Sesizarea instanței cu o cerere de valoare redusă. Stabilirea competenţei teritoriale în cazul unor astfel de cereri

14 sept. 2022
Vizualizari: 148
  • NCPC: art. 1028 alin. (2)
  • NCPC: art. 107 alin. (1)
  • NCPC: art. 121
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 87

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Turda, la data 01.11.2018, sub nr. x/2018, reclamanta A. SA, a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., obligarea acestuia la plata următoarelor sume: 604,67 RON reprezentând contravaloare facturii scadente și neachitate, emise în perioada octombrie 2015 – aprilie 2016, cu penalități contractuale de 0,2% pe zi calculate de la scadență și până la plata efectivă, aferente debitului principal, 150 RON reprezentând justa despăgubire – contravaloare activare serviciu telefonie mobilă (2 x 50 RON), utilizare rețea C. (2 x 25 RON) și 46,4 RON – contravaloare echipamente predate.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1321 din 25 iunie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte, reține următoarele:

Instanța a fost sesizată cu o cerere de valoare redusă, iar, potrivit art. 1028 alin. (2) din „Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă” din C. proc. civ., competența teritorială în cazul unor astfel de cereri se stabilește potrivit dreptului comun.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Prevederile art. 107 alin. (1) din C. proc. civ., stabilesc că:

„Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel”.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 121 din C. proc. civ., cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator pot fi introduse numai la instanța domiciliului consumatorului.

Art. 87 din C. civ., prevede că „Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este în locul unde își are principala așezare”.

În speță, domiciliul pârâtului indicat în declarația pe proprie răspundere aflată la dosarul Judecătoriei Turda, este în localitatea Turda, str. x Bl. C12, județ Cluj, unde urmează să fie instalat și furnizat serviciul de CATV/telefonie fixă/acces la internet/DTH (D.).

Înalta Curte, reține că noțiunea de domiciliu la care fac trimitere textele de lege enunțate mai sus vizează, în sens procesual, locuința unde se găsește în fapt persoana în cauză, pentru a-i putea fi asigurat și respectat dreptul la apărare și pentru a se putea facilita administrarea probatoriului în vederea soluționării cererii.

Față de toate aceste împrejurări, pentru stabilirea competenței teritoriale, Înalta Curte, va ține seama de locuința efectivă a pârâtului, anume în localitatea Turda.

Având în vedere considerentele expuse, Înalta Curte, va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Turda, aceasta fiind instanța în a cărei circumscripție își are domiciliul pârâtul.

Sursa informației: www.scj.ro.

Sesizarea instanței cu o cerere de valoare redusă. Stabilirea competenței teritoriale în cazul unor astfel de cereri was last modified: septembrie 14th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.