Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – completări (O.U.G. nr. 41/2015)

6 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4531

Despre

  • M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015
  • O.U.G. nr. 41/2015
  • Completarea Legii nr. 215/2001

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 215/2001
(rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 41/2015
(M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
introduce: art. 551 și art. 991

 

În M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

O.U.G. nr. 41/2015 modifică următoarele acte normative:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015): unde se introduce art. 495 lit. g);

Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.): unde se introduc art. 286 alin. (11) și art. 362 alin. (8);

Conferința națională de insolvență

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; cu modif. ult.): unde se modifică art. 19 lit. b2) și b3);

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 642 din 18 octombrie 2013): unde se prorogă termenul prevăzut la art. III și V;

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.): unde se introduc art. 551 și 991;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. ult.), unde se introduce art. 82 alin. (2);

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011: unde se abrogă art. III alin. (4), se modifică art. III alin. (5) și (8) și (11), se introduce în anexă pct. 6;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult): unde se introduce art. 4 alin. (1) lit. a1);

O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (M. Of. nr. 842 din 19 septembrie 2005; cu modif. ult.), aprobată prin Legea nr. 168/2006: unde se modifică art. 1 și 2.

 

Vom prezenta, în continuare, completările aduse Legii administrației publice locale nr. 215/2001 prin O.U.G. nr. 41/2015:

 Art. 551 Legea nr. 215/2001 (completată prin O.U.G. nr. 41/2015)

După art. 55, se introduce un nou articol, art. 551.

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 551 prevede: „(1) În cazul dizolvării consiliului local în condițiile art. 55 alin. (1) lit. a) și b), acesta se reconstituie din membrii supleanți, convocarea consilierilor supleanți fiind făcută de către prefect.

(2) Ședința de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri supleanți mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local respectiv.

(3) Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) și ale art. 31-35 se aplică corespunzător”.

Art. 991 Legea nr. 215/2001 (completată prin O.U.G. nr. 41/2015)

După art. 99, se introduce un nou articol, art. 991.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 991 dispune: „În cazul dizolvării consiliului județean, în condițiile art. 55 alin. (1) lit. a) și b), acesta se reconstituie din membrii supleanți, prevederile art. 551 aplicându-se corespunzător”.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 41/2015 (cu privire la Legea nr. 215/2001)

Art. XII prevede faptul că, prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (6)-(8), art. 10 alin. (1)-(3), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1)-(3) și (5), art. 13, art. 131 alin. (2)-(4), art. 14 alin. (1) și (3), art. 141 alin. (21), (3), (5) și (6), art. 15 alin. (2) și (3), art. 161 alin. (4)-(6), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (2) și (3), art. 201 alin. (1) și (3), art. 262 alin. (2), art. 28 alin. (2), (4) și (5), art. 281 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) lit. a) și alin. (4) lit. b) și alin. (8) și art. 30 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, în situația prevăzută la art. 55 alin. (8) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile administrative sunt îndeplinite de către secretarul unității administrativ-teritoriale, iar în situația prevăzută la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile administrative sunt îndeplinite de către persoana numită de prefect, în condițiile legii, acestea putând emite decizii, după caz.

Potrivit art. XIII, prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) și (3), art. 16, art. 20, art. 21, art. 23 alin. (1), (3) și (4), art. 24 alin. (2) și (4), art. 25 alin. (1), (3) și (6), art. 27 alin. (6), art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (4)-(7), art. 33, art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (2) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația prevăzută la art. 55 alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile administrative sunt îndeplinite de către secretarul unității administrativ-teritoriale, iar în situația prevăzută la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile administrative sunt îndeplinite de către persoana numită de prefect, în condițiile legii, acestea putând emite decizii, după caz.

Art. XIV stabilește faptul că prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) și (5), art. 17 alin. (1) și (3)-(7), art. 19 alin. (2), (3), (5) și (6), art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (5), art. 25 alin. (1), (2) și (5), art. 27 alin. (3), art. 271 alin. (1), art. 30 alin. (2) și (5), art. 31 alin. (2)-(4), art. 33 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. b) și art. 35 din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, în situația prevăzută la art. 55 alin. (8) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile administrative sunt îndeplinite de către secretarul unității administrativ-teritoriale, iar în situația prevăzută la art. 55 alin. (81) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operațiunile administrative sunt îndeplinite de către persoana numită de prefect, în condițiile legii, acestea putând emite decizii, după caz.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
Legea nr. 215/2001
(rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 20/2008 (M. Of. nr. 177 din 7 martie 2008)
Legea nr. 35/2008 (M. Of. nr. 196 din 13 martie 2008)
O.U.G. nr. 66/2008 (M. Of. nr. 409 din 30 mai 2008)
Legea nr. 131/2008 (M. Of. nr. 485 din 30 iunie 2008)
Legea nr. 5/2009 (M. Of. nr. 104 din 20 februarie 2009)
Legea nr. 50/2009 (M. Of. nr. 190 din 26 martie 2009)
O.U.G. nr. 105/2009 (M. Of. nr. 668 din 6 octombrie 2009)
Legea nr. 375/2009 (M. Of. nr. 833 din 3 decembrie 2009)
Legea nr. 59/2010 (M. Of. nr. 222 din 8 aprilie 2010)
Legea nr. 264/2010 (M. Of. nr. 872 din 28 decembrie 2010)
Legea nr. 364/2011 (M. Of. nr. 877 din 12 decembrie 2011)
Legea nr. 13/2012 (M. Of. nr. 48 din 20 ianuarie 2012)
Legea nr. 74/2012 (M. Of. nr. 346 din 22 mai 2012)
Legea nr. 76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012)
Legea nr. 133/2012 (M. Of. nr. 506 din 24 iulie 2012)
Legea nr. 20/2014 (M. Of. nr. 191 din 18 martie 2014)
O.U.G. nr. 18/2014 (M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 68/2014 (M. Of. nr. 803 din 4 noiembrie 2014)
Legea nr. 115/2015 (M. Of. nr. 349 din 20 mai 2015)
Legea nr. 119/2015 (M. Of. nr. 361 din 26 mai 2015)
O.U.G. nr. 14/2015 (M. Of. nr. 374 din 28 mai 2015)
Legea nr. 200/2015 (M. Of. nr. 555 din 27 iulie 2015)
O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – completări (O.U.G. nr. 41/2015) was last modified: octombrie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.