[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Ordonanța de urgență privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 9 iulie

10 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 507

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 9 iulie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 9 iulie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE (primă lectură);

– Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” (primă lectură);

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A. (primă lectură);

– Memorandum cu tema: asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoare alocării financiare  (primă lectură).

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019;

– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei în România”;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete electronice din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 41/2020 pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia.

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești” – Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești, aflate pe raza localităților Bascov, Băiculești și Merișani, din județul Argeș;

– Hotărâre privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019;

– Hotărâre privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție în subordinea Ministerului Culturii;

– Hotărâre privind comasarea, actualizarea elementelor cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție;

– Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Săliște, județul Sibiu;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băsești, județul Maramureș;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bazna, județul Sibiu;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Poienari, județul Neamț;

– Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”;

– Hotărâre pentru completarea articolului 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului național al zonei costiere aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1015/2004;

– Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 9,4014 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/lignit/an”;

– Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 2,2652 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”;

– Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 2,6852 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/lignit/an”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara, str. Renașterii nr.24B, municipiul Timișoara, județul Timiș”;

– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale;

– Hotărâre privind transmitea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, din administrarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – 6: Educație și competențe;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către C. M.-L.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către M. C.-P.;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către N. E.-C.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către V. N.-M.

V. RAPOARTE

– Raport privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2019.

VI. NOTE
– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Novaci, județul Gorj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al orașului Novaci și din administrarea Consiliului Local al Orașului Novaci, în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj
– Notă de informare privind situația referitoare la semnarea contractelor de finanțare pe faza a doua a POS-ului de mediu, care e finanțată din POIM, extinderea rețelelor de apă și canal, cuprinzând:
– pentru contractele de finanțare semnate, care sunt stadiile și ce măsuri urmează să fie întreprinse pentru urgentarea implementării lor;
– pentru contractele de finanțare care nu au fost semnate vor fi menționate responsabilitățile celor care nu au făcut ce trebuie până în prezent

VII. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene – 2021;

– Memorandum cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

VIII. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 20 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 9 iulie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019;

– Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei în România”;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși”;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești” – Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești, aflate pe raza localităților Bascov, Băiculești și Merișani, din județul Argeș;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019;

– Proiect de Hotărâre privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție în subordinea Ministerului Culturii;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Deva, județul Hunedoara, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind comasarea, actualizarea elementelor cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

– Proiect de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Săliște, județul Sibiu;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băsești, județul Maramureș;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bazna, județul Sibiu;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Poienari, județul Neamț;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

IV. RAPOARTE

– Raport privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2019.

V. NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Novaci, județul Gorj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al orașului Novaci și din administrarea Consiliului Local al Orașului Novaci, în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Gorj.

VI. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene -2021;

– Memorandum cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 20 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Proiecte de acte normative incluse pe agenda ședinței din 6 iulie 2020

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Ordonanța de urgență privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 9 iulie was last modified: iulie 10th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter