Cuvinte-cheie "Control judiciar"

 • Motivarea hotărârii judecătoreşti. Precizarea în scris a raţionamentului care îl determină pe judecător să admită sau să respingă o cerere de chemare în judecată

 • Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafeţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat

 • Cerere în vederea anulării deciziei privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar emis în urma acţiunii de Audit Financiar asupra conturilor de execuţie bugetară. Respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă

 • Cererea contribuabilului de amânare a inspecţiei fiscale. Recurs respins ca nefondat

 • Caracterul irevocabil al consimţământului la predare. Inadmisibilitatea contestației la executare

 • Inadmisibilitate. Exercitarea unei căi de atac împotriva hotărârilor definitive pronunţate în materia revizuirii, în procedura admisibilităţii în principiu

 • Obligativitatea motivării hotărârii instanțelor judecătorești. Condiţie a procesului echitabil. Examinarea susţinerilor părţilor în mod real şi efectiv de instanţă

 • Lipsa motivelor de nelegalitate din cererea de recurs. Anularea recursului declarat

 • Nemulţumiri faţă de admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii. Sancțiunea nulității recursului

 • Soluţionarea acţiunii în revendicare formulată de către fostul proprietar în contradictoriu cu chiriaşii cumpărători

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice