Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului – modificări (Legea nr. 152/2015)

15 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4900

Despre

  • M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015
  • Legea nr. 152/2015
  • Modificările Legii nr. 26/1990

 

Act modificatAct modificatorSumar
Legea nr. 26/1990
(rep. M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 152/2015
(M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015)
introduce: art. 21, art. 41, art. 5 alin. (3), art. 121, art. 23 alin. (41)
modifică: art. 4 alin. (4), art. 12 alin. (1)-(3), art. 24

 

În M. Of. nr. 519 din 13 iulie 2015, s-a publicat Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului (rep. M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998; cu modif. și compl. ult.);

Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.);

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (M. Of. nr. 839 din 13 septembrie 2004; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 (M. Of. nr. 323 din 17 mai 2010).

 

Modificarea Legii nr. 26/1990

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 26/1990 prin Legea nr. 152/2015:

 

Art. 21 Legea nr. 26/1990 (modificată prin Legea nr. 152/2015)
Noua reglementare

După art. 2 se introduce un nou articol, art. 21.

Potrivit noii reglementări, art. 21 prevede: „(1) Registrul central al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și registrele comerțului ținute de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerțului.

(2) Sistemul de interconectare a registrelor comerțului este constituit din registrele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene și platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justiție. La nivel național, punctul de acces de interconectare a registrelor comerțului este Registrul central al comerțului, ținut de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, Registrul central al comerțului pune la dispoziție publicului documentele și informațiile referitoare la profesioniștii înregistrați în registrul comerțului.

(4) Următoarele informații înregistrate în registrul comerțului sunt disponibile, gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

a) denumirea și forma juridică a persoanei înregistrate în registrul comerțului;

b) sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerțului și statul membru în care este înmatriculată;

c) numărul de ordine din registrul comerțului al persoanei înmatriculate/înregistrate, identificatorul unic la nivel european (EUID) și codul unic de înregistrare fiscală;

d) starea firmei.

(5) Oficiul registrului comerțului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, cu titlul gratuit, schimbul de documente și informații cu registrele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operațiunilor de fuziune transfrontalieră și al sucursalelor înființate de societăți cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.

(6) Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură interoperabilitatea Registrului central al comerțului și a registrelor comerțului teritoriale cu sistemul de interconectare a registrelor comerțului, documentele și informațiile fiind disponibile în format standard de mesaj și fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia și schimbul datelor, în condițiile legii.

(7) Oficiul Național al Registrului Comerțului poate constitui, prin Registrul central al comerțului, puncte de acces opționale la sistemul de interconectare a registrelor comerțului. Constituirea punctelor de acces opționale se aprobă prin ordin al ministrului justiției”.

 

Art. 4 alin. (4) Legea nr. 26/1990 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) prevedea faptul că la cerere, documentele prevăzute la alin. (1) se eliberează în formă electronică, cu transmitere on-line, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) prevede: „Documentele prevăzute la alin. (2) [Oficiul registrului comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, precum și informații despre datele înregistrate în registrul comerțului și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat], în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute și eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010”.

 

Art. 41 Legea nr. 26/1990 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Noua reglementare

După art. 4 se introduce un nou articol, art. 41.

Potrivit noii reglementări, art. 41 prevede: „(1) Copii în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la art. 4 se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe cheltuiala solicitantului.

(2) Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii și/sau informații din registrul comerțului prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului nu va depăși costurile administrative asociate”.

 

Art. 5 alin. (3) Legea nr. 26/1990 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) stabilește: „Oficiul Național al Registrului Comerțului publică pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii on-line și transmite spre publicare pe portalul european e-Justiție informații actualizate privind legislația națională în ceea ce privește publicitatea și opozabilitatea față de terți a actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului”.

 

Art. 12 alin. (1)-(3) Legea nr. 26/1990 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 la primul alineat prevedea faptul că Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianților persoane fizice și asociații familiale, un registru pentru înregistrarea societăților cooperative și un altul pentru înregistrarea celorlalți comercianți persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se țin în sistem computerizat.

De asemenea, la al doilea alineat dispunea faptul că fiecare comerciant înregistrat poartă un număr de ordine, începând de la numărul 1 în fiecare an.

La alineatul următor dispunea faptul că oficiul registrului comerțului mai ține și dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Înregistrările efectuate în registru sunt evidențiate și în dosarul comerciantului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1)-(3) prevăd: „Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți, companii naționale și societăți naționale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizații cooperatiste, societăți europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți cooperative și societăți cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în România și un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în România. Aceste registre se țin în sistem computerizat.

(2) Fiecare persoană înregistrată în registrul comerțului va purta un număr de ordine din registrul comerțului, începând de la numărul 1 în fiecare an, acordat la nivel național din Registrul central al comerțului.

(3) Oficiul registrului comerțului ține și dosare cu documentele depuse și documentele în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului, pentru fiecare persoană înregistrată, în care vor fi evidențiate și înregistrările efectuate în registrul comerțului”.

 

Art. 121 Legea nr. 26/1990 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Noua reglementare

După art. 12 se introduce un nou articol, art. 121.

Potrivit noii reglementări, art. 121 stabilește: „Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerțului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului vor avea și un identificator unic la nivel european (EUID), care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului național, numărul persoanei din registrul respectiv și, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprobă prin ordin al ministrului justiției”.

 

Art. 23 alin. (41) Legea nr. 26/1990 (modificată prin Legea nr. 152/2015)

Noua reglementare

La art. 23, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (41) dispune: „Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația menționării acestora la oficiul registrului comerțului din România, după înregistrarea lor în statele respective”.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului – modificări (Legea nr. 152/2015) was last modified: august 9th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter