[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 11 iunie

12 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 353

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 11 iunie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 11 iunie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Inteligența artificială în materie penală

I. PROIECTE DE LEGE

– Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (New York, 21 decembrie 1965), adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenție, la New York la 15 ianuarie 1992;

– Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020;

– Ordonanță de urgență pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții;

– Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor prevederi din Legea 75/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii-IMM INVEST România, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

III. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;

– Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Brașov, Timiș, Constanța, Ilfov, Călărași, Ialomița, Vaslui, Buzău, Mureș, Mehedinți și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 și 1269 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestora în domeniul public al orașului Ineu, județul Arad și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și refuncționalizare a imobilului fostul Palat Mihail Sturdza, situat în municipiul Iași, str. Cloșca, nr. 9, M.I. cuprins în L.M.I. la poz. 954 cu nr. IS-II-m-B-03808, județul Iași”;

– Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere Centru Social Pastoral „Sfânta Cruce” Caraiman (D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraș Bușteni, județul Prahova”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română – municipiul Craiova, județul Dolj”;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 4, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja, din județul Argeș;

– Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru UCRAINA;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 248 /2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărâreprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna C. L.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Hristache Eugen;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Mehedinți de către doamna Dobre Doina.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Principii generale privind implementarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență („CfD”) pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de carbon;

– Memorandum cu tema:
a) Aprobarea participării României la instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE); și
b) Aprobarea textului Acordului de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 între Comisia Europeană și România și semnării acestuia de către ministrul finanțelor publice
;

– Memorandum cu tema: Deblocarea reținerii de 10% instituite conform Legii nr.500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare asupra unor titluri de cheltuieli din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Legea 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

V. NOTE

– Notă de informare cu tema: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

– Notă cu tema: trecerea terenului cu suprafață de 27.454 mp din domeniul public al comunei Belciugatele, județul Călărași, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului Român de Informații;

– Notă privind situația financiară a Regiei autonome „Administrația română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 17 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 11 iunie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (New York, 21 decembrie 1965), adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenție, la New York la 15 ianuarie 1992;

– Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și a documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Brașov, Timiș, Constanța, Ilfov, Călărași, Ialomița, Vaslui, Buzău, Mureș, Mehedinți și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 și 1269 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestora în domeniul public al orașului Ineu, județul Arad și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

IV. MEMORANDUMURI 

– Memorandum cu tema: Principii generale privind implementarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență („CfD”) pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de carbon

– Memorandum cu tema: Excedentul existent ca urmare a implementării Planului Național de Investiții stabilit în baza Directivei 2003/87/CE-Directiva EU-ETS, cu modificările și completările ulterioare, faza a treia-2013-2020 (Contul PNI)

V. NOTE

– Notă de informare cu tema: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

– Notă cu tema: trecerea terenului cu suprafață de 27.454 mp din domeniul public al comunei Belciugatele, județul Călărași, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului Român de Informații.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 17 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 4 iunie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 11 iunie was last modified: iunie 12th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter