Cuvinte-cheie "Ministerul Finantelor Publice"

  • Procedura de aplicare a prevederilor art. 4 ind. 1 din Legea pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări în numerar (Proiect)

  • O.U.G. nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. – modificări (O.U.G. nr. 40/2016)

  • OMFP nr. 583/2016 – Evitarea dublei impuneri

  • OMFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015 – modificări (OMFP nr. 233/2016)

  • OMFP nr. 123/2016 privind normele de întocmire și depunere a situațiilor financiare/raportările contabile anuale

  • Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 Cod fiscal – modificate (OMFP nr. 193/2015)

  • Nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor – modificarea reglementării (OMFP nr. 195/2015)

  • Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară – modificate (OMFP nr. 150/2015)

  • Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată – modificat (OMFP nr. 178/2015)

  • Proiect de modificare a Codului de procedură fiscală