Excepţia tardivităţii şi excepţia nulităţii recursului pentru lipsa motivării. Anularea recursului ca tardiv formulat

29 mai 2023
Vizualizari: 267
  • NCPC: art. 185 alin. (1) teza a II-a
  • NCPC: art. 420
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin Decizia civilă nr. 675 din 7 septembrie 2021, Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a admis excepția perimării și a constatat perimată cererea de recurs formulată de recurentul-contestator A. împotriva Deciziei civile nr. 210 din 23 ianuarie 2019, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în contradictoriu cu intimata Asociația de Proprietari Calea x, bl. A10/2 Arad.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1610 din 22 septembrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înregistrarea recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție:

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la 23 noiembrie 2022 și a fost repartizat aleatoriu completului de filtru nr. 5.

Procedura de filtru:

La 9 mai 2022 a fost întocmit raportul asupra admisibilității în principiu a recursului, analizat în complet de filtru la 12 mai 2022.

În cuprinsul raportului s-a reținut că hotărârea recurată este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, urmând a fi analizate cu prioritate excepția tardivității și excepția nulității recursului pentru lipsa motivării.

Raportul a fost comunicat părților la 17-19 mai 2022.

Părțile nu au depus puncte de vedere la raport.

Constatându-se încheiată procedura prealabilă, în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., s-a fixat termen pentru soluționarea căii de atac la 22 septembrie 2022, în complet de filtru, fără citarea părților.

Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție:

Examinând recursul în raport de excepția tardivității, invocată din oficiu, a cărei analiză este prioritară, Înalta Curte reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 420 C. proc. civ., hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare.

Cererea de recurs formulată de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 675 din 7 septembrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București a fost depusă la 15 noiembrie 2021, iar decizia recurată a fost pronunțată la 7 septembrie 2021, ultima zi în care partea putea să declare calea de atac fiind 13 septembrie 2021 (zi de luni, lucrătoare).

Față de dispozițiile legale anterior menționate, se reține că recursul formulat de contestator a fost depus cu încălcarea termenului prevăzut de lege pentru exercitarea căii extraordinare de atac, respectiv cu încălcarea termenului de 5 zile de la pronunțare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte, constatând că cererea de recurs a fost înregistrată cu mult după împlinirea termenului legal de declarare a căii de atac, având în vedere dispozițiile art. 185 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ., urmează a anula recursul.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Excepția tardivității și excepția nulității recursului pentru lipsa motivării. Anularea recursului ca tardiv formulat was last modified: mai 29th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.