Executarea mandatului european de arestare. Predarea către autoritățile judiciare străine. Arestarea în vederea predării (NCPP, NCP, L. nr. 302/2004)

17 oct. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 298

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 277/2019

L. nr. 302/2004: art. 97 alin. (2), art. 103 alin. (3), (7), (10) și (11), art. 107 alin. (1), art. 108; NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 415 alin. (1), art. 425^1; NCP: art. 238

Monitor Dosare

Prin Sentința penală nr. 11/ME din data de 13 mai 2019, Curtea de Apel Târgu Mureș, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, a hotărât următoarele:

1. În conformitate cu art. 107 alin. (1), art. 103 alin. (3), (7), (10) și (11) și art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală:

a) A constatat că persoana solicitată A. nu a fost de acord cu predarea sa către autoritățile judiciare germane;

b) A dispus executarea mandatului european de arestare nr. xx Js xx/16 emis la data de 16 ianuarie 2019 de către Procuratura din Munchen I, Republica Federală Germania, pe numele persoanei solicitate A., în vederea efectuării procedurilor penale în curs pentru săvârșirea în concurs real a patru infracțiuni de abuz de încredere în complicitate, într-un caz deosebit de grav, prevăzute de art. 266 alin. (1), alin. (2), art. 263 alin. (3) număr 1, număr 2 C. pen. german.

c) A dispus predarea persoanei solicitate A. către autoritățile judiciare germane în baza mandatului european de arestare nr. xx Js xx/16/16 ianuarie 2019 sub condiția ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România pentru executarea acelei pedepse;

d) A constatat că persoana solicitată A. nu a renunțat la beneficiile conferite de regula specialității;

e) Potrivit art. 103 alin. (10) și (11) teza finală din Legea nr. 302/2004 republicată, a dispus arestarea în vederea predării a persoanei solicitate A., pe o perioadă de 30 de zile, calculate începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare, măsură care înlocuiește controlul judiciar menținut prin încheierea penală din data de 18 aprilie 2019.

În baza art. 108 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 republicată, hotărârea este executorie cu privire la dispoziția de arestare provizorie în vederea predării a persoanei solicitate A..

f) Predarea persoanei solicitate către autoritățile judiciare germane se realizează în 10 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

2. Potrivit art. 87 din Legea nr. 302/2004 republicată, cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză au rămas în sarcina statului.

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut, în esență, că prin cererea înregistrată la această Curtea de Apel Târgu Mureș sub nr. x/2019/25 februarie 2019, procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. -Mureș a sesizat instanța cu propunerea de luare a măsurii arestării persoanei solicitate A., în procedura prevăzută de art. 101 din Legea nr. 302/2004 republicată, având în vedere semnalarea introdusă în Sistemul de Informații Schengen pe numele acesteia, în baza mandatului european de arestare nr. xx Js xx/16 emis la data de 16 ianuarie 2019 de către Procuratura din Munchen I, Republica Federală Germania, în scopul efectuării procedurilor penale în curs pentru săvârșirea în concurs real a patru infracțiuni de abuz de încredere în complicitate, într-un caz deosebit de grav, prevăzute de art. 266 alin. (1), alin. (2), art. 263 alin. (3) număr 1, număr 2 C. pen. german.

Fiind prezentat de către procuror în 27 februarie 2019 mandatul european de arestare indicat, tradus în limba română, de la această dată procedura a continuat potrivit art. 103 din Legea nr. 304/2004 republicată.

Conferintele lunii noiembrie
”

În prezenta cauză, prin mandatul european de arestare nr. xx Js xxx/16/16 ianuarie 2019 Procuratura din Munchen I, Republica Federală Germania a solicitat arestarea și predarea d-nei A., în vederea efectuării procedurilor penale în curs pentru săvârșirea în concurs real a patru infracțiuni de abuz de încredere în complicitate, într-un caz deosebit de grav, prevăzute de art. 266 alin. (1), alin. (2), art. 263 alin. (3) număr 1, număr 2 C. pen. german.

În fapt, la rubrica e) a mandatului european de arestare, s-a reținut că în perioada 23 octombrie 2015 – 7 octombrie 2016, persoana solicitată a fost asistentă cu atribuții patrimoniale ale persoanei vătămate B. și în afară de aceasta, ea, la fel ca și soțul ei, coînvinuitul C., deținea procuri bancare pentru conturile bancare ale persoanei vătămate. Prin încheierea emisă de judecătoria D. din data de 24 noiembrie 2016, învinuita a fost concediată în totalitate în calitate de asistentă deoarece ea s-a mutat în România fără ca locul ei de ședere să fie cunoscut.

În luna noiembrie 2015, contul deschis la banca de tip cooperatist al persoanei vătămate, înregistrat la banca de tip cooperatist, numită E., a fost lichidat, iar soldul existent a fost transferat pe contul bancar al persoanei vătămate deschis la F. (nr. cont xx). Bonificația a fost efectuată la data de 30 noiembrie 2015.

În decembrie 2015, contul de la banca G. al persoanei vătămate a fost lichidat și soldul existent a fost transferat pe contul deschis la banca F.. Bonificația în cuantum de 199.650,23 Euro a fost efectuată la data de 10 decembrie 2015. Ulterior, pe baza planului infracțional comun, persoana solicitată A., în calitate de asistentă, și coînvinuitul C. au retras următoarele sume de bani cu ajutorul cardului bancar emis pe numele coînvinuitului C.:

Datele și sumele ridicate sunt următoarele:

– 17 decembrie 2015, 43.000,00 Euro

– 25 ianuarie 2016, 125.000,00 Euro

– 29 ianuarie 2016, 25.000,00 Euro

– 29 ianuarie 2016, 106.000,00 Euro.

Astfel, ea și-a însușit acești bani pentru sine, fără drept.

Prin aceasta, persoana vătămată a suferit un prejudiciu patrimonial în această valoare.

Prin săvârșirea repetată a acestor fapte, persoana solicitată a acționat cu scopul de a-și asigura o sursă de venit, care nu este doar temporară.

Faptele care au motivat emiterea mandatului european de arestare pot constitui, potrivit legislației române, infracțiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 238 C. pen.

Mandatul european de arestare emis pe seama persoanei solicitate A. conține toate informațiile prevăzute de art. 8 alin. (1) din Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI (art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată), îndeplinește condițiile prevăzute de art. 2 din Decizia-cadru (art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată) și judecătorul nu a identificat vreun motiv de refuz al executării mandatului european de arestare, dintre cele prevăzute de art. 3, 4 și 4a din Decizia-cadru (art. 98 din Legea nr. 302/2014 republicată).

Cu prilejul ascultării sale la termenul fixat pentru data de 27 februarie 2019 și pe toată durata de executare a mandatului european, persoana solicitată A. nu a consimțit la predarea către autoritatea judiciară emitentă, fără însă a avea obiecțiuni cu privire la identitate.

În lumina considerentelor expuse pe larg în hotărârea atacată, în conformitate cu art. 107 alin. (1), art. 103 alin. (3), (7), (10) și (11) și art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, instanța de fond a dispus executarea mandatului european de arestare nr. xx Js xx/16 emis la data de 16 ianuarie 2019 de către Procuratura din Munchen I, Republica Federală Germania, pe numele persoanei solicitate A., cu consecința predării acesteia către autoritățile judiciare germane în 10 zile, calculate începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Întrucât d-na A. este cetățean roman, predarea sa este condiționată, potrivit art. 97 alin. (2) din Lege, de cerința ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, ea să fie transferată în România pentru executarea acelei pedepse.

Pentru a asigura predarea d-nei A. către autoritățile judiciare germane, în temeiul art. 103 alin. (10) și (11) teza finală din Legea nr. 302/2004 republicată, va dispune arestarea acesteia în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile, calculate începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare, măsură care înlocuiește controlul judiciar menținut prin încheierea penală din data de 18 aprilie 2019, cu precizarea că potrivit art. 108 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 republicată, hotărârea este executorie cu privire la dispoziția de arestare provizorie în vederea predării a persoanei solicitate.

Împotriva sus-menționatei hotărâri a formulat contestație persoana solicitată A., prin avocat, pentru motivele arătate în scris, astfel cum se află depuse la dosarul cauzei.

Pentru termenul de judecată acordat la data de 23 mai 2019, conform repartizării aleatorii în dosarul nr. x/2019 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, contestatoarea, prin avocat, a trimis prin poștă, fiind înaintată la dosar, o „Cerere de renunțare la contestație, prin care solicită instanței să ia act că înțelege să renunțe la contestarea Sentinței nr. 11 din 13 mai 2019 și, în consecință, este de acord cu:

a) executarea mandatului european de arestare nr. xx Js xx/16 emis la data de 16 ianuarie 2019 de către Procuratura din Munchen I, Republica Federală Germania, pe numele persoanei solicitate B L, în vederea efectuării procedurilor penale în curs pentru săvârșirea în concurs real a patru infracțiuni de abuz de încredere în complicitate, într-un caz deosebit de grav, prevăzute de art. 266 alin. (1), alin. (2), art. 263 alin. (3) număr 1, număr 2 C. pen. german.

b) predarea subsemnatei către autoritățile judiciare germane în baza mandatului european de arestare nr. xx Js xx/16/16 ianuarie 2019 sub condiția ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România pentru executarea acelei pedepse;

c) arestarea în vederea predării a subsemnatei pe o perioadă de 30 de zile, calculate începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare, măsură care înlocuiește controlul judiciar menținut prin încheierea penală din data de 18 aprilie 2019. În baza art. 108 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 republicată, hotărârea este executorie cu privire la dispoziția de arestare provizorie în vederea predării subsemnatei.”

De asemenea, personal, prin fax, de la Centrul de reținere și arestare Mureș, la data de 21 mai 2019, precum și înregistrat prin Serv. Registratură al Înaltei Curți, la data de 30 mai 2019, contestatoarea persoană solicitată A. a trimis la dosarul cauzei un memoriu în care arată că renunță la contestația formulată de către avocat, solicitând totodată judecarea cauzei în lipsa sa.

Cum potrivit disp. art. 415 alin. (1) rap. la art. 425^1 C. proc. pen., „până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, persoana vătămată și oricare dintre părți își pot retrage apelul declarat”, Înalta Curte urmează a lua act de manifestarea de voință a contestatorului persoană solicitată A.

Sursa informației: www.scj.ro.

Executarea mandatului european de arestare. Predarea către autoritățile judiciare străine. Arestarea în vederea predării (NCPP, NCP, L. nr. 302/2004) was last modified: octombrie 14th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter