Excepție de neconstituționalitate: Art. 235 („Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale”) alin. (1) Cod procedură penală (M. Of. nr. 342/19.05.2015)

21 mai 2015
Vizualizari: 2313

Despre

  • M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015
  • D.C.C. nr. 336/2015
  • Excepţie de neconstituţionalitate
  • Art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală
Decizia CCRActul normativArticol
D.C.C. nr. 336/2015
– constituțional în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” atrage incidența art. 268 alin. (1)
Cod procedură penalăArt. 235 alin. (1)


 
În M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015, s-a publicat D.C.C. nr. 336/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală.
 
Obiectul excepției de neconstituționalite
 
Art. 235 („Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale”) alin. (1) Cod procedură penală:

„Propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi și libertăți cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive”.

D.C.C. nr. 336/2015

Prin Decizia nr. 336/2015, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată în Dosarul nr. 681/86/2015 al Tribunalului Suceava – Secția penală și a constatat că dispozițiile art. 235 („Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale”) alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” atrage incidența art. 268 („Consecințele nerespectării termenului”) alin. (1) din Codul de procedură penală.

 

Curtea a reținut faptul că nerespectarea termenului de depunere a propunerii de prelungire a arestării preventive la judecătorul de drepturi și libertăți „cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” este de natură să cauzeze o vătămare procesuală, concretizată în încălcarea dreptului fundamental la apărare al inculpatului arestat, așa încât sunt incidente normele procesual penale ale art. 268 [Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen] alin. (1) din Codul de procedură penală, sancțiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decăderea procurorului din exercițiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv și nulitatea absolută a actului făcut peste termen.

Excepție de neconstituționalitate: Art. 235 („Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale”) alin. (1) Cod procedură penală (M. Of. nr. 342/19.05.2015) was last modified: mai 20th, 2015 by Redacția ProLege
Conferința națională de insolvență

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.