Prezentare și Laudatio aferent Premiului „Ioan Albu” pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei, acordat în cadrul Conferinței [inter]naționale de Drept civil. Familia. Ediția a VI-a

16 nov. 2023
Vizualizari: 343

Conf. univ. dr. Codruța Cristina Hageanu:

Așa cum a spus și doamna profesor (conf. univ. dr. Adina R. Motica – n. red.) la început, mergem într-un crescendo, și următorul premiu (Premiul „Ioan Albu” – n. red.) nu este mai important sau mai mare, ci este premiu pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei pe perioada de referință, și atunci, măcar din punct de vedere al volumului de scris premiul, să spunem, este crescător sau mergem în creștere. Deși, dacă ne raportăm la volumul articolului domnului judecător Neamț (Ioan Ilieș Neamț – n. red.) se apropie de o carte.

Spuneam că acest premiu se numește „Ioan Albu”, eminent specialist în dreptul familiei, drept funciar sau în alte părți ale dreptului civil, cu doctorat susținut chiar pe materia raporturilor de familie sau și cu activitate științifică și didactică deosebită.

Criteriile avute în vedere în Regulamentul de acordare a premiilor și criteriile avute în vedere în nominalizările juriului pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei au fost:

– originalitatea lucrării;

– impactul efectiv sau potențial al lucrării asupra doctrinei și jurisprudenței;

– activitatea de cercetare pe care a impus-o elaborarea lucrării.

Au fost două nominalizări la această categorie, să spunem ca la Oscar:

Drept civil. Familia, ed. a 3-a, publicată la Ed. Hamangiu de către doamna prof. univ. dr. Marieta Avram, și

Codul civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență, ed. a II-a, revăzută și adăugită, publicată Ed. Universul Juridic de domnul Bogdan Dumitru Moloman.

În urma voturilor, Premiul se acordă domnului Bogdan Dumitru Moloman, consilier și cadru didactic universitar, cu activitate notabilă în cercetarea juridică, și nu vreau să spun mai mult, dar vreau să subliniez și eforturile pe care domnul Bogdan Moloman le pune în apariția și viața continuă a Revistei de Dreptul Familiei.

Spuneam că nu vreau să spun mai multe, nu pentru că nu aș putea sau nu ar fi multe de spus, dar Laudatio va fi realizat de doamna prof. univ. dr. Marieta Avram.

Prof. univ. dr. Marieta Avram:

Laudatio

rostit

la decernarea premiului „Ioan Albu”

pentru cea mai bună carte juridică publicată în sfera dreptului familiei, acordat dlui Bogdan Dumitru Moloman

 

Misiunea mea este una ușoară și plăcută.

În primul rând, pentru că lucrarea premiată, „Codul civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență” ediția a II-a, 2022, publicată la Editura Universul Juridic, este deja bine-cunoscută publicului. Cartea este, cu siguranță, prezentă în bibliotecile noastre profesionale, astfel încât putem să prezumăm că nu există practician al dreptului familiei care să nu fi auzit măcar despre această lucrare.

Anul trecut în cadrul Conferinței internaționale de dreptul familiei s-a realizat pe larg prezentarea acestei cărți.

Mai mult, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022, dna profesor Emese Florian a publicat o generoasă și frumoasă recenzie în care afirma, în final, că această carte este „o contribuție onestă la patrimoniul literaturii juridice. Împărtășesc pe deplin această concluzie.

Adaug că este o lucrare reprezentativă pentru ceea ce eu am numit „autonomizarea dreptului civil al familiei”, după reintegrarea materiei și reglementarea familiei în Codul civil. După adoptarea Codului civil au apărut multe comentarii ale Codului civil, publicate la diferite edituri. Lucrarea premiată se individualizează prin faptul că este consacrată doar „Cărții a II-a. Despre familie”.

Cu toate acestea, trebuie semnalat faptul că explicațiile nu sunt limitate la textele din Cartea a II-a a Codului civil, ci au în vedere și legislația conexă, respectiv Codul de procedură civilă, fără de care nu poate fi înțeleasă corect aplicarea normelor de drept material, Legea nr. 272/2004 privind protecția drepturilor copilului, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice etc.

Am remarcat, de asemenea, incursiuni în regulamentele europene (de exemplu, fostul Regulament nr. 2201/2003, înlocuit recent prin Regulamentul nr. 1111/2019) și am fost plăcut surprinsă să constat existența unor referiri la Principiile Dreptului European al Familiei elaborate de Comisia europeană privind Legislația Familiei, precum și numeroase incursiuni în legislația comparată. Rezultă, astfel, anvergura acestei lucrări, pentru că, sub cupola Cărții a II-a a Codului civil, care acoperă totuși un număr limitat de articole, explicațiile teoretice și practice excedează cu mult textele legale, din dezideratul, pe deplin justificat, de a reprezenta instituțiile juridice în toată complexitatea lor, inevitabil interdisciplinară, națională și internațională. Și dacă destinul acestei lucrări va fi să nu se oprească la această a doua ediție, îndrăznesc să fac o sugestie autorului, în sensul de a aborda, în viitor, și dispozițiile de drept internațional privat din Cartea a VII-a a Codului civil referitoare la relațiile de familie, care pot fi o foarte bună ocazie de a expanda în domeniul dreptului european al familiei și de a surprinde, astfel, toate reglementările relevante privind familia.

În al doilea rând, cred că nu există nicio îndoială că la baza acestei lucrări a stat o muncă de documentare impresionantă care trebuie prețuită pe măsura efortului depus. Documentarea juridică presupune foarte multă trudă, la care foarte puțini tineri autori se încumetă, mai ales într-o epocă de abundență pe toate planurile: legislativ, doctrinar și jurisprudențial. Uneori această abundență tinde să devină copleșitoare. Poate să pară imposibil unui singur om să cuprindă totul și, de aceea, foarte puțini tineri cercetători în domeniul dreptului urmează această cale. Dar, avem nevoie de autori ai dreptului dedicați cu adevărat cercetării științifice, cu o mare putere de muncă, răbdare și maturitate. Pentru că această activitate presupune ca autorul, pe de o parte, să nu omită nimic din ceea ce este util pentru înțelegerea instituțiilor juridice, iar, pe de altă parte, să ofere cititorului încrederea că a realizat cea mai bună selecție a informațiilor relevante, că a făcut distincția necesară între ceea ce este esențial și ceea ce este periferic, între ceea ce este peren și ceea ce este efemer.

Am convingerea că, atât din punct de vedere cantitativ (prin bogăția informațiilor extrase din doctrină și din jurisprudență), cât și calitativ (prin prelucrarea informațiilor și opiniile personale exprimate), lucrarea îndeplinește toate condițiile unei lucrări științifice valoroase, care merită pe deplin premiul acordat.

În al treilea rând, fără a nega contribuția originară a celor doi autori comuni ai primei ediții a cărții (Bogdan Dumitru Moloman și Lazăr-Ciprian Ureche), cred că decizia juriului de acordare a premiului dlui Bogdan Dumitru Moloman pentru această a doua ediție a cărții a fost judicioasă. S-a avut în vedere faptul că ediția din 2022 a fost actualizată exclusiv de dl Bogdan Dumitru Moloman, care prin completările făcute aproape că a dublat volumul inițial al lucrării (ajungând la circa 1500 de pagini). Ca să smulgem o comparație chiar din sfera dreptului familiei, o carte este ca și un copil. Adevăratul părinte nu este doar cel care îi dă naștere (a cărui contribuție originară nu poate fi ignorată), dar mai ales cel care se îngrijește de el și îl crește pentru a deveni un om mare.

Prin această a doua ediție, apărută în anul 2022, dl Bogdan Dumitru Moloman a făcut ca lucrarea inițială să devină o carte cu adevărat mare, cantitativ și calitativ, fiind astfel pe deplin justificată acordarea premiului.

În același timp, dl. Bogdan Dumitru Moloman este deja un autor matur, cu numeroase publicații juridice (cărți și articole). Lucrarea premiată constituie cu siguranță o etapă importantă în evoluția sa ca cercetător al dreptului familiei, marcând atât o frumoasă încununare a unei importante etape profesionale, cât și deschiderea spre o nouă etapă de evoluție în activitatea de cercetare științifică, de la care așteptăm noi și valoroase lucrări.

Felicitări și mult succes în continuare!

Prezentare și Laudatio aferent Premiului „Ioan Albu” pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei, acordat în cadrul Conferinței [inter]naționale de Drept civil. Familia. Ediția a VI-a was last modified: noiembrie 16th, 2023 by Codruța Hageanu

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Codruţa Hageanu

Codruţa Hageanu

Este conf. univ. dr. la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”.
A mai scris:
Marieta Avram

Marieta Avram

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universitații din București și avocat în cadrul Baroului București.
A mai scris: