Cuvinte-cheie "Registrul comertului"

 • Șefa Registrului Comerțului, Silvia Mihalcea, pusă în dificultate de Sebastian Bodu la Cluj

 • Legea nr. 152/2015 privind modificarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului

 • O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului – modificări (Legea nr. 152/2015)

 • Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice – modificări (Legea nr. 152/2015)

 • Legea societăţilor nr. 31/1990 – modificări (Legea nr. 152/2015)

 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului – modificări (Legea nr. 152/2015)

 • Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repararea pagubei cauzate unei persoane fizice sau juridice prin faptul emiterii unui act administrativ nelegal. Condiţii cerute pentru recunoaşterea dreptului de a obţine despăgubiri în cazul unei persoane fizice care se revendică a fi succesorul legal al unei societăţi comerciale, după ce aceasta şi-a încetat existenţa, prin dispunerea de către judecătorul sindic a radierii ei din registrul comerţului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Limitele controlului realizat de judecator în analiza cererii de înregistrare de menţiuni în Registrul Comerţului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţie formulată de un acţionar la înscrierea în registrul comerţului a unei hotărâri A.G.A. Inadmisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice