Întreruperea termenului de perimare. Îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării litigiului de către partea care justifică un interes

15 sept. 2023
Vizualizari: 418
  • NCPC: art. 411 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 416 alin. (1)
  • NCPC: art. 417
  • NCPC: art. 420

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 24.06.2019 sub nr. x/2019, reclamanta A. a formulat cerere de ridicare provizorie a popririi de 30.000 euro (135.000 RON plus 981 RON), impuse ilegal de Primăria Municipiului București, care a trimis băncilor doar un contract de concesiune de 29 euro/an și garanție 118 RON achitat la zi, actul adițional de 1.077 euro/an și garanție de 300 euro.

La data de 09.07.2019 și 11.07.2019, prin serviciul registratură, reclamanta a depus cerere precizatoare prin care a învederat că înțelege să se judece în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului București, respectiv că obiectul cererii este ridicare poprire asiguratorie, care nu-și are rostul la un act adițional cu vicii ascunse și plătit deja de două ori în anul 2018.

În drept, au fost indicate prevederile art. 970, art. 953 și art. 958 C. proc. civ.

Prin încheierea de ședință din 24.07.2019, pronunțată în dosarul x/2019 de Judecătoria Sectorului 1 București, a fost admisă excepția inadmisibilității acțiunii, invocată din oficiu, și s-a respins cererea formulată de către reclamantă ca inadmisibilă.

În cadrul soluționării apelului declarat de reclamantă împotriva acestei încheieri, înregistrat pe rolul Tribunalul București sub nr. x/2019, reclamanta A. a formulat cerere de recuzare a completului de judecată Apel U6.

Prin încheierea din data de 15.06.2020, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, s-a admis excepția netimbrării, invocată din oficiu și a fost anulată cererea de recuzare, formulată de petenta A., ca netimbrată.

Împotriva acestei încheieri a formulat recurs recurenta-petentă A..

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București, secția a IV-a civilă sub nr. de dosar x/2019, iar prin încheierea din 26 ianuarie 2021, Curtea de Apel București, secția a IV-a în dosarul nr. x/2019, a suspendat judecata cererii de recurs formulate împotriva încheierii din data de 15.06.2020 de respingere a cererii de recuzare, în baza dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 595 din 22 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Asupra excepției de perimare a cererii de recurs, invocată din oficiu, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 416 alin. (1) C. proc. civ., „orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții, timp de 6 luni. (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părți sau de instanță. (3) Nu constituie cauze de perimare cazurile când actul de procedură trebuia efectuat din oficiu, precum și cele când, din motive care nu sunt imputabile părții, cererea n-a ajuns la instanța competentă sau nu se poate fixa termen de judecată”.

În speță, după suspendarea judecării recursului prin încheierea din 15 iunie 2021, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă în dosarul nr. x/2019.2, în baza art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., pentru lipsa nejustificată a părților și pentru faptul că acestea, deși legal citate, nu au solicitat judecata în lipsă, a trecut mai mult de 6 luni, fără a se săvârși un act de procedură în vederea reluării judecării cauzei, termenul de perimare împlinindu-se la data de 15 decembrie 2021.

Conform art. 417 C. proc. civ., termenul de perimare poate fi întrerupt prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării litigiului de către partea care justifică un interes.

Însă, această cerință nu este îndeplinită, de vreme ce recurenta nu a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei în vederea continuării judecății, recursul fiind suspendat pentru lipsa de diligență a părților de a solicita soluționarea în lipsă.

De asemenea, Înalta Curte constată că nu s-a impus necesitatea efectuării unui act de procedură din oficiu, în condițiile prevăzute de art. 416 alin. (3) C. proc. civ.

În raport de considerentele expuse și având în vedere că au trecut mai mult de șase luni de la data suspendării judecării recursului, timp în care părțile nu au solicitat continuarea judecății, iar în această perioadă nu a intervenit o cauză de întrerupere sau de suspendare a termenului de perimare, Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art. 416 și art. 420 C. proc. civ., va constata perimat recursul declarat de petenta A. împotriva încheierii de ședință din 26 ianuarie 2021, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Întreruperea termenului de perimare. Îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării litigiului de către partea care justifică un interes was last modified: septembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.