[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 1 octombrie

2 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 186

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 1 octombrie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 1 octombrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I.    PROIECTE DE LEGE

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Proiect de lege privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu decizia Consiliului Uniunii Europene 2019/1255 din data de 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM”- S.A. și Societății Blue Air Aviation – S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19;

– Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Ordonanță de urgență privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate.

III.    HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine;

– Hotărâre pentru modificarea art.2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2020;

– Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 229/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. „în insolvență”, pentru anul 2020;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naționale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

– Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2698 Rânca”;

– Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.518/2016 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către doamna D. D.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către domnul S. E.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul D. N.-S.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către domnul P. C.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Mehedinți de către doamna D. D.;

– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

– Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a datelor de identificare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați, din Portul Tulcea și Portul Chilia Veche prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;

– Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național.

IV.    DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

– Carta Albă a Apărării.

V.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Daniel BACIU, Președinte, cu rang de Secretar de Stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.P.P. pentru un mandat de 5 ani, numit în baza Deciziei Prim-Ministrului Guvernului României nr. 238/05.05.2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/06.05.2020, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor publice.

VI.    INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

VII.    NOTE

– Notă privind rezultatele aplicării schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finanțelor Publice din noiembrie 2019 și până în prezent;

– Note de informare cu tema: Stadiul apelului de proiecte INNOTECH STUDENT;

– Note de informare cu tema: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

VIII.    PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere cu privire la 26 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 1 octombrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative.

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2020;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 229/2020 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. „în insolvență”, pentru anul 2020;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naționale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi în administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2698 Rânca”;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

– Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV.    DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

– Carta Albă a Apărării

V.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Daniel BACIU, Președinte, cu rang de Secretar de Stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.P.P. pentru un mandat de 5 ani, numit în baza Deciziei Prim-Ministrului Guvernului României nr. 238/05.05.2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361/06.05.2020, ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București.

VI.    INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020-28 septembrie 2020.

VII.    PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere cu privire la 26 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 24 septembrie 2020

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 1 octombrie was last modified: octombrie 2nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter