OPANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de TVA – modificări (OPANAF nr. 167/2019)

6 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 319

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Admiterea in profesiile juridice

(M. Of. nr.  780 din 3 octombrie 2017)

 

 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 167/2019

(M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019)

 

modifică: art. 9;

introduce: art. 6^1, art. (5)-(14),  anexa nr. 1 pct. 5^1, anexa nr. 7.

 

În M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019 s-a publicat OPANAF nr. 167/2019 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 780 din 3 octombrie 2017).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse OPANAF nr. 2.856/2017.

 

Art. 6^1 din OPANAF nr. 2.856/2017 (introdus prin OPANAF nr. 167/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, cu următorul conținut:

„Art. 6^1

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului “Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

(3) Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF”.

 

Art. 7 alin. (5)-(14) din OPANAF nr. 2.856/2017 (introdus prin OPANAF nr. 167/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (4) se introduc zece noi alineate, alin. (5)-(14), cu următorul conținut:

„(5) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pot depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni – formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 6^1.

(6) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la alin. (5), însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 6^1, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților.

(7) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (5) nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat dacă depun declarația pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 6^1, fără erori de validare.

(8) În alte situații decât cele de la alin. (7) se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 2.

(9) În soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzută la alin. (5), depusă de persoanele impozabile în condițiile prevăzute la alin. (7), sunt aplicabile, în mod corespunzător, reglementările în vigoare privind Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării.

(11) În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA.

(12) În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condițiile prevăzute la alin. (7), compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere.

(13) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (12), compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

 (14) Compartimentul de evaluare anexează la adresa menționată la alin. (13) solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la alin. (5), precum și declarația pe propria răspundere”.

 

Art. 9 din OPANAF nr. 2.856/2017 (modificat prin OPANAF nr. 167/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 9

Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

OPANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA – modificări (OPANAF nr. 167/2019) was last modified: februarie 6th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter