Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2019)

8 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 148

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 11 din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Biblioteca Universul Juridic Sintact

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„Art. 11

Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) prima teză din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit poate să împuternicească pe fiecare dintre deținătorii de certificate de depozit de la care a primit instrucțiuni în conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice terț desemnat de unul dintre respectivii deținători de certificate de depozit să participe și să voteze la o adunare generală”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 11

Prin derogare de la prevederile art. 200 alin. (4) prima teză din Regulamentul nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate să împuternicească pe fiecare dintre deținătorii de certificate de depozit de la care a primit instrucțiuni în conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice terț desemnat de unul dintre respectivii deținători de certificate de depozit să participe și să voteze la o adunare generală”.

 

Art. 12 din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea:

„Art. 12

În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit prezintă emitentului acțiunilor suport o declarație pe propria răspundere din care să rezulte procentul din capitalul social pentru care exercită acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea în considerare a numărului de acțiuni suport corespunzătoare deținerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instrucțiuni”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 12

În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, emitentul de certificate de depozit prezintă emitentului acțiunilor suport o declarație pe propria răspundere din care să rezulte procentul din capitalul social pentru care exercită acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea în considerare a numărului de acțiuni suport corespunzătoare deținerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instrucțiuni”.

 

Art. 13 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (3) prevedea:

„(3) Emitentul are obligația să facă publice rapoartele prevăzute de cap. III al titlului IV din Regulamentul nr. 1/2006, precum și de actele C.N.V.M./A.S.F., după caz, referitoare la obligațiile de raportare ale emitentului pe perioada de tranzacționare pe o piață reglementată a drepturilor de alocare, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3^1) și art. 122 alin. (2) din regulamentul anterior menționat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Emitentul are obligația să facă publice rapoartele prevăzute potrivit cap. I, III și IV din titlul III și potrivit titlului V ale Legii nr. 24/2017 și Regulamentului (UE) 2014/596 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv potrivit prevederilor cap. I și III din titlul IV, precum și potrivit prevederilor titlului VI din Regulamentul nr. 5/2018, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 105 alin. (2) și ale art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”.

 

Art. 13 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (introdus prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Prevederile art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplică în mod corespunzător și în cazul în care certificatele de depozit sunt admise la tranzacționare în statul terț potrivit art. 1 alin. (3)”.

 

Art. 13^1 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13^1, alin. (2) prevedea:

„(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt înregistrate nu are calitatea de acționar în sensul prevăzut de Regulamentul nr. 1/2006 și de Regulamentul nr. 6/2009”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13^1, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt înregistrate nu are calitatea de acționar în sensul prevăzut de Legea nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”.

 

Art. 17 alin. (1)-(2) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) și art. 53 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în situația în care participantul la depozitarul central deschide un cont în numele emitentului de certificate de depozit și pe seama deținătorilor de certificate de depozit, în care sunt înregistrate și blocate acțiunile suport în baza cărora au fost emise respectivele certificate de depozit.

(2) În cazul contului global special în care sunt evidențiate acțiunile suport în baza cărora se emit certificate de depozit, menționat la art. 3 alin. (1), obligația de raportare prevăzută la art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004 este îndeplinită prin furnizarea către depozitarul central a informațiilor privind emitentul de certificate de depozit”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Cerința potrivit căreia subconturile globale din evidențele participanților trebuie să fie deschise în numele altor entități care sunt autorizate să deschidă conturi financiare pentru clienții acestora, prevăzută la art. 53 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, nu este aplicabilă în situația în care participantul la depozitarul central deschide un cont în numele emitentului de certificate de depozit și pe seama deținătorilor de certificate de depozit, în care sunt înregistrate și blocate acțiunile suport în baza cărora au fost emise respectivele certificate de depozit.

 (2) În cazul contului global special în care sunt evidențiate acțiunile suport în baza cărora se emit certificate de depozit, menționat la art. 3 alin. (1), obligația de raportare prevăzută la art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 177 alin. (5) și (6) din Legea nr. 126/2018 este îndeplinită prin furnizarea către depozitarul central a informațiilor privind emitentul de certificate de depozit”.

 

Art. 18 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (2) prevedea:

„(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către A.S.F. conform Legii nr. 297/2004”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către A.S.F. conform dispozițiilor cap. I al titlului VI din Legea nr. 24/2017”.

Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2019) was last modified: aprilie 8th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter