Formularul (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” (OPANAF nr. 1966/2015)

6 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2535

Despre

  • M. Of. nr. 580 din 3 august 2015
  • OPANAF nr. 1966/2015
  • Formularul (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
OPANAF nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” (M. Of. nr. 580 din 3 august 2015)Art. 1-10

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În M. Of. nr. 580 din 3 august 2015, s-a publicat OPANAF nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile OPANAF nr. 1966/2015:

 

Art. 1 OPANAF nr. 1966/2015

Potrivit art. 1, se aprobă modelul și conținutul formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 OPANAF nr. 1966/2015

La art. 2 se prevede depunerea formularului menționat mai sus, însoțit de formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, la organele fiscale competente de către societățile care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu modifi. și compl. ult.), care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularul se depune în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

Art. 3 OPANAF nr. 1966/2015

Potrivit art. 3, formularul menționat la art. 1 se completează și se depune de către societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 alin. (1) lit. b) și c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odată cu declarația de mențiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (formular 099)”, după caz.

Art. 4 OPANAF nr. 1966/2015

Conform art. 4, formularul menționat la art. 1 se completează și se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, în situații cum ar fi:

Conferintele Video Universul Juridic

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor și/sau a asociaților.

Art. 5 OPANAF nr. 1966/2015

La art. 5 se prevede faptul că formularul menționat la art. 1 se completează cu ajutorul programului informatic de asistență pus la dispoziție de ANAF și care poate fi descărcat de pe pagina de internet http://www.anaf.ro/.

Art. 6 OPANAF nr. 1966/2015

Art. 6 explică înțelesul termenului organ fiscal competent în sensul respectivului ordin, astfel:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului – pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite și taxe – în cazul celorlalte persoane impozabile.

Art. 7 OPANAF nr. 1966/2015

Art. 7 la primul alineat prevede faptul că referirile la Codul fiscal din cuprinsul respectivului ordin reprezintă trimiteri la Titlul VI („Taxa pe valoarea adăugată”) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit alineatului următor, referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul respectivului ordin reprezintă trimiteri la Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 OPANAF nr. 1966/2015

Art. 8 prevede publicarea respectivului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9 OPANAF nr. 1966/2015

Potrivit art. 9, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OPANAF nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată (M. Of. nr. 40 din 16 ianuarie 2015).

Art. 10 OPANAF nr. 1966/2015

Potrivit art. 10, următoarele instituții vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin:

– Direcția generală de informații fiscale;

– Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor;

– Direcția generală de tehnologia informației;

– Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul ANAF;

– Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora.

Formularul (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” (OPANAF nr. 1966/2015) was last modified: august 5th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter