[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 22 octombrie

23 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
3.621 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 22 octombrie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 22 octombrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

– Proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate;

– Proiect de lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București;

– Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru completarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

– Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;

– Ordonanță de urgență privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției;

– Ordonanță de urgență pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie 2020;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru prorogarea unor termene;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene;

– Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități, ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu;

– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 și la București la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008;

– Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiției;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite;

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Bistrița-Năsăud, Harghita, Sibiu și municipiul București;

– Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri”;

– Hotărâre privind aprobarea desființării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, județul Tulcea, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, județul Harghita;

– Hotărâre pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Hotărâre privind înființarea pe lângă Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” a unei activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes național și în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

– Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a unui teren și comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru unele părți ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu;

– Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul C. G. din funcția publică de prefect al municipiului București în funcția publică de inspector guvernamental;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către doamna P. E.;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către doamna G. N.-M.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul B. T.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către doamna M. A.-C.;

– Hotărâre privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 116+070 – 119+600; 119+700 – 122+270; 122+390 – 126+630; 126+730 – 128+290; 128+390 – 131+700; 131+800 – 132+390 de pe raza localităților Perișoru, Ștefan cel Mare și Borcea, județul Călărași”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”;

– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Glodeni, județul Dâmbovița;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală terapeutică din perimetrul VIZANTEA-MĂNĂSTIREASCĂ, județul Vrancea.

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: modificarea Memorandumului nr. 17.233/10.12.2014, cu tema: „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor” „Cartierul pentru Justiție” – complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar” „Programul Național de consolidare a infrastructurii parchetelor”;

– Memorandum cu tema: Finanțarea în cadrul POIM 2014 – 2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată aflate în stadiu avansat de pregătire;

– Memorandum cu tema: Necesitatea redeschiderii apelului de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru acțiuni de tip B – Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică medicală, în cadrul POIM.

VI. INFORMĂRI

– Notă de informare cu tema: Informare privind pregătirea exercitării dreptului de vot în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Informare privind situația referitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei;

– Notă de informare cu privire la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS–CoV-2, aferent POIM AP 9.

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 22 octombrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege privind acceptarea amendamentului convenit prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) Adoptată de Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Turismului, adoptat la cea de-a XVII-a sesiune a sa, la Cartagena de Indias, 23-29 noiembrie 2007, la Statutul Organizației Mondiale a Turismului, adoptat de Adunarea Generală extraordinară a Uniunii Internaționale a Organismelor Oficiale de Turism, la Mexico City, 17-28 septembrie 1970;

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate;

– Proiect de lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru completarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități, ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local și pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 și la București la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiției;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2020 „Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Bistrița-Năsăud, Harghita, Sibiu și municipiul București;

– Proiect de Hotărâre privind înființarea pe lângă Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” a unei activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes național și în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

– Proiect de Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri”;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea desființării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, județul Tulcea, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, județul Harghita;

– Proiect de Hotărâre pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a unui teren și comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru unele părți ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu;

– Proiect de Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Concluziile analizei de impact privind descentralizarea competențelor exercitate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale către autoritățile administrației publice locale la nivel județean;

– Memorandum cu tema: modificarea Memorandumului nr. 17.233/10.12.2014, cu tema: „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor” „Cartierul pentru Justiție” – complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar” „Programul Național de consolidare a infrastructurii parchetelor”;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Înțelegerii privind colaborarea din domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză în perioada 2020 – 2024”.

V. INFORMĂRI

– Notă de informare cu tema: Informare privind pregătirea exercitării dreptului de vot în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Informare privind situația referitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 13 inițiative legislative.

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 22 octombrie was last modified: octombrie 23rd, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter