Formularul (300) „Decont de TVA” (OPANAF nr. 588/2016)

11 feb. 2016
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2633

Despre

  • M. Of. nr. 93 din 8 februarie 2016
  • OPANAF nr. 588/2016
  • Aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de TVA”
Actul de aprobareActul aprobat
OPANAF nr. 588/2016 (M. Of. nr. 93 din 8 februarie 2016)Formularul (300) „Decont de TVA”


În M. Of. nr. 93 din 8 februarie 2016, s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de TVA”.

 

OPANAF nr. 588/2016 aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont de TVA”.

 

Completarea și depunerea formularului „Decont de TVA”

Conform instrucțiunilor pentru completarea respectivului formular, acesta se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din noul Cod fiscal.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Persoanele impozabile care conduc evidența contabilă, potrivit legii, pentru operațiunile realizate pe bază de contract de asociere în participațiune declară inclusiv datele și informațiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operațiuni.

Formularul (300) „Decont de TVA” se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;

b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 din Codul fiscal;

c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal și ale pct. 103 alin. (4) din Titlul VII din Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016;

d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 103 alin. (6) din Normele metodologice și de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal și ale pct. 103 alin. (4) din Normele metodologice;

e) până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiași trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde și operațiunile realizate în prima lună a acestuia, în situația în care exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile lit. a).

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal depun formularul (300) „Decont de TVA” în format PDF, cu fișier XML atașat, la organul fiscal competent, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistență existente pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, secțiunea „Asistență contribuabili” sau secțiunea „Declarații electronice”.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 588/2016

Art. 5 prevede faptul că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare din programul de asistență pus la dispoziție pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Conform art. 6, decontul de TVA se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

Monitor Dosare

Potrivit art. 7, referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din noul Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Titlul VII din Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Art. 8 stabilește faptul că vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin:

– Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor;

– Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

– Direcția generală de tehnologia informației;

– Direcția generală de administrare a marilor contribuabili;

– Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora.

Formularul (300) „Decont de TVA” (OPANAF nr. 588/2016) was last modified: februarie 10th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter