Guvernul a adoptat Hotărârea care modifică Normele de aplicare a Codului fiscal

14 mart. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3276

Despre

  • Vineri, 11 martie 2016
  • Ședință de Guvern
  • Hotărârea de modificare a Normelor de aplicare a Codului fiscal

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), vineri, 11 martie 2016, Guvernul a adoptat, în ședință extraordinară, o hotărâre de modificare a Normelor de aplicare a Codului fiscal, norme aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

Scopul modificărilor și completărilor aduse prin respectiva hotărâre a fost abordarea mai facilă a legislației fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare.

Principalele elemente de noutate au în vedere reglementările privind impozitele și taxele locale, taxa pe valoarea adăugată, accizele și alte taxe speciale, precum și impozitul pe venit.

Vom prezenta, în continuare, câteva din clarificările aduse, așa cum rezultă din respectivul comunicat:

Impozite și taxe locale

Cu privire la impozitele și taxele locale au fost luate, printre altele, următoarele măsuri:

– Au fost aduse clarificări în cazul clădirilor/terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună. În aceste situații obligația declarării și plății taxei pe clădiri/teren aparține persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință;

– În ceea ce privește impozitul pe clădiri, s-au adus lămuriri privind „ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele fiscale”. Astfel, nu mai este necesară depunerea rapoartelor de evaluare în cazul rapoartelor de reevaluare întocmite în intervalul 2013-2014 și înregistrate în situațiile financiare în aceeași perioadă, precum s-a și precizat ca în cazul persoanelor juridice care dobândesc clădiri prin construire în ultimii trei ani ai anului de referință, valoarea clădirii este cea prevăzută  în procesul‐verbal de recepție finală;

– Cu privire la acordarea scutirii de impozit pe clădiri/terenuri, s-a menționat faptul că scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate asupra clădirii/terenului;

– De asemenea, a fost exemplificat modul de determinare a calculului impozitului pe teren în cazurile în care un contribuabil deține mai multe terenuri situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât cea de terenuri cu construcții.

 

Taxa pe valoarea adăugată

În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, au fost luate, printre altele, și următoarele măsuri:

– A fost clarificat momentul la care intervine faptul generator de taxă în cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficie, asupra unui bun imobil, în situația în care nici contractul, nici factura nu prevăd un termen-limită pentru efectuarea plății;

– Cu privire la persoana care vinde un voucher cu scop multiplu, fără să efectueze și livrarea de bunuri/prestarea de servicii în schimbul acestuia, se consideră acesta realizează tranzacții cu mijloace de plată, iar sumele încasate din vânzarea voucherului nu reprezintă contravaloarea unor operațiuni în sfera de aplicare a TVA;

– Au fost explicitate condițiile în care se aplică taxarea inversă în cazul bunurilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i)-k) [Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: i) furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare; j) furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final; k) furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri] din Codul fiscal, având în vedere condiția suplimentară, introdusă prin Legea nr. 358/2015, respectiv ca valoarea pe factură să fie egală sau mai mare de 22.500 de lei, fiind inclus și un exemplu în acest sens;

– S-au completat prevederile legale cu regimul TVA aplicabil achizițiilor intracomunitare de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care sunt transportate din alt stat membru în România în vederea testării.

– S-a inclus posibilitatea ajustării taxei deduse pentru bunurile de capital într-o declarație stabilită prin ordin al președintelui ANAF, în cazul în care din eroare nu s-a efectuat ajustarea în ultimul decont depus, de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Au  fost clarificate condițiile în care  nu se aplică regulile asocierii.

 

Accize și alte taxe speciale

Cu privire la accize și alte taxe speciale, s-au precizat, printre altele și următoarele:

– faptul că în toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în competența comisiei, certificatul de atestare fiscală și datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, de la nivelul autorității fiscale centrale.

– faptul că destinatarii înregistrați nu mai au obligația să depună cerere de modificare a autorizației și în cazul modificării cantității de produse accizabile și să depună situația lunară centralizatoare a livrărilor de produse accizabile.

– faptul că nedepunerea în termen a cererii de restituire și a documentelor însoțitoare nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția ca acestea să fie depuse în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 [Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire] din Codul de procedură fiscală.

 

Impozitul pe venit

În ceea ce privește impozitul pe venit, au fost detaliate reglementările cu privire la excluderea de la evaluare a avantajelor sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%.

 

Pentru a vedea mai multe detalii cu privire la modificările și completările aduse Normelor de aplicare a Codului fiscal, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Guvernul a adoptat Hotărârea care modifică Normele de aplicare a Codului fiscal was last modified: martie 14th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter