Încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (Norma ASF nr. 5/2018)

30 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1222

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Norma ASF nr. 5/2018
(M. Of. nr. 262 din 26 martie 2018)
Norma ASF nr. 5/2018 privește încheierea exercițiului financiar 2017 pentru societățile din domeniul asigurărilor, denumite asigurători și brokeri de asigurare.

În M. Of. nr. 262 din 26 martie 2018, a fost publicată Norma ASF nr. 5/2018, referitoare la încheierea exercițiului financiar 2017 pentru societățile din domeniul asigurărilor, denumite asigurători și brokeri de asigurare.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei norme.

 

Art. 1 din Norma ASF nr 5/2018

 

Art. 1 alin. (1) prevede faptul că respectiva normă reglementează încheierea exercițiului financiar 2017 pentru entitățile din domeniul asigurărilor, denumite în continuare asigurători și brokeri de asigurare.

Potrivit alin. (2), prin asigurător se înțelege asigurătorul, asigurătorul compozit și asigurătorul mixt, așa cum aceștia sunt definiți la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 și 6 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare.

 

Art. 2 din Norma ASF nr. 5/2018 

 

Art. 2 alin. (1) stabilește că asigurătorii și brokerii de asigurare întocmesc situații financiare anuale la data de 31 decembrie 2017, inclusiv în situația fuziunii, divizării, lichidării sau transferului de portofoliu, în condițiile legii.

Conform alin. (2), din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor asigurători și brokeri de asigurare cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor entități și au obligația întocmirii situațiilor financiare și raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991 și de Norma ASF nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Norma ASF privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, în vigoare la data de 31 decembrie 2017.

Alin. (3) dispune că în situația în care asigurătorul și brokerul de asigurare cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, se întocmesc de sediul permanent desemnat.

Alin. (4) precizează faptul că potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, subunitățile deschise în România de entitățile (asigurători și brokeri de asigurare) rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

Potrivit alin. (5), la depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile H.G. nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 3 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 3 alin. (1) dispune că situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie 2017, astfel:

a) pentru asigurători – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma ASF nr. 41/2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) pentru brokerii de asigurare – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, aprobate prin Norma ASF nr. 36/2015.

Alin. (2) stabilește faptul că prevederile alin. (1) referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale se aplică și subunităților deschise în România de entitățile cu sediul în state aparținând Spațiului Economic European.

Potrivit alin. (3), inventarierea anuală se efectuează de către asigurători și brokeri de asigurare potrivit prevederilor Normei ASF nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare, aplicabilă la data de 31 decembrie 2017.

Apoi, alin. (4) prevede că evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit principiilor generale de raportare financiară și prevederilor privind evaluarea la inventar și prezentarea elementelor în bilanț prevăzute în:

a) cap. 2 secțiunea 2.4 și cap. 3 secțiunea 3.2 din reglementările contabile menționate la alin. (1) lit. a);

b) cap. 2 secțiunea 2.4 și cap. 3 secțiunea 3.2 din reglementările contabile menționate la alin. (1) lit. b).

 

Art. 4 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 4 alin. (1) prevede că situațiile financiare anuale ale asigurătorilor se compun din:

a) Bilanț (cod 01);

b) Contul de profit și pierdere compus din:

(i) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

(ii) Contul tehnic al asigurării de viață (cod 03);

(iii) Contul netehnic (cod 04);

c) Situația modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secțiunea 5.2 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a);

d) Situația fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secțiunea 5.1 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a);

e) Note explicative la situațiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a).

Așadar, potrivit alin. (2), situațiile financiare anuale sunt însoțite și de formularele:

a) Date informative (cod 05);

b) Situația activelor imobilizate (cod 06).

De asemenea, alin. (3) prevede că asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc și prezintă și situațiile prevăzute la cap. 15 secțiunea 15.2 subsecțiunea 15.2.4 „Situații prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative” din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a), astfel:

a) Situația activelor, pasivelor și capitalurilor proprii la 31 decembrie 2017;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 31 decembrie 2017.

Totodată, alin. (4) stabilește că asigurătorii autorizați să practice asigurări de viață, dar care au primit autorizație și pentru clasele de asigurare A1 și A2 din categoria asigurărilor generale, evidențiază activitatea desfășurată, inclusiv pentru clasele A1 și A2, în contul tehnic al asigurărilor de viață.

 

Art. 5 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Potrivit art. 5 alin. (1), brokerii de asigurare întocmesc și depun situații financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilanț (cod 01);

b) Contul de profit și pierdere (cod 02);

c) Situația modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secțiunea 5.2 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. b);

d) Situația fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secțiunea 5.1 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. b);

e) Note explicative la situațiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. b).

Alin. (2) stabilește faptul că brokerii de asigurare întocmesc și transmit și următoarele formulare:

a) Date informative (cod 03);

b) Situația activelor imobilizate (cod 04).

 

Art. 6 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Conform art. 6 alin. (1), subunitățile deschise în România de entitățile cu sediul în state aparținând Spațiului Economic European întocmesc și depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare anuală la data de 31 decembrie 2017 compusă din formularele specifice activității desfășurate:

a) Bilanț;

b) Contul de profit și pierdere.

Alin. (2) prevede că această raportare anuală prevăzută la alin. (1) este însoțită de formularele specifice activității desfășurate:

a) Date informative;

b) Situația activelor imobilizate.

Totodată, alin. (3) dispune că raportarea anuală este întocmită pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2017, corelată cu soldurile din balanța analitică și cu rezultatele inventarierii.

 

Art. 7 din Norma ASF nr. 5/2018

 

În art. 7 alin. (1) se stabilește faptul că notele explicative menționate la art. 4 alin. (1) lit. e) și art. 5 alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile prevăzute în cap. 6 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a), respectiv în cap. 6 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (1) lit. b).

Apoi, alin. (2) face precizarea că brokerii de asigurare care intermediază, în conformitate cu legislația specifică în vigoare, și produse ale fondurilor de pensii facultative prezintă în notele explicative o situație a comisioanelor obținute din această activitate.  Art. 8 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 118/2018.

 

Art. 8 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Potrivit art. 8, în „Situația activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri și construcții/imobilizărilor, după caz.

 

Art. 9 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 9 alin. (1) prevede că situațiile financiare anuale ale asigurătorilor se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) și (13) din Legea nr. 82/1991, cuprinzând numele și calitatea în clar a acestora – administrator, director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.

În acest sens, alin. (2) stabilește că situațiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) și (13) sau, după caz, la art. 28 alin. (11) și (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând numele și calitatea în clar a acestora – administrator, director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 

Art. 10 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 10 alin. (1) dispune că asigurătorii și brokerii de asigurare completează datele de identificare cum ar fi: denumirea societății, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului, precum și pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, citeț, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor și a brokerilor de asigurare.

Alin. (2) precizează faptul că sigurătorii și brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități) din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin H.G. nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Conform alin. (3), asigurătorii și brokerii de asigurare completează în mod corect pe prima pagină a formularului “Bilanț” datele prevăzute la alin. (1) și (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societății.

Alin. (4) stabilește că forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în cap. I din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

Potrivit alin. (5),  prevederile alin. (1)-(3) se aplică și de către subunitățile deschise în România de entitățile cu sediul în state aparținând Spațiului Economic European; în ceea ce privește completarea formei de proprietate prevăzute la alin. (4), subunitățile completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.

Totodată, alin. (6) dispune că entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

Apoi, alin. (7) stabilește faptul că modelul formularelor referitoare la situațiile financiare/raportările contabile, precum și corelațiile aferente pentru asigurătorii și brokerii de asigurare și subunitățile fără personalitate juridică sunt prezentate în cap. II din anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Conform alin. (8), asigurătorii care întocmesc situații financiare anuale completează pe formularul de bilanț și datele de identificare ale firmei de audit care a realizat auditul statutar al situațiilor financiare anuale/consolidate (denumirea, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România și codul unic de înregistrare).

 

Art. 11 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 11 prevede faptul că asigurătorii și brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, care desfășoară activitate și au sediul în străinătate, evaluează în lei rulajele și soldurile exprimate în valută din balanțele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exercițiului financiar 2017, și le centralizează cu balanța de verificare întocmită pentru operațiunile economico-financiare desfășurate în țară.

 

Art. 12 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 12 alin. (1) stabilește faptul că, potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeași lege, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Apoi, conforma alin. (2), situațiile financiare anuale vor fi însoțite și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 

Art. 13 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Potrivit art. 13, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2017 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

 

Art. 14 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 14 alin. (1) stabilește faptul că brokerii de asigurare auditează situațiile financiare anuale, potrivit legii, dacă, la data bilanțului, depășesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime:

a) total active: 3.650.000 euro;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

c) număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Totodată, alin. (2) prevede că Brokerii de asigurare care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligația verificării situațiilor financiare anuale de către cenzori, potrivit legii.

Astfel, potrivit alin. (3), brokerii de asigurare care au auditat situațiile financiare anuale asigură verificarea situațiilor financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive nu depășesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

Pe de altă parte, alin. (4) dispune că brokerii de asigurare care au verificat situațiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) auditează situațiile financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc limitele a două dintre cele trei criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

Potrivit alin. (5), pentru situațiile financiare ale anului 2017, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) pentru auditarea situațiilor financiare anuale se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2016.

Apoi, conforma alin. (6), brokerii de asigurare care auditează situațiile financiare anuale/consolidate, potrivit criteriilor de mărime menționate la alin. (1), completează pe formularul de bilanț și datele de identificare (denumirea/nume și prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România și codul fiscal) ale firmei de audit/auditorului persoană fizică, după caz.

 

Art. 15 din Norma ASF nr. 5/2018

 

Art. 15 alin. (1) dspune în sensul că asigurătorii și brokerii de asigurare depun la A.S.F. situațiile financiare anuale listate, semnate și ștampilate, împreună cu:

a) o copie a codului unic de înregistrare;

b) raportul administratorului;

c) declarația scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea și conducerea contabilității;

d) raportul de audit statutar pentru situațiile financiare pentru care auditarea este obligatorie conform prevederilor reglementărilor contabile menționate la art. 3 alin. (1);

e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;

f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acționarilor sau asociaților în care s-au aprobat situațiile financiare anuale;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) o copie a balanței de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept; și

i) numai în cazul brokerilor de asigurare, o copie a balanței de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept.

Confrom alin. (2),  asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări, asigurări de viață și asigurări generale, depun la A.S.F. balanțele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum și balanța sintetică centralizată; asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative depun și balanța sintetică specifică activității de administrare de fonduri de pensii facultative.

Alin. (3) stabilește faptul că balanța de verificare a conturilor sintetice și balanța de verificare a conturilor analitice, centralizate și distinct pentru cele două categorii de asigurări, asigurări de viață și asigurări generale, se depun la A.S.F. în format electronic (CD) – format Excel.

Încheierea exercițiului financiar 2017 pentru societățile din domeniul asigurărilor (Norma ASF nr. 5/2018) was last modified: august 7th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter