Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 octombrie 2020

29 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 113

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 octombrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    PROIECTE ÎN ANALIZĂ

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

– Proiect de Ordonanță de urgență privind realizarea Cloud-ului Guvernamental.

II.    PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege privind aprobarea contribuției financiare anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

III.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate rivată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta- Turnu Severin, județul Mehedinți;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală;

– Ordonanță de urgență pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în Registrul comerțului;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale.

IV.    HOTĂRÂRI

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.3 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 iulie 2020 și la București la 20 iulie 2020 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei–Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici;

– Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 102+800 – 103+280; 103+380 – 105+100; 105+500 – 108+600; 108+700 – 111+530; 111+640 – 114+250; 114+350 – 115+970, de pe raza localităților Dragalina și Perișoru, județul Călărași”;

– Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 9,0775 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana II”;

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, situate în județele Iași, Giurgiu și municipiul București;

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Olt, Arad, Caraș-Severin, Dolj, Sibiu, Bihor, Brașov, Argeș, Ialomița, Giurgiu, Dâmbovița, Buzău, Prahova, Cluj, Ilfov și municipiul București;

– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Companiei Naționale „Romarm” S.A și filialelor sale;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați precum și declararea lui ca bun de interes public național;

– Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

– Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul C. C.;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către doamna D. M.-M.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul M. N.-M.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către doamna P. M.-R.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către domnul C. C.;

– Hotărâre privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locația declarată de acestea sau, după caz, în unități sanitare sau în locații alternative atașate acestora, precum și a Listei unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave;

– Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

– Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naționale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” –S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție vehicule de luptă blindate pentru subunități de operații speciale”;

– Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare în vederea aplicării unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului.

V.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Necesitatea redeschiderii a apelului de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru acțiuni de tip B – Crearea unor capabilități medicale mobile/ formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19/ spitale modulare/ containere de logistică medicală, în cadrul POIM;

– Memorandum cu tema: Finanțarea în cadrul POIM a proiectului „Reabilitatea sistemului de termoficare a Municipiului București”;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Tunisiană;

– Memorandum cu tema: acord de principiu privind majorarea împrumutului contractat prin Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014.

VI.    NOTE

– Notă de informare cu tema: Lansarea apelului de proiecte POC privind achiziționarea de către autoritățile publice locale, unitățile școlare sau inspectoratele școlare de echipamente din domeniul tehnologiei informației – IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice.

VII.    RAPOARTE

– Raport privind activitatea de audit public intern din România pentru anul 2019.

VIII.    INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 22 octombrie

Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 octombrie 2020 was last modified: octombrie 29th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter