Cuvinte-cheie "Achizitii publice"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea contractelor de achiziţii publice. Calea de atac prevăzută de lege – recurs. Apel inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în îmbogăţire fără justă cauză. Condiţii şi efecte din perspectiva dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006

 • Achiziții publice – modificări

 • Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice (O.U.G. nr. 58/2016)

 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări (O.U.G. nr. 58/2016)

 • Modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (O.U.G. nr. 58/2016)

 • Modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (O.U.G. nr. 58/2016)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţii publice. Notificarea prealabilă a autorităţii contractante în scopul remedierii încălcărilor legislaţiei şi principiilor în materia achiziţiilor publice. Condiţie de admisibilitate contestaţiei formulată în faţa Consiliului Naţional

 • Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice

 • Centrul de Resurse Juridice caută colaboratori și voluntari pentru mecanismul „Clinica Juridică Mobilă” (termen-limită: 31 iulie 2016)

 • Abonează-te la newsletter