse de 6 ani 10 luni 23 zile închisoare aplicată prin Sentința nr. N 12050/2008 RGGIP – x/2008 R SENT din 09 octombrie 2008 și ordonanța de contopire a pedepselor nr. x/2020 SIEP – x/2020 CUM, ca rezultat al adăugării mai multor sentințe emise împotriva persoanei căutate, pentru comiterea infracțiunii de jaf organizat sau armat (0018.01), prevăzute de art. 110, 628, 99, 624, 625 C. pen. Italian, având corespondent în legislația română în infracțiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 233 C. pen. Sub aspectul situației de fapt, s-a arătat că persoana solicitată a fost condamnată pentru aceea că, în data de 04 septembrie 2008, în complicitate cu B. și un alt infractor, cu scopul de a obține un profit ilicit, a furat produse cosmetice în valoare de 1400 euro de pe rafturile magazinului x din Via Del Tritone – Roma, folosind violența împotriva șefului controlului antifurt, C., care a fost împinsă în zid în mod violent, precum și pentru aceea că, în data de 05 septembrie 2008, în complicitate cu B. și un alt infractor, cu scopul de a obține un profit ilicit, a furat bunuri în valoare de 1000 euro din raionul de parfumuri al aceluiași magazin din Via Del Tritone – Roma, folosind genți protectoare care treceau de sistemul de alarmă din apropierea caselor.

Atașat sesizării au fost înaintate procesul-verbal încheiat la 19 mai 2022 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova și ordonanța de reținere nr. 35/2022 din aceeași zi, prin care s-a dispus reținerea persoanei solicitate A. pentru 24 ore, cu începere de la 19 mai 2022, ora 10:40 până la 20 mai 2022, ora 10:40.

Curtea a observat că, pe numele persoanei solicitate A. a fost emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Italia, în baza căruia, Biroul Sirene din Italia a introdus o semnalare în Sistemul de Informații Schengen la data de 26 aprilie 2022, solicitând arestarea provizorie în vederea predării către autoritățile judiciare din Italia, precum și că, fiind audiată, aceasta a declarat că nu dorește să fie predată către autoritățile italiene și dorește să execute pedeapsa aplicată în România.

Prin încheierea pronunțată în Dosarul nr. x/2022, s-a dispus efectuarea unei adrese către autoritatea judiciară italiană – Biroul Procuraturii Generale de pe lângă Curtea de Apel din Roma pentru a transmite copia certificată a hotărârii de condamnare în baza căreia a fost emis mandatul european de arestare și ordonanța de contopire a pedepselor nr. x/2020 SIEP – x/2020 CUM, întrucât persoana solicitată a invocat un motiv opțional de refuz al executării mandatului european de arestare, învederând că dorește să execute pedeapsa în România.

De asemenea, prin încheierea nr. 29 din 20 mai 2022 pronunțată în Dosarul nr. x/2022, în baza art. 102 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004, a fost respinsă propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova de luare a măsurii arestării provizorii în vederea predării a persoanei solicitate A., care a fost pusă în libertate.

Totodată, s-a dispus luarea față de persoana solicitată A. a măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20 mai 2022 până la 18 iunie 2022, inclusiv, interval de timp în care aceasta a fost obligată, conform art. 215 alin. (1) lit. a), b) și c) și alin. (2) lit. a) C. proc. pen., să respecte următoarele obligații: să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței; să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat; să nu depășească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a instanței.

Deopotrivă, s-a atras atenția persoanei solicitate asupra dispozițiilor art. 215 alin. (3) C. proc. pen., privind înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura arestării preventive sau măsura arestului la domiciliu, în caz de nerespectare cu rea-credință a obligațiilor de mai sus.

Măsura controlului judiciar dispusă față de persoana solicitată a fost menținută, prin încheierea nr. 34 din 10 iunie 2022, pe o perioadă de 30 de zile, de la 10 iunie 2022 până la 09 iulie 2022, inclusiv.

La analiza cererii formulată de persoana solicitată, Curtea a avut în vedere atât situația sa medicală, cât și faptul că, în statul solicitant, aceasta a fost condamnată la pedeapsa privativă de libertate de 6 ani 10 luni 23 zile închisoare, considerând că această din urmă împrejurare justifică menținerea măsurii preventive a controlului judiciar cu toate obligațiile deja stabilite (inclusiv obligația de a nu depăși teritoriul României), căci prin încuviințarea cererii de a părăsi țara, chiar și pentru o perioadă determinată, s-ar lipsi de finalitate însăși măsura preventivă dispusă în cauză.

De asemenea, a apreciat că măsura preventivă a controlului judiciar este suficientă pentru buna desfășurare a procedurii de executare a mandatului european de arestare doar cu aplicarea efectivă a obligațiilor deja stabilite, în caz contrar existând riscul sustragerii persoanei solicitate, motivat de declanșarea procedurii de urmărire internațională, dar și prin raportare la caracterul urgent al procedurii judiciare care impune soluționarea cu celeritate și asigurarea prezenței în fața instanței.

În plus, s-a subliniat că, întrucât se poate deplasa pe teritoriul național fără restricții, persoana solicitată are posibilitatea de a beneficia de tratament medical de specialitate în cadrul oricărei unități medicale din România abilitate în acest sens.

În consecință, s-a constatat că este necesară menținerea măsurii preventive a controlului judiciar în limitele și cu obligațiile impuse, aceasta fiind proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse persoanei solicitate.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Împotriva acestei încheieri a formulat contestație, în termen legal, persoana solicitată A., învederând că actele depuse la dosar în sprijinul cererii sale inițiale dovedesc caracterul urgent și necesar al efectuării intervenției chirurgicale în străinătate, determinat de precaritatea stării sale de sănătate, și precizând că nu are intenția de a se sustrage, ci doar de a beneficia de cele mai bune condiții pentru rezolvarea problemei sale medicale.

A solicitat admiterea contestației, desființarea încheierii atacate și, în rejudecare, admiterea cererii de modificare a obligațiilor controlului judiciar, în sensul înlăturării obligației prevăzute de art. 215 alin. (2) lit. a) C. proc. pen. și acordarea permisiunii de a părăsi limita teritorială a țării în perioada 23 iunie 2022 – 11 iulie 2022 pentru a efectua procedura chirurgicală la Spitalul Kolan din Istanbul, Turcia.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, sub nr. x/2022/a3, fiind repartizată aleatoriu Completului nr. 7 pentru termenul de judecată din data de 28 iunie 2022.

La dosar a fost atașată, în extras din sistemul informatic Ecris, Sentința penală nr. 132 din 17 iunie 2022 a Curții de Apel Craiova pronunțată în Dosarul nr. x/2002, prin care s-a luat act de revocarea mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A. și, totodată, a fost revocată măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de aceasta.

La 24 iunie 2022, contestatoarea persoană solicitată A. a transmis la dosar o cerere de retragere a contestației formulate împotriva încheierii nr. 38 din 17 iunie 2022 a Curții de Apel Craiova, sens în care a făcut trimitere la cele dispuse de această instanță prin Sentința penală nr. 132 din 17 iunie 2022 pronunțată în Dosarul nr. x/2022 .

Față de această manifestare de voință, examinând dispozițiile legale incidente, se constată că art. 425^1 C. proc. pen. cu referire la art. 102 și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, face trimitere la prevederile art. 415 C. proc. pen., text de lege care prevede posibilitatea apelantului de a-și retrage calea de atac promovată.

Raportat la aceste dispoziții și la precizările făcute de contestatoarea persoană solicitată, având în vedere că retragerea căii de atac s-a făcut personal de către aceasta, printr-un înscris sub semnătură privată, până la încheierea dezbaterilor, Înalta Curte urmează a lua act de manifestarea de voință expresă a persoanei solicitate A. în sensul retragerii contestației formulate.

Totodată, în baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., față de culpa sa procesuală, contestatoarea persoană solicitată va fi obligată la plata sumei de 50 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, urmând ca, în baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatoare, în sumă de 313 RON, să fie plătit din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind modificarea obligațiilor măsurii controlului judiciar, în sensul înlăturării obligației de a nu părăsi țara pentru o perioadă de timp determinată was last modified: noiembrie 21st, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.