LAUDATIO – In Honorem Magistri LIVIU POP

27 mai 2022
Vizualizari: 765
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Distinși membri ai comunității academice a Universității din Craiova,

Stimați invitați,

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Dragi studenți,

 

Avem bucuria de a omagia astăzi o personalitate remarcabilă a științei dreptului și învățământului juridic superior românesc.

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Profesor universitar emerit LIVIU POP, membru corespondent al Academiei Române, se desfășoară în anul în care învățământul juridic craiovean sărbătorește 33 de ani de activitate neîntreruptă și rodnică în cadrul Universității din Craiova. Situația sanitară generală din ultimii ani a determinat amânarea multor activități pregătite pentru momentul aniversar „30 de ani de învățământ juridic la Universitatea din Craiova”, așa încât, practic, evenimentul de astăzi are și o vocație academică aniversară.

Sunt deosebit de onorat să prezint, cu această ocazie, un Laudatio, care sper că va reuși să cuprindă toate realizările profesionale ale domnului profesor.

Domnul profesor Liviu POP s-a născut la 3 noiembrie 1943, în Suciu de Sus, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Maramureș, care reunește alte două sate românești: Larga și Suciu de Jos. Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în comuna natală, situată între dealurile și pădurile fremătânde de sacru și mister, de poezie și extaz ale depresiunii Lăpușului, situată la poalele munților Țibleș, într-o zonă de vecinătate cu Ținutul Năsăudului.

În familia lui Teodor și Lucreția POP, viitorul profesor și membru al Academiei Române nu a avut o copilărie lipsită de griji. Dimpotrivă, așa cum își amintea cu emoție în anul 2015, în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la lansarea volumului omagial Liber Amicorum, dedicat Domniei Sale de peste 50 de autori, colaboratori apropiați, prieteni, foști doctoranzi, a avut parte de multe greutăți și nedrepte suferințe, care au lăsat urme adânci în suflet în primele două decenii de viață, influențându-i decisiv formarea personalității și a caracterului.

„Cu toate acestea, este important că nu am cedat”, mărturisea profesorul Liviu POP; „dimpotrivă, am fost conștient încă din acei ani ai fragedei tinereți că viața omului este alcătuită din trăiri diferite, care înseamnă bucurii și, deopotrivă, greutăți și chiar suferințe. De altfel, am crezut și cred și astăzi că doar așa viața omului puternic și creator este și poate fi deplină. Numai că nu există bucurie veșnică și nici suferință neîncetată; de aceea am apreciat că suferința este la fel de necesară în viața omului ca bucuria; mai mult, suferința sporește și întărește vitalitatea și caracterul omului normal, conștient de valoarea sa, făcându-l mai activ, mai luptător și mai înțelept. Astfel, numai cel ce se luptă cu greutățile și cu suferința este în stare să înțeleagă și suferințele celorlalți. Numai dacă ai suferit, te poți comporta la fel ca samariteanul din parabola biblică”.

Aceste gânduri, rostite de profesorul Liviu POP și consemnate în marmura timpului de prieteni, amintesc de învățăturile primite în perioada 1957-1959 la Seminarul Teologic din Cluj.

Ulterior, în perioada 1959- 1966, îl întâlnim în municipiul Satu-Mare, unde va absolvi studiile liceale și post-liceale.

Devine student la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începând cu anul 1967. Va absolvi ca șef de promoție în anul 1972 și va începe imediat cariera academică.

Este doctor în drept al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1977, cu teza „Regimul juridic al terenurilor din perimetrul construibil al localităților”, elaborată sub conducerea științifică a domnului prof. univ. dr. docent Aurelian Ionașcu.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În cadrul acestei instituții academice, va sluji pe altarul științei dreptului toată viața, urcând pas cu pas fiecare treaptă universitară: asistent universitar: 1972-1978; lector universitar: 1979-1989; conferențiar universitar: 1990-1992; profesor universitar titular: din februarie 1993; conducător de doctorat: din 1994 a coordonat finalizarea și susținerea multor teze de doctorat; profesor universitar emerit al Universității Babeș-Bolyai, din februarie 2012.

De la absolvirea studiilor universitare în anul 1972, activitatea didactică și de cercetare științifică a domnului prof. univ. dr. Liviu POP s-a înscris în spațiul dreptului privat românesc, în special în domeniul dreptului civil. Se observă o preocupare pentru cercetarea fenomenelor și mecanismelor juridice aparținând dreptului de proprietate și altor drepturi reale, precum și instituției obligațiilor civile, în sfera cărora a înregistrat contribuții importante, unele cu caracter de noutate absolută în știința dreptului nostru civil.

A publicat numeroase volume, cursuri, tratate și monografii, singur sau în colaborare, precum și articole, studii, note, comentarii etc. în reviste de specialitate din țară și străinătate, cu un impact benefic asupra domeniului vizat și cercetărilor de specialitate.

Dintre lucrările elaborate în ultima perioadă trebuie amintite:

– Tratat de drept civil. Obligațiile, vol. I, Regimul juridic general, apărut la Editura C.H. Beck, București, 2006, 585 pagini. Așa cum rezultă din titlul său, volumul este consacrat regimului juridic general sau ființei juridice a obligațiilor civile, indiferent de etiologia sau originea lor, fiind prima lucrare de acest fel apărută în știința dreptului civil românesc. Lucrarea a fost distinsă cu Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriștilor din România în anul 2006;

Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. II, Contractul, Editura Universul Juridic, București, 2009, 826 pagini; în cuprinsul său a încercat și reușit să realizeze o nouă construcție științifică a teoriei generale a contractului, având în vedere fundamentele actuale ale acestui instrument juridic și trebuințele reale ale vieții juridice din contemporaneitate. Valoarea sa a fost implicit recunoscută, fiind distinsă cu Premiul „Mihail Eliescu”, cea mai înaltă distincție pe care o acordă anual Uniunea Juriștilor din România, și Premiul „Traian Ionașcu”, acordat de Revista română de drept privat, în noiembrie 2010, pentru cea mai valoroasă lucrare de drept privat pe anul 2009;

Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, în colaborare, Editura Universul Juridic, București, 2012, 889 pagini; este analizată noua reglementare a instituției obligațiilor civile în textele Codului civil, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, în comparație cu prevederile Codului civil din 1865. Autorii au fost distinși cu Premiul „Traian Ionașcu” al Revistei române de drept privat, decembrie 2013, fiind considerată cea mai valoroasă lucrare de drept privat pe anul 2012, și cu Premiul „Istrate Micescu” pe anul 2012, acordat de Uniunea Juriștilor din România;

Curs de drept civil. Obligațiile, în colaborare, Editura Universul Juridic, București, ediția I, 2015, și ediția a II-a, 2020, 650 pagini; lucrarea este un manual universitar care se adresează deopotrivă studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tuturor teoreticienilor și practicienilor dreptului privat;

Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. III. Raporturile obligaționale extracontractuale, Editura Universul Juridic, București, 2020, 730 pagini.

Dintre studiile publicate în ultima vreme, apreciem că trebuie reținute:

– Încercare de sinteză a principalelor teorii referitoare la fundamentele contractului cu privire specială asupra teoriei autonomiei de voință și teoriei solidarismului contractual, publicat în Revista română de drept privat nr. 5/2007, pp. 75-118 (45 pagini);

– Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod civil, publicat în Revista română de drept privat nr. 1/2010, pp. 143-232 (90 pagini);

Despre negocierile precontractuale și contractele preparatorii, publicat în Revista română de drept privat nr. 4/2008, pp. 94-123 (29 pagini);

Executarea contractului sub autoritatea principiului solidarismului contractual, publicat în Revista Dreptul nr. 7/2011, pp. 72-110 (39 pagini);

Unele exigențe ale solidarismului contractual în cazul nerealizării de către o parte contractantă a interesului celeilalte părți, publicat în Revista română de drept privat nr. 2/2012, pp. 187-210 (25 pagini);

Îmbogățirea fără justă cauză în reglementarea noului Cod civil, publicat în Revista „Dreptul” nr. 7/2013, pp. 11-35 (25 pagini);

Plata nedatorată în reglementarea noului Cod civil, publicat în Revista „Dreptul” nr. 12/2013, pp. 13-33 (20 pagini);

Excepția de neexecutare – remediu natural al neexecutării contractului în reglementarea noului Cod civil, publicat în Revista „Dreptul” nr. 3/2015, pp. 7-35 (28 pagini);

– Cesiunea sau preluarea contractuală directă cu titlu particular a datoriilor în dreptul civil român, publicat în Revista română de drept privat nr. 2/ 2016, pp. 72-95 (19 pagini);

Solidarismul contractual și obligațiile părților în cursul executării contractului, publicat în Revista română de drept privat nr. 1/ 2017, pp. 314-345 (31pagini);

Obligația de informare precontractuală ‒ mijloc juridic de protecție a consimțământului la încheierea contractelor, publicat în Revista „Dreptul” nr. 6/2017, pp. 46-70 (25 pagini);

– Considerații generale cu privire la reforma dreptului obligațiilor în Codul civil francez, publicat în Revista română de drept privat nr. 1/2018, pp. 273-290 (18 pagini);

Conținutul principal al reformei dreptului comun al contractelor în Codul civil francez, publicat în Revista română de drept privat nr. 2/2018, pp. 255-307 (60 pagini);

Evoluții și mutații paradigmatice în hermeneutica obligațiilor civile de la Marea Unire până astăzi, publicat în Revista „Dreptul” nr. 11/2018, pp. 9-54 (45 pagini);

Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă, publicat în Revista „Dreptul” nr. 12/2019, pp. 9-37 (28 pagini);

Răspunderea civilă pentru inconveniente anormale de vecinătate, publicat în Revista „Dreptul” nr. 2/2021, pp. 39-58.

Activitatea desfășurată de prof. univ. dr. Liviu POP s-a bucurat de recunoaștere națională și internațională:

– membru corespondent al Academiei Române din 4 noiembrie 2016;

– membru titular al Academiei de Științe Juridice din România din 2016;

– membru titular al Academiei Privatiștilor Europeni de la Pavia, Italia, din 2001;

– membru în Asociația „ Henri Capitant”, Paris, din 1998.

De asemenea, prof. univ. dr. Liviu POP a ocupat, în timp, importante funcții profesionale și administrative. Mai întâi, a făcut parte din structurile academice ale Universității din Cluj:

– șef al Catedrei de drept privat (1990-1992 și 2004-2012);

– decan al Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai (1996-2004);

– membru al Senatului Universității Babeș-Bolyai (1996-2012);

– președintele Comisiei de etică a Senatului Universității Babeș-Bolyai (2006-2012).

De asemenea:

– a funcționat, în calitate de judecător, la Curtea de Apel din Cluj în perioada 1993-1996;

– a fost membru în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din România ori, după caz, în comisia de specialitate a acestei autorități publice (1994-2011);

– membru în Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil (1997-2002);

– arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (2002-prezent);

– președinte al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj (2000-2010);

– avocat în Baroul de avocați Cluj;

– membru în Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii (2005-2010);

– membru în Consiliul științific al Institutului Național de Pregătire a Avocaților (din 2012);

– membru în Consiliul științific, Consiliul de onoare sau în Colegiul de redacție al următoarelor reviste de specialitate sau de cultură: Revista română de drept privat; Curierul Judiciar; Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”, seria Jurisprudentia; Revista română de arbitraj; Buletinul notarilor publici; Revista Tabor (Cluj-Napoca); Revista de dreptul familiei.

În activitatea desfășurată, domnul prof. Liviu POP a obținut numeroase premii și distincții, dintre care trebuie amintite:

– Premiul „Victor Dan Zlătescu” al Uniunii Juriștilor din România pe anul 2006 pentru lucrarea Tratat de drept civil. Obligațiile. Regimul juridic general, Editura C.H. Beck, București, 2006;

– Premiul Reprezentativității al Universității Babeș-Bolyai, pe anul 2008;

– Premiul Cercetării științifice pe anul 2009 al Universității Babeș-Bolyai;

– Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru lucrarea Contractul, apărută la Editura Universul Juridic, București, 2009;

– Premiul „Traian Ionașcu” al Revistei române de drept privat, pe anul 2009, pentru lucrarea „Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. II, Contractul”, Editura Universul Juridic, 826 pagini, acordat în noiembrie 2010;

– Medalia de Aur a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 19 decembrie 2011;

– Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriștilor din România, pe anul 2012, pentru lucrarea „Tratat elementar de drept civil. Obligațiile”, apărută la Editura Universul Juridic, București, 2012;

– Premiul „Traian Ionașcu” al Revistei române de drept privat, pe anul 2012, pentru lucrarea „Tratat elementar de drept civil. Obligațiile”, realizat în colaborare cu I.Fl. Popa și St.I. Vidu, Editura Universul Juridic, 890 pagini, acordat în noiembrie 2013;

– Premiul „MATEI B. CANTACUZINO” OPERA OMNIA al Revistei române de drept privat, București, decembrie 2017.

Se împlinesc acum, în chip fericit, 50 de ani de când domnul Liviu POP își începea cariera didactică, în calitate de asistent, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. O jumătate de secol în slujba dreptului românesc. Cinci decenii de activitate didactică, managerială, științifică și practică desfășurată cu dăruire, cu pasiune, cu abnegație, cu bună-credință și cu tenacitate.

„În cursul vieții academice, am învățat multe de la colegii mei, de la studenții mei și de la toți colaboratorii și profesorii mei, fără deosebire. Ceea ce sunt astăzi, în bună parte, lor le-o datorez”, mărturisea prof. Liviu POP la un moment dat. „La toate acestea se adaugă viața de familie, plăcută și armonioasă, pe care mi-a oferit-o nonagenara mea mamă, frații mei, sora mea, precum și prudența și înțelegătoarea mea soție, împreună cu fiul meu, cu nora și cei doi nepoți, cu toții în bună înțelegere, echilibru, loialitate și devoțiune reciprocă și într-o atmosferă de susținută încurajare și solidarism familial”.

După o viață în slujba dreptului civil românesc, se poate constata că Profesorul și Omul Liviu POP a semănat în rândul colegilor, studenților și colaboratorilor Domniei Sale semințe rodnice pentru cercetarea juridică românească. Semințe care vor produce roade multă vreme de aici încolo, atât timp cât multe dintre proiectele sale academice sunt continuate și consolidate de foștii studenți, care conduc acum destinele Facultății de Drept din Cluj.

 

Stimate Domnule Profesor Liviu POP,

Decernându-vă astăzi titlul de Doctor Honoris Causa, Universitatea din Craiova recunoaște public meritele Dumneavoastră, iar noi toți suntem convinși că, prin alăturarea Domniei Voastre comunității noastre academice, prestigiul acestei instituții se va consolida.

Vă dorim multă sănătate și putere de muncă pentru a continua, cu aceeași tenacitate, activitatea Dumneavoastră în slujba dreptului și societății românești!

Vivat, crescat, floreat!


LAUDATIO – In Honorem Magistri LIVIU POP was last modified: mai 30th, 2022 by Edmond Gabriel Olteanu

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice