Cuvinte-cheie "Achizitii publice"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea contractelor de achiziţii publice. Calea de atac prevăzută de lege – recurs. Apel inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în îmbogăţire fără justă cauză. Condiţii şi efecte din perspectiva dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea principiului tratamentului egal prevăzut de art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competența materială în cazul unei contestații privind achiziții directe realizate de un muzeu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea unui contract de achiziţie publică. Condiţionarea plăţii unei facturi de încheierea procesului verbal de recepţie finală. Interpretarea clauzelor contractuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziții publice. Oferta neconformă sau inacceptabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanțare. Reducerea cuantumului corecției financiare stabilite în temeiul O.U.G. nr. 66/2011

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de achiziţie publică derulată de către un beneficiar POR. Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare întocmită de autoritatea competentă în gestionarea fondurilor europene în baza controlului declanşat de aceasta ca urmare a unor constatări ale Curţii de Conturi. Lipsa calităţii procesuale pasive a Curţii de Conturi în litigiul având ca obiect anularea acestui act administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziţie publică. Cerere în constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Instanţă competentă material să judece cauza. Declinarea competenţei teritoriale de către o instanţă învestită prin regulatorul de competenţă pronunţat în stabilirea competenţei materiale. Nelegalitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice