Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 24 septembrie 2020

25 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 168

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 24 septembrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost întreruptă parțial sau total în perioada stării de urgență și a stării de alerta, în contextul crizei COVID-19;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor prevederi din acte normative care reglementează acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat privind garantarea de către statul Român în procent de 100% a voucherelor oferite turiștilor de către agențiile de turism și structurile turistice cu funcțiuni de cazare, ca alternativă la rambursările în numerar aferente călătoriilor anulate, în cazul insovenței emitenților voucherelor precum si pentru acoperirea primelor de garantare datorate de beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru garantarea voucherelor oferite turiștilor ca alternativă la rambursările pentru pachetele turistice și serviciile unice de călătorie anulate în contextul pandemiei Covid-19;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind declararea stării de calamitate  de către Comitetele județene pentru situații de urgență pentru fenomenul de secetă pedologică.

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege  privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Ordonanță de urgență pentru completarea art. 510 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS/CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

– Ordonanță de urgență privind procedura pentru identificarea, selectarea și rezervarea prin antecontract, promisiune, scrisoare de intenție sau închiriere a imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate, în vederea participării României la procesul de desemnare a acestor sedii pe teritoriul României, și depunerea dosarelor de candidatură aferente.

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor și Hotărârea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiții cu acorduri pentru finanțare emise până la data de 30.06.2014;

– Hotărâre privind repartizarea pe județe și unități administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit.b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu completările ulterioare;

– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Academiei Române, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Casei Oamenilor de Știință, precum și transmiterea acestuia în administrarea Academiei Române;

– Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Ministerului Justiției a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020;

– Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”;

– Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria;

– Hotărâre privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi;

– Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Hotărâre pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic;

– Hotărâre privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei și documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărâre privind plata unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile și darea acestora în administrarea Muzeului Național Brukenthal;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Centura municipiului Rădăuți”;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 3, aflate pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași – Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora;

– Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice, adresei și anului dobândirii unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;

– Hotărâre privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 307 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Varianta de ocolire Sighișoara”, județul Mureș;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex multifuncțional-Sala polivalentă, municipiul Brașov, județul Brașov”;

– Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafe ței de 519,8412 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Timișoara;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava, precum și declararea lui ca bun de interes național.

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Măsuri privind negocierea informală cu Comisia Europeană a documentelor programatice aferente Politicii de Coeziune 2021-2027;

– Memorandum cu tema: Donarea unui pachet de echipamente medicale și dezinfectanți aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea  Ministerului Apărării Naționale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2;

– Memorandum cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a variantei revizuite a Programului Interreg V-A România-Bulgaria;

– Memorandum cu tema: Măsurile necesare aferente procedurii evaluării de mediu pentru programele Operaționale 2021-2027;

– Memorandum cu tema: Raportarea către Comisia Europeană a stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2018-2019.

VI. INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020;

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 3 septembrie

Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 24 septembrie 2020 was last modified: septembrie 25th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter