Solicitare privind dispunerea recalculării, pentru perioada începând cu numirea reclamantului în calitate de auditor de justiţie, a indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a litigiului

12 feb. 2024
Vizualizari: 123
  • C. muncii: art. 269 alin. (2)
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 133 pct. 2 teza I
  • NCPC: art. 135

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la 04.05.2022, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâții Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Institutul Național al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii și cu citarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a solicitat instanței să dispună recalcularea – pentru perioada începând cu numirea sa în calitate de auditor de justiție, 27.12.2018 și până la 31.12.2020 – a indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi salariale, raportat la o valoare de referință sectorială de 605,225 RON și obligarea pârâților la plata diferenței dintre venitul cuvenit și venitul efectiv plătit în perioada 27.12.2018 – 31.12.2020, actualizată cu indicele de inflație și la care să fie plătită dobânda legală penalizatoare, calculată de la exigibilitatea fiecărei obligații de plată și până la plata efectivă.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1540 din 20 iunie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Constatând existența unui conflict negativ de competență, în sensul art. 133 pct. 2 teza I C. proc. civ., între instanțe care s-au declarat deopotrivă necompetente să judece pricina, în temeiul art. 135 C. proc. civ., Înalta Curte va pronunța regulatorul de competență și va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava, pentru următoarele considerente:

Reclamantul, judecător în cadrul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, a învestit Tribunalul Suceava cu un litigiu asimilat conflictelor de muncă, solicitând recalcularea și plata drepturilor salariale pentru perioada 27.12.2018 – 31.12.2020, în care a deținut calitatea de auditor de justiție, pârâți fiind Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Institutul Național al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii.

Înalta Curte reține că, potrivit art. 127 alin. (1) C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018:

„dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cauză de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea”, iar potrivit alin. (2) al aceluiași text legal:

„în cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii”. Totodată, conform art. 127 alin. (2^1) C. proc. civ., „dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau de pârât, după caz”.

În cauză, competența teritorială nu poate fi stabilită în baza dispozițiilor legale evocate, întrucât reclamantul nu își desfășoară activitatea la instanța competentă să soluționeze cauza sau la o instanța superioară acesteia și nici nu a împrocesuat, ca pârât, o instanță de judecată.

Așa fiind, devin aplicabile dispozițiile art. 210 din Legea nr. 62/2011, potrivit cărora „cererile referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”.

Reclamantul a sesizat, așadar, în mod corect cu cererea introductivă Tribunalul Suceava, în circumscripția căruia se află localitatea Câmpulung Moldovenesc, domiciliul său, acestei instanțe revenindu-i competența teritorială, în temeiul art. 269 alin. (2) Codul muncii și art. 210 din Legea nr. 62/2011.

Față de considerentele expuse, în temeiul art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a litigiului în favoarea Tribunalului Suceava.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind dispunerea recalculării, pentru perioada începând cu numirea reclamantului în calitate de auditor de justiție, a indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a litigiului was last modified: februarie 11th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.