Lipsa acordului persoanei solicitate în vederea predării către autorităţile judiciare străine. Dispunerea arestării persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă a mandatului european de arestare

16 apr. 2024
Vizualizari: 82
 • Legea nr. 302/2004: art. 104 alin. (7)
 • Legea nr. 302/2004: art. 110 alin. (2)
 • Legea nr. 302/2004: art. 84
 • Legea nr. 302/2004: art. 87 alin. (1) şi alin. (2)
 • Legea nr. 302/2004: art. 98 alin. (2)
 • Legea nr. 302/2004: art. 99
 • NCP: art. 197 alin. (1)
 • NCP: art. 205 alin. (1) şi alin. (3) lit. b)
 • NCP: art. 38 alin. (1)
 • NCPP: art. 275 alin. (3)
 • NCPP: art. 425^1

Prin sentința penală nr. 148/2022 din data de 23 decembrie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, secția Penală și pentru Cauze Penale cu Minori și de Familie, a fost respinsă cererea formulată de autoritățile judiciare din Austria cu privire la mandatul european de arestare emis Tribunalul Regional din Wels, Austria la data de 29.11.2022 în dosarul nr. 13Hv 127/22p, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz fizic forma continuată, prev. de art. 107 b și art. 99 StGB din C. pen. din Austria.

S-a respins propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța privind luarea măsurii arestării preventive a persoanei solicitate A. – cetățean român , posesor al C.I. seria x nr. x, eliberată la data de 06.12.2022 de SPC Medgidia, fără antecedente penale (conform Fișei de cazier nr. x/09.12.2022 emisă de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța) .

Pentru a hotărî în acest sens, prima instanță a reținut că prin sesizarea înregistrată pe rolul instanței la data de 14.12.2022, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în temeiul disp. art. 102 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată și completată, au fost înaintate alăturat documentele privind pe numitul A. – cetățean român , posesor al C.I. seria x nr. x, eliberată la data de 06.12.2022 de SPC Medgidia, fără antecedente penale (conform Fișei de cazier nr. x/09.12.2022 emisă de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța), în vederea luării măsurii arestării preventive, pentru punerea în executare a unei semnalări privind mandatul european de arestare emis de Tribunalul Regional din Wels, Austria la data de 29.11.2022 în dosarul nr. 13Hv 127/22p, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz fizic forma continuată, prev. de art. 107 b și art. 99 StGB din C. pen. din Austria, pedeapsa maximă prevăzută de lege fiind închisoarea de până la 15 ani.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 9 din 5 ianuarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând sentința atacată, prin prisma contestației formulate, dar și sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile art. 425^1 din C. proc. pen. și art. 110 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, Înalta Curte reține următoarele:

Prin adresa nr. x/2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a înaintat la Curtea de Apel Constanța, în baza Legii nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, documentele privind pe numitul A., în vederea luării măsurii arestării provizorii, pentru punerea în executare a unei semnalări privind mandatul european de arestare emis de Tribunalul Regional din Wels, Austria la data de 29.11.2022 în dosarul nr. 13Hv 127/22p, împotriva persoanei solicitate A. – cetățean român , posesor al C.I. seria x nr. x, eliberată la data de 06.12.2022 de SPC Medgidia, fără antecedente penale (conform Fișei de cazier nr. x/09.12.2022 emisă de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța).

La data de 20.12.2022 a fost depus la Curtea de Apel Constanța, în dublu exemplar mandatul european de arestare emis de autoritățile judiciare din Austria.

Potrivit dispozițiilor art. 84 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Înalta Curte reține că pe numele persoanei solicitate A. a fost emis un mandat european de arestare de Tribunalul Regional din Wels, Austria la data de 29.11.2022 în dosarul nr. 13Hv 127/22p pentru săvârșirea infracțiunii de abuz fizic în formă continuată, prev. de art. 107 b și art. 99 StGB din C. pen. din Austria.

În cuprinsul mandatului european de arestare a fost descrisă următoarea stare de fapt: În perioada lunii februarie 2017- iunie 2021, în timp ce se afla în loc. Vocklamakt, Austria, persoana solicitată și-a agresat, în mod repetat fiica minoră (născută la data de 20.07.2005) în diferite momente, cauzându-i vătămare, precum roșeața la nivelul pielii, hematoame, răni și zgârieturi. Agresiunile au fost comise săptămânal, prin aplicări de lovituri de pumn la nivelul feței victimei, prin tragerea de păr, prin bătăi cu cureaua, prin lovituri aplicate la nivelul brațelor, picioarelor și spatelui.

În luna august 2019 a amenințat-o de două ori cu moartea, având un cuțit îndreptat spre ea, în luna aprilie 2020 a bătut-o cu un baston de metal acoperit cu cauciuc, în luna noiembrie 2022 a încercat să-și priveze fiica de libertate în momentul în care a venit poliția, i-a spus să se ascundă, i-a luat telefonul mobil și l-a băgat într-o folie de aluminiu.

Înalta Curte constată că în cauză mandatul european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A. îndeplinește condițiile de formă și de conținut prevăzute de art. 87 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Faptele penale presupus săvârșite au corespondent în legea penală română, întrunind conținutul constitutiv al infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din C. pen. și rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de până la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Potrivit art. 104 alin. (7) din Legea nr. 302/2004 rep. dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare a mandatului european de arestare continuă cu audierea persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziției acesteia față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventuale obiecții în ceea ce privește identitatea.

La instanța de fond la termenul de judecată din data de 23.12.2022 s-a procedat la ascultarea persoanei solicitate A., aceasta nu a formulat obiecțiuni în ceea ce privește identitatea, precizând însă că nu consimte la predarea sa către autoritățile judiciare din Austria. Totodată, persoana solicitată A. a menționat că nu renunță la beneficiul regulii specialității.

Înalta Curte constată că persoana solicitată nu și-a dat acordul în vederea predării către autoritățile judiciare străine, însă, predarea în baza mandatului european de arestare emis de statul solicitat nu este condiționată de acordul de voință al persoanei solicitate dacă se apreciază că sunt îndeplinite toate condițiile pentru aceasta.

Art. 98 alin. (2) din Legea 302/2004 prevede că fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1), predarea, în baza unui mandat european de arestare emis în vederea urmăririi penale sau a judecății, a unui cetățean român sau a unei persoane care trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 5 ani se face sub condiția ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România.

În acest sens, Înalta Curte constată că potrivit susținerilor persoanei solicitate rezultă că aceasta a locuit în ultimii ani în Austria și că s-a întors în luna noiembrie 2022 în România, astfel că nu este îndeplinită cerința din articolul menționat, respectiv că persoana trăiește în România și are o rezidență continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Motivul respingerii cererii formulate de autoritățile judiciare din Austria, de către prima instanță a fost acela că din analiza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, s-a constatat că nu există o asigurare din partea statului solicitant (prev de art. 98 alin. (2) din Legea nr. 302/2004), ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România.

Ca urmare, Înalta Curte are în vedere acest aspect, condiție ce trebuie respectată conform art. 98 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 și va face mențiunea că predarea persoanei solicitate A. se va face sub condiția ca în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate persoana predată să fie transferată în România.

Conform prevederilor art. 104 alin. (11) din Legea nr. 302/2004 rep., în situația în care, ulterior, instanța dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare, se dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă, textul de lege neacordând instanței posibilitatea de a aprecia cu privire la aplicarea unei alte măsuri preventive prevăzute de C. proc. pen.

În cadrul procedurii de executare a mandatului european de arestare, în cazul unei soluții de admitere, prin sentința/decizia prin care instanța se pronunță asupra executării mandatului european de arestare, se dispune întotdeauna arestarea persoanei solicitate în vederea predării, o atare dispoziție fiind în concordanță cu natura acestui mijloc specific de cooperare internațională.

Înalta Curte constată că nu există niciunul dintre cazurile de refuz al predării persoanei solicitate prevăzute de art. 99 din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și nu sunt întrunite nici cerințele de refuz facultativ al predării, reglementate de art. 99 alin. (2) din același act normativ.

Pentru aceste motive, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen. și art. art. 110 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, Înalta Curte va admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța împotriva sentinței penale nr. 148/2022 din data de 23 decembrie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, secția Penală și pentru Cauze Penale cu Minori și de Familie privind persoana solicitată A..

Va desființa sentința contestată și, în rejudecare:

Va admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru punerea în executare a mandatului european de arestare emis de Tribunalul Regional din Wels, Austria la data de 29.11.2022 în dosarul nr. 13Hv 127/22p, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz fizic forma continuată, prev. de art. 107 b și art. 99 StGB din C. pen. din Austria privind persoana solicitată A..

Va dispune predarea persoanei solicitate A. către organele judiciare din Austria pentru executarea mandatului european de arestare emis de Tribunalul Regional din Wels, Austria la data de 29.11.2022 în dosarul nr. 13Hv 127/22p.

În baza art. 98 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, predarea persoanei solicitate A. se va face sub condiția ca în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate persoana predată să fie transferată în România.

În baza art. 104 alin. (5) din Legea 302/2004, constată că persoana solicitată nu a renunțat la beneficiul regulii specialității.

Conform art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004 republicată, va dispune arestarea persoanei solicitate A.- cetățean român , posesor al C.I. seria x nr. x, eliberată la data de 06.12.2022 de SPCLEP Medgidia, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data încarcerării.

În baza art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 republicată, va dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare în vederea predării persoanei solicitate A. către autoritatea judiciară din Austria – Tribunalul Regional din Wels.

Organele de poliție vor reține și preda persoana solicitată A. la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, în vederea predării către autoritățile judiciare din Austria.

Administrația locului de deținere – Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Constanța va primi și reține persoana solicitată A..

Prezenta hotărâre se va notifica persoanei solicitate, autorității judiciare emitente, Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul SIRENE, Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Ministerului Justiției – Direcția Drept Internațional și Tratate – Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Penală și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

În conformitate cu art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Potrivit art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul persoană solicitată, în cuantum de 275 RON, rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Lipsa acordului persoanei solicitate în vederea predării către autoritățile judiciare străine. Dispunerea arestării persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă a mandatului european de arestare was last modified: aprilie 16th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.