MIPE. Proiect: O.U.G. pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență

16 mart. 2023
Vizualizari: 151

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (mfe.gov.ro) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului (O.U.G.) pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: contact.pnrr@mfe.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (14 martie 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 01 iulie 2022, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 334/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1163/2022, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), se amână scoaterea din exploatare/serviciu a 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit și se trec în conservare pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna Iunie 2023, în baza unui plan de conservare, elaborat de către ministerul de resort. Acestea pot fi inițial scoase din conservare și activate prin ordin al ministrului energiei, la solicitarea operatorului de transport și de sistem în condițiile prevăzute la alin. (4)”.

2. Articolul 19 se abrogă.

Art. II – Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868/2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

1. La articolul 15 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul clădirilor rezidențiale noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor rezidențiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt obligați să asigure instalarea tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, precum și instalarea unui punct de reîncărcare vehicule electrice pentru fiecare 5 locuri de parcare, în următoarele cazuri:

a) parcarea se situează în interiorul clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a clădirii;

b) parcarea este adiacentă clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a parcării”.

Art. III – Prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, nu se aplică clădirilor rezidențiale noi, precum și clădirilor rezidențiale existente supuse renovării majore pentru ale căror lucrări de construire au fost depuse cereri de autorizație de construire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Nota de fundamentare, vă invităm să consultați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și MIPE. Proiect: H.G. pentru aprobarea Notelor de fundamentare privind necesitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectelor de investiții în cadrul Componentei 7-Transformare digitală din PNRR

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

MIPE. Proiect: O.U.G. pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență was last modified: martie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.