Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – modificări (Legea nr. 159/2016)

27 iul. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1392

Despre

  • M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016
  • Legea nr. 159/2016
  • Legea nr. 50/1991

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 50/1991
(rep. M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult.)
Legea nr. 159/2016
(M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016)
modifică: art. 11 alin. (2)
introduce: art. 2 alin. (3^1); art. 7^2; anexa nr. 2 pct. 3; definiția „Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice” din anexa nr. 2

În M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

Codul administrativ - 2019. Editie tiparita pe hartie alba

În continuare, vom prezenta modificările aduse de Legea nr. 159/2016 Legii nr. 50/1991.

Art. 2 alin. (3^1) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

 

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3^1) dispune următoarele:

(3^1) Autorizațiile de construire pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice, precum și autorizațiile de construire pentru instalarea infrastructurilor fizice necesare acestor rețele se emit cu respectarea normativelor tehnice prevăzute de legislația privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea construcțiilor pe care se amplasează acestea”.

 

Art. 7^2 din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

 

Noua reglementare

După art. 7^1 se introduce un nou articol, art. 7^2.

Potrivit noii reglementări, art. 7^2 stabilește următoarele:

În vederea eliberării certificatului de urbanism, precum și a autorizației de construire pentru executarea de lucrări de construcții privind instalarea și dezvoltarea de rețele de comunicații electronice și de infrastructuri fizice aferente acestora, precum și racordarea la energie electrică, la solicitarea furnizorilor de rețele de comunicații electronice:

a) prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile pe care urmează a fi instalate sau dezvoltate rețele de comunicații electronice sau elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie, precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;

b) prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), constituie titluri pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire contractele de închiriere încheiate de furnizorii de rețele de comunicații electronice cu proprietarii, alți deținători de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosință cu titlu gratuit a terenurilor sau construcțiilor pe care urmează a fi instalate sau dezvoltate rețele de comunicații electronice sau elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, precum și racordarea la energie electrică, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții, ori, în lipsa acestor contracte de închiriere, hotărârile judecătorești definitive care țin loc de contract între părți”.

 

Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) dispunea faptul că se pot executa fără autorizație de construire și lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) stabilește următoarele:

(2) Se pot executa fără autorizație de construire și lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice, precum și lucrări de reparații/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea”.

 

Anexa nr. 2 pct. 3 din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

 

Noua reglementare

La anexa nr. 2, după pct. 2 al definiției „Drept de execuție a lucrărilor de construcții” se introduce un nou punct, pct. 3.

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 2 pct. 3 dispune următoarele:

3. drept de creanță dobândit prin: contract încheiat în condițiile legislației specifice în domeniul infrastructurii de comunicații electronice sau hotărâre judecătorească definitivă care să țină loc de contract între părți”.

 

Anexa nr. 2 definiția „Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice” din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 159/2016)

 

Noua reglementare

La anexa nr. 2, după definiția „Lucrări de reabilitare” se introduce o nouă definiție, „Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice”.

Potrivit noii reglementări, definiția „Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice” din anexa nr. 2 este următoarea:

– Lucrări de renovare majoră pentru infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice

Lucrările de construcții civile sau lucrările de inginerie civilă executate în spațiul utilizatorului final, care includ modificări structurale ale întregii infrastructuri fizice interioare sau ale unei părți substanțiale a acesteia și care necesită o autorizație de construcție”.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – modificări (Legea nr. 159/2016) was last modified: iulie 27th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter