[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 4 iunie

5 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 259

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 4 iunie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 4 iunie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Inteligența artificială în materie penală

I. PROIECTE DE LEGE

– Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017;

– Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru includerea unor programe naționale la finanțare din fonduri externe nerambursabile.

III. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 și la București la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București, B-dul Dacia nr.41, sector 1, București”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurare Palatul Universității din București – consolidare, restaurare învelitoare și șarpantă, restaurare fațade inclusiv tâmplărie exterioară, (eliminare umiditate și infiltrări din teren), modificări funcționale și restaurare finisaje interioare, iluminat arhitectural fațade, reabilitare instalații, degajare curte interioară prin desfacere anexe C2, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15 conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajare spațiu muzeal, amenajări exterioare- imobil din B-dul Regina Elisabeta, nr 4-12, sector 3, București”;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 840/22.11.2017 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș – Smârdan”;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare – dezvoltare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol;

– Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Maramureș din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii;

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020”;

– Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și trecerea unor părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării;

– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST România;

– Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării anumitor prevederi din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Măsuri de eficientizare a utilizării fondurilor europene în scopul combaterii efectelor crizei generată de pandemia de COVID-19;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Ion Alin Dan IGNAT, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ca membru în Consiliul de administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN – HH – Măgurele;

– Memorandum cu tema: utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare reținute în proporție de 10% la titlul 40 „subvenții pentru transportul de călători” din bugetele următoarelor companii: Metrorex S.A., SNTF CFR Călători S.A., Interregional Călători SRL, Transferoviar Călători SRL, Regio Călători SRL, SOFTRANS SRL, ASTRA TRANS Carpatic SRL.

V. NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Cenad, județul Timiș, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Cenad în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 30 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 4 iunie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017;

– Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 și la București la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice București, B-dul Dacia nr.41, sector 1, București”;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restaurare Palatul Universității din București – consolidare, restaurare învelitoare și șarpantă, restaurare fațade inclusiv tâmplărie exterioară, (eliminare umiditate și infiltrări din teren), modificări funcționale și restaurare finisaje interioare, iluminat arhitectural fațade, reabilitare instalații, degajare curte interioară prin desfacere anexe C2, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15 conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajare spațiu muzeal, amenajări exterioare- imobil din B-dul Regina Elisabeta, nr 4-12, sector 3, București”;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Cisnădie, județul Sibiu;

– Proiect de Hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 840/22.11.2017 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș – Smârdan”;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare – dezvoltare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol;

– Proiect de Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Maramureș din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020”;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași în domeniul public al municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și trecerea unor părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării.

IV. NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Cenad, județul Timiș, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Cenad în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara.

V. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 31 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2 și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 28 mai

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 4 iunie was last modified: iunie 5th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter