Cuvinte-cheie "Constructii"

 • Critici ce se referă la chestiuni de fapt şi la modalitatea în care instanţele anterioare au administrat şi interpretat probele dosarului. Sancțiunea nulității recursului

 • Accesiunea imobiliară artificială. Dovada contrară a existenţei unei convenţii în virtutea căreia proprietarul terenului a permis edificarea construcţiei de către o altă persoană pe terenul său

 • Contractul de vânzare-cumpărare. Măsuri reparatorii în echivalent și obligaţia de demarare a procedurilor legale în vigoare pentru acordarea acestora

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Invocarea contractului de subantrepriză pentru lucrări de construcții ca temei al dobândirii dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Invocarea contractului de subantrepriză pentru lucrări de construcții ca temei al dobândirii dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Invocarea contractului de subantrepriză pentru lucrări de construcții ca temei al dobândirii dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Superficie. Despăgubiri, penalităţi

 • Desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” (OVMDRAP nr. 1896/2016)

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – modificări (Legea nr. 159/2016)

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – modificări (Legea nr. 148/2016)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice