Cuvinte-cheie "Administratie publica locala"

 • Solicitare în vederea constatării dreptului de superficie al reclamantului asupra terenului indicat şi că a edificat cu bună credinţă casa de locuit pe teren. Admiterea recursului declarat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare act administrativ. Hotărâre de Consiliu Local având ca obiect angajarea unui avocat care să reprezinte interesele unei autorităţi sau instituţii publice a administraţiei publice locale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs contencios administrativ. Indemnizaţie aferentă funcţiei de consilier local

 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări (O.U.G. nr. 58/2016)

 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – modificări (O.U.G. nr. 42/2016)

 • Stabilirea unor măsuri financiare și modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 42/2016)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandatul primarului pentru încheierea unui contract. Sancţiunea nulităţii contractului ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale privind mandatul legal conferit primarului la încheierea unui contract în numele unităţii administrativ-teritoriale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a elibera actul administrativ solicitat de reclamant şi de a îndeplini operaţiunile materiale şi administrative pregătitoare emiterii acestui act. Imposibilitatea invocării, ca temei pentru respingerea cererii, a faptului că autorităţile locale nu au în organigramă structura organizatorică necesară eliberării actului administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Exploatări de balastiere din albiile minore ale râurilor. Domeniul public al statului. Autorizaţia de foraje şi excavări

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. Obligaţie de a face. Cerere pentru obligarea primăriei comunei la eliberarea adeverinţei privind munca prestată în CAP

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice