Administrație publică locală: Legea de aprobare a OUG nr. 55/2014, neconstituțională

26 ian. 2015
Vizualizari: 1924

Despre

  • M. Of. nr. 46 din 20.01.2015
  • D.C.C. nr. 761/2014
  • Obiecţie de neconstituţionalitate
  • O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

În M. Of. nr. 46 din 20.01.2015, s-a publicat D.C.C. nr. 761/2014, referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală (publicată în M. Of. nr. 646 din 2.09.2014).

Conținutul O.U.G. nr. 55/2014

O.U.G. nr. 55/2014 este constituită dintr-un articol unic, care prevede următoarele:

La alin. (1), se prevede faptul că pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) [Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales.] și art. 15 alin. (2) lit. g1) [Calitatea de primar și, respectiv, de președinte al consiliului județean încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în cazul pierderii, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales.] din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (publicată în M. Of. nr. 912 din 7.10.2004), cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, primarii și președinții consiliilor județene, consilierii locali și consilierii județeni, precum și candidații care au fost declarați supleanți își pot exprima în scris și o singură dată opțiunea cu privire la partidul politic, organizația minorității naționale din care doresc să facă parte sau să devină independenți, fără ca aleșii locali respectivi să își piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.

La alin. (2), se dispune faptul că opțiunea prevăzută anterior se depune de către primari, respectiv de către președinții consiliilor județene la autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Opțiunea cu privire la partidul politic sau organizația minorității naționale va fi însoțită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizația minorității naționale pentru care a optat.

La alin. (3), se stabilește faptul că opțiunea prevăzută la alin. (1) se depune de către consilierii locali, consilierii județeni și de candidații care au fost înscriși pe liste și care au fost declarați supleanți la autoritatea deliberativă pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective. Opțiunea cu privire la partidul politic sau organizația minorității naționale va fi însoțită de acceptarea acestuia de către partidul politic sau organizația minorității naționale pentru care a optat.

Potrivit alin. (4), secretarii unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au obligația comunicării situației centralizatoare a aleșilor locali la instituția prefectului.

Conform alin. (5), în termenul prevăzut la alin. (1) candidații înscriși în liste și care nu au fost aleși sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali/județeni aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste, cu condiția confirmării în formă scrisă emise de către conducerea județeană a partidului căruia îi aparține.

 D.C.C. nr. 761/2014Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 761/2014, admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că prevederile Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală sunt neconstituționale.Parlamentul, în baza art. 115 alin. (8) și art. 147 alin. (2) din Constituție, urmează să reglementeze, prin legea de respingere, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a O.U.G. nr. 55/2014 pentru a le pune de acord cu decizia Curții Constituționale.

 

Administrație publică locală: Legea de aprobare a OUG nr. 55/2014, neconstituțională was last modified: februarie 24th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.