Cuvinte-cheie "Control judiciar"

 • Contestarea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă și solicitare privind reîncadrarea în funcţia avută anterior. Anularea recursului declarat

 • Critici privind depăşirea, de către organul de inspecţie fiscală, a termenului de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererii de decont cu opţiunea de rambursare a TVA

 • Criticarea hotărârii recurate din perspectiva faptului că nu s-au reţinut dispoziţiile privitoare la situaţiile care pot constitui circumstanţe atenuante judiciare. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă. Invocarea lipsei cerințelor esenţiale pentru întregirea laturii obiective. Respingerea recursului ca nefondat

 • Modul de soluţionare a excepţiei având ca obiect lipsa calităţii procesuale active în ceea ce priveşte cererea principală (revendicare şi despăgubiri)

 • Depăşirea termenelor maxime pentru predare. Punerea în libertate a persoanei urmărite

 • Recurs în casație. Controlul legalităţii hotărârii atacate, respectiv a concordanţei acesteia cu dispoziţiile legii materiale şi procesuale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii

 • Plata unei taxe suplimentare pentru neîndeplinirea obiectivelor de valorificare sau reciclare a deşeurilor de ambalaje. Admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei atacate şi rejudecarea cauzei

 • Contestarea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă și solicitare privind dispunerea reîncadrării în funcţia avută anterior. Anularea recursului declarat

 • Modul de stabilire a taxei judiciare de timbru. Scopul stabilirii caracterului timbrabil sau netimbrabil al cererii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice