Măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice – modificări (Lege nr. 16/2015)

9 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1710

Despre

  • M. Of. nr. 155 din 4 martie 2015
  • Legea nr. 16/2015
  • O.G. nr. 14/2013
  • Măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare

În M. Of. nr. 155 din 4 martie 2015, s-a publicat Legea nr. 16/2015 pentru aprobarea O.G. nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice (M. Of. nr. 472 din 30 iulie 2013).

Legea nr. 16/2015 aprobă și modifică O.G. nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.G. nr. 14/2013

Art. 1 O.G. nr. 14/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare. art. 1 stabilea sfera de aplicabilitate a respectivei ordonanțe. Astfel ordonanța se aplica beneficiarilor de fonduri europene, instituții publice locale, respectiv comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituții publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, până la sfârșitul perioadei de implementare a Programului.

Noua reglementare

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „Prezenta ordonanță se aplică beneficiarilor de fonduri europene, instituții publice locale, respectiv comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, asociațiile de dezvoltare intercomunitară înființate de către acestea, instituțiile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, până la sfârșitul perioadei de implementare a Programului”.

 

Art. 5 alin. (2) O.G. nr. 14/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare. art. 5 alin. (2) prevedea faptul că dobânzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se calculează până la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 4 alin. (4) [Măsurile dispuse de către ordonatorul principal de credite enumerate la alin. (3) se comunică beneficiarilor prevăzuți la art. 1 de către Autoritatea de management a Programului operațional regional] și se vor suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de la poziția distinctă menționată la art. 2 alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevede: „Dobânzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se calculează până la data transmiterii către beneficiari a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite, prevăzute la art. 4 alin. (3) [În situațiile prevăzute la art. 2 și 3, pe baza aprobării conducerii Autorității de management prevăzute la alin. (2), ordonatorul principal de credite dispune, după caz: a) încetarea executării creanțelor bugetare prevăzute la art. 2 și 3 și, după caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a început procedura de recuperare prevăzută la art. 38 lit. e) din O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și comunicarea acesteia către organele fiscale competente; b) Autorității de management a Programului operațional regional să solicite organelor fiscale competente restituirea în conturile de recuperare debite ale Autorității de management a sumelor recuperate de la beneficiarii prevăzuți la art. 1 și netransferate până la data primirii comunicării prevăzute la lit. a); c) stingerea debitelor aferente beneficiarilor prevăzuți la art. 1 din registrul debitorilor; d) plata către beneficiar a sumelor recuperate deja de către Autoritatea de management a Programului operațional regional de la acesta, aferente situațiilor prevăzute la art. 2 și 3, cu încadrarea în prevederile art. 7 alin. (1)], și se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de la poziția distinctă menționată la art. 2 alin. (1) [Creanțele bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecțiilor, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfășurarea procedurilor de achiziție publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de la o poziție distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situațiile prevăzute la alin. (4).]”.

Măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice – modificări (Lege nr. 16/2015) was last modified: martie 6th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter