Contestație împotriva evaluării consemnate în raportul de evaluare a performanțelor profesionale ale reclamantei și solicitare privind dispunerea suspendării executării Ordinului prin care i se diminuează veniturile cu 10%

23 nov. 2023
Vizualizari: 311
  • Legea nr. 554/2004: art. 10 alin. (3)
  • Legea nr. 554/2004: art. 14
  • NCPC: art. 133 alin. (2)
  • NCPC: art. 134
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Argeș, sub nr. x/2022, la data de 19.05.2022, reclamanta A. in contradictoriu cu paratii Ministerul Finantelor – Directia Generala Ajutor de Stat, B., C., D., a formulat contestatie impotriva evaluarii consemnate in raportul de evaluare a performantelor profesionale ale reclamantei pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. De asemenea, a solicitat, in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, sa se dispuna suspendarea executarii Ordinului nr. 1075 prin care i se diminueaza veniturile cu 10%.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 853 din 16 februarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 133 alin. (2), art. 134, art. 135 alin. (1) C. proc. civ., urmează a pronunța regulatorul de competență în raport cu obiectul cauzei, precum și cu dispozițiile legale incidente cauzei.

1. Argumente de fapt și de drept relevante

Instanța de contencios administrativ și fiscal a fost învestită cu o cerere prin care reclamanta A., în contradictoriu cu paratii Ministerul Finantelor – Directia Generala Ajutor de Stat, B., C., D., a formulat contestatie împotriva evaluarii consemnate in raportul de evaluare a performantelor profesionale ale reclamantei pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. De asemenea, a solicitat, in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, sa se dispuna suspendarea executarii Ordinului nr. 1075 prin care i se diminueaza veniturile cu 10%.

Instanțele aflate în conflict s-au declarat necompetente teritorial în raport de domiciliul reclamantei A. -adresa din cartea de identitate-, respectiv adresa la care aceasta locuiește în fapt.

Înalta Curte constată că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, astfel cum au fost acestea modificate prin Legea nr. 212/2018, care stipulează că reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanței de la domiciliul sau sediul său (…).

Înalta Curte constată că, la data sesizării instanței – 19 mai 2022 – reclamanta A. avea domiciliul în județul Arges, astfel cum rezultă din copia cărții de identitate cu valabilitate 06.05.2022 – 03.08.2031, aflată la dosarul Tribunalului București, act din care rezultă, de asemenea, că reședința în Municipiul București a fost stabilită la data de 6 iulie 2022.

În aceste condiții, având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 antereferite, instanța competentă teritorial să soluționeze cauza, în fond, este Tribunalului Argeș, secția civilă, instanță pe care reclamanta a înțeles să o învestească cu acțiunea formulată, în acord cu aceste prevederi legale și în raport cu circumstanțele factuale privind domicilul acesteia.

2. Temeiul legal al soluției adoptate asupra conflictului de competență

Pentru considerentele expuse și în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Argeș – secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație împotriva evaluării consemnate în raportul de evaluare a performanțelor profesionale ale reclamantei și solicitare privind dispunerea suspendării executării Ordinului prin care i se diminuează veniturile cu 10% was last modified: noiembrie 22nd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.