Procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară (Ordinul nr. 1739/2013 modificat prin Ordinul nr. 116/2015)

13 feb. 2015
Vizualizari: 1509

Despre

  • M. Of. nr. 109 din 11 februarie 2015
  • Ordinul nr. 116/2015
  • Ordinul nr. 1.739/2013
  • procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară

În M. Of. nr. 109 din 11 februarie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 116/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor și a personalului care gestionează asistența financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 667 din 31 octombrie 2013).

Respectivul ordin a fost emis având în vedere următoarele prevederi:

– prevederile art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modif. și compl. ult.);

– prevederile H.G. nr. 1.181/2014 privind modificarea și completarea H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 968 din 30 decembrie 2014).
 
Vom prezenta modificările respective, în cele ce urmează:

Modificarea art. 1 alin. (1) Ordinul nr. 1739/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (7) și (9) din H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 355 din 27 mai 2009, cu modif. și compl. ult.), pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din H.G. nr. 595/2009, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul inspecție fonduri europene din cadrul Direcției generale de inspecție economico – financiară și Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice/compartimentele de verificare a achizițiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, responsabile cu verificarea procedurală a achizițiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, solicită Ministerului Finanțelor Publice avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) prevede: „Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (7) lit. b) [«Verificarea și confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 și avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac și de către: Ministerul Finanțelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluționarea contestațiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European, cât și pentru Mecanismul financiar norvegian și pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale»] din H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din H.G. nr. 595/2009, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul inspecție fonduri europene din cadrul Direcției generale de inspecție economico-financiară și Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice/compartimentele de verificare a achizițiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, responsabile cu verificarea procedurală a achizițiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern și structura responsabilă cu soluționarea contestațiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanță emise de structura de control a fondurilor europene solicită Ministerului Finanțelor Publice avizarea structurii și personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare”.

 
Modificarea art. 2 alin. (3) Ordinul nr. 1739/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3) prevedea: Comisia prevăzută la alin. (1) este compusă din următorii membri titulari:

a) directorul Direcției de audit public intern – președinte;

b) directorul general al Direcției generale juridice – membru;

c) directorul general al Direcției generale managementul resurselor umane – membru;

d) directorul general adjunct al Direcției generale economice, cu atribuții de întocmire a cererii de rambursare privind majorarea salarială – membru;

e) directorul general al Direcției generale de inspecție economico-financiară, în cazul solicitării avizării personalului Serviciului inspecție fonduri europene din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, sau directorul general al UCVAP, în cazul solicitării avizării personalului UCVAP/CVAP – membru.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) prevede: „Comisia prevăzută la alin. (1) [«(…) o comisie constituită în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă cu verificarea și analizarea dosarului cererii de avizare (…)»] este compusă din următorii membri titulari:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) secretarul general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice – președinte;

b) directorul general al Direcției generale juridice – membru;

c) directorul general al Direcției generale managementul resurselor umane – membru;

d) directorul general adjunct al Direcției generale economice-membru;

e) directorul general al Direcției generale de inspecție economico-financiară, în cazul solicitării avizării personalului Serviciului inspecție fonduri europene din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, sau directorul general al UCVAP, în cazul solicitării avizării personalului UCVAP/CVAP – membru, sau directorul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în cazul solicitării avizării personalului din UCAAPI – membru, sau șeful structurii responsabile cu soluționarea contestațiilor administrative formulate împotriva titlurilor de creanță emise de structura de control fonduri europene – membru, în cazul solicitării personalului propriu din cadrul Ministerului Finanțelor Publice”.

Procedura de avizare a structurilor și a personalului care gestionează asistența financiară comunitară (Ordinul nr. 1739/2013 modificat prin Ordinul nr. 116/2015) was last modified: februarie 13th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.