Cuvinte-cheie "Control judiciar"

 • Susțineri privind încălcarea efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat. Respingerea cererii de revizuire

 • Exercitarea căii de atac a contestaţiei în anulare și constatarea inadmisibilității acesteia. Soluţie definitivă nesusceptibilă de atacare cu apel

 • Invocarea încălcării unei reguli de procedură a cărei nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • Obligația părților interesate de a sesiza instanțele de judecată în condiţiile legii procesual penale. Exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate

 • Apel declarat împotriva încheierii prin care s-a soluţionat cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul sentinţei. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Infracţiunea de intermediere a intrării, a transportului sau a sejurului ilegale, a unui străin pe teritoriul Franţei. Admiterea contestaţiei formulate și dispunerea emiterii unor noi forme de executare

 • Infracţiunea de trafic de persoane. Solicitare privind amânarea predării pe o durată de 3 luni, motivată de împrejurarea că un membru al familiei este grav bolnav şi are nevoie de îngrijire permanentă. Respingerea contestației ca fiind nefondată

 • Motivarea hotărârii judecătoreşti. Precizarea în scris a raţionamentului care îl determină pe judecător să admită sau să respingă o cerere de chemare în judecată

 • Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafeţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat

 • Cerere în vederea anulării deciziei privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar emis în urma acţiunii de Audit Financiar asupra conturilor de execuţie bugetară. Respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice