Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – modificări (O.U.G. nr. 27/2015)

6 iul. 2015
Vizualizari: 7808

Despre

  • M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015
  • O.U.G. nr. 27/2015
  • Completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.)O.U.G. nr. 27/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)introduce: art. 1 alin. (52) și (53), art. 2 alin. (6)-(8)

 

În M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015 (M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015).

 

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere:

– nivelul scăzut al salariilor din administrația publică locală, care generează o lipsă acută de personal la nivelul acesteia, luând în considerare solicitările fundamentate ale sindicatelor și faptul că, datorită nivelului de salarizare foarte scăzut, din estimările sindicatelor peste 60% din lucrătorii din administrația publică locală au salarii la nivelul salariului minim pe economie, foarte mulți salariați migrează fie către alte sectoare de activitate mai bine retribuite, fie pleacă în străinătate la muncă, suspendându-și în unele cazuri raporturile de serviciu sau marea majoritate prin demisie;

– Acordul încheiat între Guvernul României și federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului, în care la pct. 8 se prevede creșterea salariilor pentru personalul nedidactic din învățământ;

– faptul că în O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, sunt prevăzute creșteri salariale de 5%, începând cu 1 martie 2015, și, începând cu 1 septembrie 2015, numai pentru personalul didactic și didactic auxiliar, omițându-se personalul nedidactic din învățământ;

– faptul că personalul nedidactic, prin activitatea depusă, contribuie la asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ;

– faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menținerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariați și pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul național de învățământ;

– faptul că învățământul constituie prioritate națională;

– necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislației privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă O.U.G. nr. 83/2014 prin O.U.G. nr. 27/2015

 

Art. 1 alin. (52) și (53) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 27/2015)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (51) se introduc două noi alineate, alin. (52) și (53).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (52) prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2) [(1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. (2) În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții], autoritățile administrației publice locale pot stabili o creștere salarială pentru personalul angajat în instituțiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale”.

De asemenea, art. 1 alin. (53) dispune: „În aplicarea prevederilor alin. (52), autoritățile administrației publice locale pot stabili creșteri salariale diferențiate pe categorii de personal, în funcție de condițiile specifice”.

 

Art. 2 alin. (6)-(8) O.U.G. nr. 83/2014 (modificată prin O.U.G. nr. 27/2015)

La art. 2, după alin. (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (6) dispune: „Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) [În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare], începând cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% față de nivelul acordat pentru luna iulie 2015”.

De asemenea, art. 2 alin. (7) stabilește: „Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) [În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții], cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul nedidactic de la alin. (6) se majorează cu același procent de 12%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

În sfârșit, art. 2 alin. (8) dispune: „De prevederile alin. (2)-(4) [(2) Începând cu data de 1 martie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2015. (3) Începând cu data de 1 septembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna august 2015. (4) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu același procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții] beneficiază numai personalul didactic și didactic auxiliar încadrat și salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
O.U.G. nr. 83/2014
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.)
Rectificare (M. Of. nr. 941 din 22 decembrie 2014)
Legea nr. 71/2015 (M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015)
O.U.G. nr. 26/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
O.U.G. nr. 27/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015)
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice – modificări (O.U.G. nr. 27/2015) was last modified: iulie 6th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.