[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 1 iulie

2 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 535

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 1 iulie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 1 iulie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE (Primă lectură);
– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în domeniul achizițiilor publice (Primă lectură).

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanță de urgență privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene;
– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanță de urgență privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil în suprafață totală de 1.925 mp, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile cu drumurile existente”, tronsonul 1;
– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății contribuției anuale ce decurge din calitatea de membru a României in cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE.

III. HOTĂRÂRI
– Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, de pe raza unităților administrativ-teritoriale: Homorod, Ormeniș și Racoș – județul Brașov;
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 4, aflate pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din Județul Argeș;
– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2542 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind aprobarea închirierii unor părți din imobilele 974 și 1108 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;
– Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dâmbovița, Brașov, Alba, Constanța și municipiul București;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov (UM 0758 Brașov);
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov (Unitatea Militară 0596 București);
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Comercială C. S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Panciu;
– Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și înscrierea acestuia și a construcției edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice;
– Hotărâre privind aprobarea licenței de concesiune nr. 16.203/2013 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială C.S. S.A;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în administrarea Băncii Naționale a României;
– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015-2021, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre România și Ungaria, între localitățile Borș (România) și Nagykereki (Ungaria), în sectorul de interconectare a autostrăzilor A3 și M4.

V. NOTE

– Notă de informare cu tema: solicitarea privind trecerea Centrului de Agrement Bucșoaia (Tabăra Bucșoaia) din domeniul public local al UAT Frasin, județul Suceava, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava:

VI. INFORMĂRI

– Informare referitoare la situația privind legile aflate la promulgare la data de 29.06.2020.

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 26 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 1 iulie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
– Proiect de Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
– Proiect de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată; Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov – Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața – Cața, de pe raza unităților administrativ-teritoriale: Homorod, Ormeniș și Racoș – județul Brașov;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 4, aflate pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din Județul Argeș;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2542 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor părți din imobilele 974 și 1108 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dâmbovița, Brașov, Alba, Constanța și municipiul București;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov (UM 0758 Brașov);

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov (Unitatea Militară 0596 București);

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Comercială CONVERSMIN S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Panciu;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și înscrierea acestuia și a construcției edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice;

– Proiect de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea licenței de concesiune nr.16.203/2013 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) în perimetrul BARNAR VEST, județul Suceava, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială CARPATHIAN SPRINGS S.A.;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în administrarea Băncii Naționale a României.

III. MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre România și Ungaria, între localitățile Borș (România) și Nagykereki (Ungaria), în sectorul de interconectare a autostrăzilor A3 și M4.

IV. NOTE
– Notă de informare cu tema: solicitarea privind trecerea Centrului de Agrement Bucșoaia (Tabăra Bucșoaia) din domeniul public local al UAT Frasin, județul Suceava, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava.

V. INFORMĂRI
– Informare referitoare la situația privind legile aflate la promulgare la data de 29.06.2020.

VI. PUNCTE DE VEDERE
– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 27 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 25 iunie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 1 iulie was last modified: iulie 2nd, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter