Exercitarea căii de atac a contestaţiei în anulare și constatarea inadmisibilității acesteia. Soluţie definitivă nesusceptibilă de atacare cu apel

24 nov. 2023
Vizualizari: 270
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 408
  • NCPP: art. 431
  • NCPP: art. 432
  • NCPP: art. 550 alin. (1)
  • NCPP: art. 551 alin. (1) pct. 1

Prin Decizia penală nr. 137/A din 7 februarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în Dosarul nr. x/2021, în baza art. 431 alin. (1) din C. proc. pen. a fost respinsă, ca inadmisibilă în principiu, contestația în anulare formulată de persoana condamnată A. față de Decizia penală nr. 1250 din 10 octombrie 2017 a Curții de Apel Cluj pronunțată în dosarul penal nr. x/2013.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen. s-a stabilit suma de 627 RON reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu, sumă care va fi avansată din FMJ către Baroul Cluj.

În temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen. a fost obligat contestatorul la plata sumei de 300 RON reprezentând cheltuieli judiciare.

Pentru a se pronunța în acest sens, Curtea de Apel Cluj a menționat că din prevederile art. 426 din C. proc. pen. raportat la art. 431 din C. proc. pen., contestația în anulare poate fi formulată pentru cazurile expres și limitativ prevăzute de dispozițiile art. 426 lit. a) – i) din C. proc. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 169/A din 20 septembrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte de Casație și Justiție, examinând admisibilitatea căii de atac formulată de apelantul contestator A., constată că aceasta este inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Dându-se eficiență principiului legalității căilor de atac consfințit prin art. 129 din Constituția României, precum și principiului privind liberul acces la justiție statuat prin art. 21 din Legea fundamentală, respectiv exigențelor determinate prin art. 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, același pentru persoane aflate în situații identice.

Astfel, revine părții interesate obligația sesizării instanțelor de judecată în condițiile legii, prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate.

Art. 408 din C. proc. pen. reglementează hotărârile susceptibile de apel dispunând că:

„(1) sentințele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel. (2) încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentința, cu excepția cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel”.

Totodată, conform art. 550 alin. (1) coroborat cu art. 551 alin. (1) pct. 1 din C. proc. pen., hotărârile pentru care nu este prevăzută calea de atac a contestației sau apelului rămân definitive la data pronunțării lor și devin executorii, ele neputând fi atacate ulterior.

În speță, apelantul a exercitat calea de atac a contestației în anulare împotriva Deciziei penale nr. 1250 din 10 octombrie 2017 a Curții de Apel Cluj pronunțată în dosarul penal nr. x/2013

Contestația în anulare a fost respinsă ca inadmisibilă prin Decizia penală nr. 137/A din 7 februarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în Dosarul nr. x/2021, ce face obiectul prezentei cauze.

Soluția aceasta este însă definitivă, aceasta nemaifiind susceptibilă de atacarea cu apel.

După cum a statuat Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 5/2015, în concepția C. proc. pen., atât încheierea prin care se dispune admiterea în principiu a contestației în anulare, cât și sentința sau decizia prin care se dispune respingerea, ca inadmisibilă, a contestației în anulare, în cadrul procedurii de examinare a admisibilității în principiu, prevăzută în art. 431 din C. proc. pen., sunt hotărâri definitive, nesupuse căii de atac a apelului, concluzie ce se desprinde din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 431 și ale art. 432 din C. proc. pen.

Astfel, dispozițiile art. 431 din C. proc. pen. reglementează o etapă distinctă, a admiterii în principiu a contestației în anulare și, în cadrul acestor dispoziții cu caracter special, legiuitorul nu a prevăzut posibilitatea atacării pe calea apelului a hotărârilor pronunțate în cadrul procedurii de examinare a admisibilității în principiu, indiferent de tipul hotărârii pronunțate.

În schimb, prin art. 432 din C. proc. pen. a fost reglementată procedura de judecare a contestației în anulare, ulterioară etapei admiterii în principiu, iar dispozițiile alin. (4) potrivit cărora sentința dată în contestația în anulare este supusă apelului, iar decizia dată în apel este definitivă sunt integrate în economia acestui text de lege.

Prin urmare, aplicabilitatea dispozițiilor art. 432 alin. (4) din C. proc. pen., referitoare la căile de atac în materia contestației în anulare, privește exclusiv hotărârile judecătorești pronunțate în procedura de judecare a contestațiilor în anulare care au fost admise în principiu.

Cum în speță, a fost atacată cu apel o decizie pronunțată în etapa distinctă a admiterii în principiu a contestației în anulare, apelul declarat împotriva acesteia este inadmisibil.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Față de considerentele expuse anterior, va respinge, ca inadmisibil, apelul declarat de condamnatul A., împotriva Deciziei penale nr. 137/A din 7 februarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția penală și de minori, în Dosarul nr. x/2021.

Totodată, față de culpa sa procesuală, în temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga apelantul-condamnat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul-condamnat, în cuantum de 627 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Exercitarea căii de atac a contestației în anulare și constatarea inadmisibilității acesteia. Soluție definitivă nesusceptibilă de atacare cu apel was last modified: noiembrie 24th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.