Instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Legea nr. 184/2016)

21 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3166

Despre

  • M. Of. nr. 831 din 20 octombrie 2016
  • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 184/2016
(M. Of. nr. 831 din 20 octombrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale. Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică”)
Cap. II („Avertismentul de integritate”)
Cap. III („Dispoziții tranzitorii și final”)

În M. Of. nr. 831 din 20 octombrie 2016, a fost publicată Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale. Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică”)

Cap. II („Avertismentul de integritate”)

Cap. III („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

În continuare, vom prezenta dispoziții ale respectivei legi.

Cap. I din Legea nr. 184/2016(„Dispoziții generale. Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică”)

Cap. I prevede faptul că scopul respectivei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Achiziția publică include atât achizițiile publice reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cât și achizițiile sectoriale reglementate de Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Art. 2 dispune faptul că se constituie, în temeiul respectivei legi, în cadrul Agenției Naționale de Integritate, denumită în continuare A.N.I., Sistemul informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, denumit în continuare Sistemul prevenție.

Art. 3 conține semnificații ale termenilor și expresiilor utilizate în cuprinsul legii.

Cap. II („Avertismentul de integritate”) din Legea nr. 184/2016

Cap. II stabilește faptul că sistemul prevenție preia informațiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP și determină emiterea unor notificări privind potențiale conflicte de interese.

În sensul alin. (1), în vederea identificării potențialelor conflicte de interese și a validării notificărilor emise de sistem, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. efectuează analiza datelor și informațiilor din Sistemul prevenție, monitorizând sistemul, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri de atribuire și la persoanele comunicate în formular și care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

În cazul în care, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. detectează elemente ale unui potențial conflict de interese, aceștia sunt obligați să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul prevenție, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii completării secțiunii a II-a a formularului.

Lipsa unui avertisment de integritate sau lipsa unei măsuri dispuse de conducătorul autorității contractante/entității ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate nu împiedică desfășurarea de proceduri de identificare, evaluare, cercetare și angajare a răspunderii civile, disciplinare, administrative, contravenționale sau penale a persoanelor față de care se constată încălcări ale prevederilor legale.

Cap. III („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Legea nr. 184/2016

Cap. III dispune faptul că fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale respectivei legi, autoritatea contractantă/entitatea are obligația de a respecta dispozițiile art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv art. 70 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Activitățile din cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese, desfășurate în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, se desfășoară cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În aplicarea prevederilor cap. I, președintele A.N.I. și conducătorii autorităților contractante/entităților pot emite acte administrative specifice.

Art. 14 prevede faptul că A.N.I. publică trimestrial, pe pagina sa de internet, analize și statistici privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de achiziție publică.

Sistemul prevenție operează cu date colectate prin formularele de integritate din SEAP și cu informațiile necesare gestionate, potrivit legii, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Instituțiile prevăzute la alin. (2) stabilesc modalitățile concrete de colaborare, încheind în acest sens protocoale de colaborare cu A.N.I., în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 17.

Agenția pentru Agenda Digitală a României permite interconectarea Sistemului prevenție la SEAP.

Art. 15 Guvernul va aloca A.N.I., precum și, după caz, instituțiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) resursele financiare, materiale și logistice, în vederea funcționării în cadrul A.N.I. a Sistemului prevenție.

Art. 16 respectiva lege se aplică exclusiv procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică declanșate după intrarea în vigoare a acesteia, potrivit art. 17.

Procedurile de verificare a procesului de achiziție publică din fondurile europene, respectiv de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii sunt și rămân aplicabile.

Respectiva lege nu aduce atingere aplicării altor prevederi legale privind prevenirea conflictului de interese față de persoanele care nu fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

Alte prevederi relevante

Respectiva lege intră în vigoare la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial cu excepția art. 13, art. 14 alin. (3) și (4) și art. 15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (Legea nr. 184/2016) was last modified: octombrie 21st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter