Inițiativă CE pentru evitarea dublei impuneri în cazul dividendelor și al dobânzilor. Care sunt implicațiile?

4 iul. 2023
Vizualizari: 153

Comisia Europeană a constatat, în timp, faptul că modul în care se aplică impozitarea dividendelor și a dobânzilor la obligațiuni în statele membre ale Uniunii Europene (UE) reprezintă o deficiență majoră a pieței de capital la nivel comunitar. Din acest considerent, instituția a lansat inițiativa FASTER (reducerea mai rapidă și mai sigură a excesului în impozitarea cu reținere la sursă), sub forma unui proiect de directivă, care își propune să simplifice mecanismul, astfel încât investitorii să beneficieze de condiții mai favorabile când obțin venituri din dividende sau dobânzi din astfel de instrumente.

În principal, noua reglementare propune o procedură rapidă pentru eliberarea certificatelor de rezidență fiscală, un acces mai ușor la facilitățile oferite de reglementările în vigoare (tratate și directive) și formalități simplificate pentru recuperarea impozitelor reținute la sursă, pentru dividende și dobânzi, acolo unde este cazul.

Simplificarea emiterii certificatelor de rezidență fiscală

În acest context, apare conceptul de certificat electronic de rezidență fiscală (eCRF), cu un format standardizat și proceduri simplificate de eliberare, în cel mult o zi lucrătoare. eCRF va avea valabilitate pentru întregul an, indiferent de data emiterii.

Astfel, companiile care efectuează plăți recurente supuse reținerii de impozit pot beneficia de o reducere a sarcinii administrative de documentare.

Noi obligații de înregistrare și raportare pentru intermediarii financiari

Totodată, proiectul își propune să introducă o serie cuprinzătoare de obligații de înregistrare și raportare pentru intermediarii financiari care doresc să fie certificați FASTER, pentru conformarea cu Standardele Comune de Raportare (CRS). Deși, într-o primă fază, intermediarii financiari vor trece prin aceste proceduri suplimentare, pe termen lung, alinierea cu celelalte standarde de raportare va aduce beneficii tuturor actorilor din piață, pentru că va permite tocmai simplificarea procedurilor de recuperare sau de obținere a scutirii pentru impozitul cu reținere la sursă.

Beneficii pentru intermediari și clienții acestora

Intermediarii financiari certificați FASTER vor beneficia de proceduri prioritare pentru reducerea și/sau recuperarea impozitelor cu reținere la sursă pentru clienții lor. Pe de altă parte, aceștia vor deveni responsabili cu verificarea rezidenței fiscale a clienților lor, cu asigurarea eligibilității clienților pentru reducerile de impozit (conform tratatelor de evitare a dublei impuneri sau legislației naționale) și pentru rambursările de impozit. În aceste scopuri, intermediarii trebuie să colecteze documentele care demonstrează calitatea clienților de beneficiari efectivi ai fluxurilor de dividende și/sau de dobânzi din instrumente tranzacționate și să urmărească cu atenție datele de achiziție în raport cu datele ex-dividend.

Conform proiectului, clienții acestor intermediari financiari vor beneficia de rambursarea impozitelor reținute (ca urmare a unei proceduri de regularizare) în 25 de zile lucrătoare de la solicitare, în condițiile în care în prezent această operațiune poate dura luni sau chiar ani, în funcție de jurisdicțiile implicate. Este important de menționat că introducerea procedurii de rambursare rapidă nu exclude opțiunea ca beneficiarii dobânzilor și dividendelor din instrumente tranzacționate public să solicite direct procedura normală de rambursare, adresându-se autorităților fiscale relevante.

Materialul integral poate fi consultat aici.

 

Inițiativă CE pentru evitarea dublei impuneri în cazul dividendelor și al dobânzilor. Care sunt implicațiile? was last modified: iulie 4th, 2023 by Daniel Grigore

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice