Cuvinte-cheie "Achizitii publice"

 • Solicitare privind anularea Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare emisă de pârât. Admiterea recursului declarat, casarea sentinței recurate și, în rejudecare, respingerea acțiunii formulată de reclamant ca fiind neîntemeiată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Audit financiar al Curții de Conturi efectuat la o organizație non-profit a unei minorități naționale. Neregulă constând în lipsa aplicării procedurilor prevăzute de lege pentru atribuirea contractelor de achiziție publică. Includerea organizației în sfera de aplicabilitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, ca organism cu personalitate juridică înființat pentru a satisface nevoi de interes general

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de lucrări. Lichidarea conturilor de bună execuție la cererea administratorului judiciar al executantului. Acțiune a beneficiarului garanţiei de obligare a băncii la repunerea în situația anterioară. Condiții de admisibilitate în raport cu natura juridică a garanției de bună execuție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea permisului de conducere în termen de 30 de zile de la data la care a fost predat, măsură care să fie dispusă până la soluţionarea definitivă a acțiunii în anulare ce reprezintă refuzul de restituire a permisului de conducere. Principiului neretroactivităţii legii noi. Aplicarea legii contravenționale mai favorabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziții publice. Achiziție directă. Fonduri nerambursabile. Contract de finanțare. Proceduri similare. Programul Anual de Achiziții Publice. Notă de neconformitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziții publice finanțate din fonduri europene. Modificarea valorii contractului cu un sfert din valoarea inițială. Aprecierea caracterului substanțial al modificării. Legala aplicare a corecției financiare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență funcțională. Achiziții publice. Complet specializat. Conflict de competenţă. Contract de achiziție publică. Nulitate. Procedura achiziției directe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziție publică. Corecție financiară. Fonduri europene. Neregulă. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă. Principiul proporționalității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţii publice. Acord de finanțare. Arbitraj. Clauză compromisorie. Competenţă funcţională. Competenţă materială. Contract de achiziție publică. Hotărâre arbitrală. Aplicarea legii în timp. Normă imperativă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu decurgând din executarea unui contract de achiziție publică. Cale de atac. Incidența prevederilor art. 488 alin. (1) pct. 1 NCPC

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice