Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2019)

8 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 330

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

SMART LAW CONFERENCES. Psihologia judiciară în procesul penal

(M. Of. nr. 622 din 7 octombrie 2013; cu modif. ult.)

Regulamentul  Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2019

(M. Of. nr. 257 din 3 aprilie 2019)

– modifică: art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. d)-d^1), art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (3) și alin. (10), art. 5 alin. (1) și alin. (3)-(4), art. 6, art. 7, art. 9 alin. (1)-(2), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (3), art. 13^1 alin. (2), art. 17 alin. (1)-(2), art. 18 alin. (2)

– introduce: art. 1 alin. (3), art. 13 alin. (4)

– abrogă: art. 2 alin. (2) lit. b)

 

În M. Of. nr. 257 din 3 aprilie 2019 s-a publicat Regulamentul ASF nr. 4/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului ASF nr. 44/2013.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului ASF nr. 44/2013.

Potrivit uneia dintre completările aduse respectivului regulament, acesta se va aplica și în situațiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacționare într-un stat terț Uniunii Europene pe o piață echivalentă pieței reglementate în sensul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și reglementărilor europene, în baza unui prospect publicat și aprobat de autoritatea competentă în domeniu din respectivul stat terț și care are un conținut similar celui prevăzut de reglementările europene privind informațiile ce trebuie incluse într-un prospect și în condițiile în care certificatele de depozit au la bază valorile mobiliare menționate la alin. (1) al art. 1.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit.

 

Art. 1 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (introdus prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care sunt emise certificate de depozit care:

a) urmează să fie admise la tranzacționare într-un stat terț Uniunii Europene pe o piață echivalentă pieței reglementate în sensul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, și reglementărilor europene, în baza unui prospect publicat și aprobat de autoritatea competentă în domeniu din respectivul stat terț și care are un conținut similar celui prevăzut de reglementările europene privind informațiile ce trebuie incluse într-un prospect și în condițiile în care certificatele de depozit au la bază valorile mobiliare menționate la alin. (1);

b) sunt admise la tranzacționare într-un stat terț Uniunii Europene, având la bază valorile mobiliare menționate la alin. (1) și care la data admiterii la tranzacționare pe respectiva piață din statul terț se încadrau în cerințele prevăzute la alin. (1)”.

 

Art. 2 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1) prevedea:

„(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, și în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, precum și în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F”.

 

Art. 2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (abrogat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 alin. (2), lit. b) prevedea:

„(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

b) acționar – persoana fizică sau entitatea de drept public ori privat care deține, direct sau indirect:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (2), lit. b) se abrogă.

 

Art. 2 alin. (2) lit. d)-d^1) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 alin. (2), lit. d)-d^1) prevedeau:

„(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

d) depozitar central – entitatea prevăzută la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectuează operațiuni de depozitare a acțiunilor și/sau, după caz, a drepturilor de alocare, precum și operațiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);

d^1) drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare – drepturile de alocare definite în actele C.N.V.M./A.S.F., după caz, emise în cazul ofertelor publice menționate la art. 1 alin. (1) lit. a), în baza cărora sunt emise certificate de depozit;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (2), lit. d)-d^1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

d) depozitar central – entitatea prevăzută la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018, care efectuează operațiuni de depozitare a acțiunilor și/sau, după caz, a drepturilor de alocare, precum și operațiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);

d^1) drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare – drepturile de alocare definite la art. 2 alin. (2) lit. i) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emise în cazul ofertelor publice menționate la art. 1 alin. (1) lit. a), în baza cărora sunt emise certificate de depozit;”.

 

Art. 2 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (3) prevedea:

„(3) Certificatele de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele menționate la art. 28 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 297/2004”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Certificatele de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele menționate la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018”.

 

Art. 3 alin. (3) și alin. (10) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (3) și alin. (10) prevedeau:

„(3) Efectuarea operațiunilor de creditare a contului special menționat la alin. (1) cu numărul acțiunilor suport în baza cărora sunt emise certificate de depozit, precum și blocarea acțiunilor suport se fac numai după și în baza instrucțiunilor aferente transmise către depozitarul central sau, după caz, către participantul la sistemul depozitarului central, în baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, determinat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. k) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 1/2006.

(…)

(10) Instrucțiunile de transfer prevăzute la alin. (7) și (8) vor avea întotdeauna la bază și vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat să emită/să anuleze certificatele de depozit, fără întârziere, imediat după înregistrarea transferurilor și în conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (3) și alin. (10) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) Efectuarea operațiunilor de creditare a contului special menționat la alin. (1) cu numărul acțiunilor suport în baza cărora sunt emise certificate de depozit, precum și blocarea acțiunilor suport se fac numai după și în baza instrucțiunilor aferente transmise către depozitarul central sau, după caz, către participantul la sistemul depozitarului central, în baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, determinat în conformitate cu prevederile art. 4 lit. b) din Legea nr. 24/2017, sau, după caz, de autoritatea competentă în domeniu din statul terț prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a).

(…)

(10) Instrucțiunile de transfer prevăzute la alin. (7) și (8) vor avea întotdeauna la bază și vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat să emită/să anuleze certificatele de depozit, fără întârziere, imediat după înregistrarea transferurilor și în conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, respectiv de autoritatea competentă în domeniu din statul terț prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a)”.

 

Art. 5 alin. (1) și alin. (3)-(4) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (1) și alin. (3)-(4) prevedeau:

„(1) Prevederile art. 116 alin. (1), (1^1), (2) și (6) din Regulamentul nr. 1/2006 se aplică corespunzător și în cazul deținătorilor de certificate de depozit și al persoanelor care au dețineri constituite atât din acțiuni, cât și din certificate de depozit.

(…)

(3) Deținătorul certificatelor de depozit are obligația de a informa cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub praguri, în mod concomitent, societatea emitentă a acțiunilor suport, A.S.F. și piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile suport, în termenul prevăzut la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006.

(4) Emitentul acțiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie să aducă la cunoștința publicului respectiva operațiune în conformitate cu art. 105 alin. (3^1) din Regulamentul nr. 1/2006, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea respectivei informări”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (1) și alin. (3)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Prevederile secțiunii 1 a capitolului IV din titlul III din Legea nr. 24/2017, respectiv cele ale subsecțiunii 3.1 din cadrul secțiunii a 3-a a capitolului III din titlul IV din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplică corespunzător și în cazul certificatelor de depozit, respectiv al deținătorilor de certificate de depozit și al persoanelor care au dețineri constituite atât din acțiuni, cât și din certificate de depozit.

(…)

(3) Persoana subiect al obligației de notificare prevăzută la alin. (1) are obligația de a informa, în același timp, cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub praguri, societatea emitentă a acțiunilor suport și A.S.F., potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu respectarea prevederilor art. 80 din Legea nr. 24/2017, precum și ale art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

(4) Emitentul acțiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie să aducă la cunoștința publicului respectiva operațiune în conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”.

 

Art. 6 din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea:

„Art. 6

Prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 se aplică în mod corespunzător și în cazul deținătorilor de certificate de depozit, cu luarea în considerare a numărului de acțiuni deținute de aceștia, inclusiv a celor corespunzătoare certificatelor de depozit.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 6

Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 se aplică în mod corespunzător și în cazul deținătorilor de certificate de depozit, cu luarea în considerare a numărului de acțiuni deținute de aceștia, inclusiv a celor corespunzătoare certificatelor de depozit”.

 

Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Art. 7

(1) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 6/2009.

(2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generală a acționarilor se realizează în condițiile art. 243 alin. (3) din Legea nr. 297/2004”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 7

(1) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării art. 92 din Legea nr. 24/2017, respectiv a art. 183 – 210 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

(2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generală a acționarilor se realizează în condițiile art. 92 alin. (7) din Legea nr. 24/2017”.

 

Art. 9 alin. (1)-(2) din Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (modificat prin Regulamentul ASF nr. 4/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform art. 2 lit. d) din Regulamentul nr. 6/2009, precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit poate, în adunarea generală a acționarilor aceluiași emitent, să exprime pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 200 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate, în adunarea generală a acționarilor aceluiași emitent, să exprime pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport”.

Regulamentul ASF nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2019) was last modified: aprilie 8th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter