[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 25 iunie

26 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 413

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 25 iunie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 25 iunie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
– Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii;
– Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020;
– Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
– Ordonanță de urgență privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” aflate în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași- Târgu Mureș, Autostrada Unirii;
– Ordonanță de urgență pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică;
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și a altor acte normative;
– Ordonanță de urgență pentru modificarea art.36 alin. (6) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic.

III.    HOTĂRÂRI

Campanie Craciun UJmag 2020

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;
– Hotărâre privind desființarea Unității de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale;
– Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Argeș, Brăila, Vaslui, Mureș, Prahova, Olt, Călărași, Ialomița, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;
– Hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2020 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;
– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, județul Iași”;
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 160723, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba;
– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.”, la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța, comuna Mihail
Kogălniceanu, județul Constanța;
– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1546/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești”, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1546/2006;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
– Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor;
– Hotărâre privind plata contribuției anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF);
– Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcției Județene pentru Cultură a județului Galați;
– Hotărâre privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Muzeului Național Bran, instituție publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii;
– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție;
– Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului „Lymanskyy Yevgeniy”;
– Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare, după caz, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, a codului de clasificație și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
– Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
– Hotărâre privind desemnarea autorită ții competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE precum și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
– Hotărâre privind înscrierea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2020;
– Hotărâre pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012;

– Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;
– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II;
– Hotărâre pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.

IV.    MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Stadiul pregătirii Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 și a Programelor Operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027;
– Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii „Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)”;
– Memorandum cu tema: aprobarea participării doamnei V. S., domnului A.-C. I. și domnului G. P. – secretari de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții S.A.

V.    PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative;
– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 18 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 25 iunie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

II. PROIECTE DE LEGI
– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;

– Proiect de Hotărâre privind desființarea Unității de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Argeș, Brăila, Vaslui, Mureș, Prahova, Olt, Călărași, Ialomița, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2020 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, județul Iași”;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 160723, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba;

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.”, la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța;

– Proiect de Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1546/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești, pe teritoriul localităților Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghița, Drăgănești, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănești și Ploiești”, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1546/2006;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalități de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor;

– Proiect de Hotărâre privind plata contribuției anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF);

– Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcției Județene pentru Cultură a județului Galați;

– Proiect de Hotărâre privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Muzeului Național Bran, instituție publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție;

– Proiect de Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului „Lymanskyy Yevgeniy”;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare, după caz, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, a codului de clasificație și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Stadiul pregătirii Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 și a Programelor Operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027;

– Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii „Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)”;

– Memorandum cu tema: aprobarea participării doamnei V. S., domnului A.-C. I. și domnului G. P. – secretari de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții S.A.;

– Memorandum cu tema: aprobarea participării doamnei V. S.– secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe;

– Memorandum cu tema: evaluarea, analizarea și exercitarea de către Guvern a dreptului de sesizare a Curții Constituționale cu privire la constituționalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora (control a priori).

V. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative;

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 18 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 16 iunie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 25 iunie was last modified: iunie 26th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter