MIPE. Proiect: H.G. pentru aprobarea Notelor de fundamentare privind necesitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectelor de investiții în cadrul Componentei 7-Transformare digitală din PNRR

10 mart. 2023
Vizualizari: 310

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (mfe.gov.ro) a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului (H.G.) pentru aprobarea Notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectelor de investiții „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” și „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” din cadrul Componentei 7. Transformare digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: contact.pnrr@mfe.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (10 martie 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. 1 – Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” din cadrul Componentei 7. Transformare digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență, prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România”, din cadrul Componentei 7. Transformare digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și de la bugetul de stat, prin bugetele Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 4 – Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 2 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 5 – Serviciul de Telecomunicații Speciale răspunde pentru modul de utilizare a sumelor prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, iar Serviciul de Protecție și Pază răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în Anexa nr. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Anexa nr. 1 – NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” din cadrul Componentei 7. „Transformare digitală” din Planul Național de Redresare și Reziliență

Anexa nr. 2 – NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” din cadrul Componentei 7. „Transformare digitală” din Planul Național de Redresare și Reziliență

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Nota de fundamentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MIPE. Proiect: H.G. pentru modificarea anexei la H.G. nr.1235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR

 

MIPE. Proiect: H.G. pentru aprobarea Notelor de fundamentare privind necesitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectelor de investiții în cadrul Componentei 7-Transformare digitală din PNRR was last modified: martie 10th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.