Conflictul negativ de competenţă. Stabilirea competenței de soluționare a cererii de liberare condiţionată

21 feb. 2023
Vizualizari: 316
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 47
  • NCPP: art. 50
  • NCPP: art. 51
  • NCPP: art. 587

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureș la data 2 septembrie 2019 și înaintată pe cale administrativă Judecătoriei Baia Mare, unde a fost înregistrată sub nr. x/2019, petentul condamnat A., aflat în executarea unei pedepse de 12 ani și o lună închisoare stabilită prin Sentința penală nr. 83/2016 a Judecătoriei Turda, a formulat cerere de liberare condiționată, în motivarea acesteia arătând că îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 160 din 23 aprilie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureș la data 2 septembrie 2019 și înaintată pe cale administrativă Judecătoriei Baia Mare, unde a fost înregistrată sub nr. x/2019, petentul condamnat A., aflat în executarea unei pedepse de 12 ani și o lună închisoare stabilită prin Sentința penală nr. 83/2016 a Judecătoriei Turda, a formulat cerere de liberare condiționată, în motivarea acesteia arătând că îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Prin Sentința penală nr. 3453 din 2 octombrie 2019 a Judecătoriei Baia Mare, în baza art. 50 C. proc. pen. raportat la art. 587 C. proc. pen., s-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Gherla, cu motivarea că, potrivit extraselor din aplicația informatică a bazei de date a Administrației Naționale a Penitenciarelor și adresei nr. x/27 septembrie 2019 a Penitenciarul Gherla, la data formulării cererii de liberare condiționată, petentul A. era încarcerat la Penitenciarul Gherla.

Judecătoria Gherla, prin Sentința penală nr. 1334 din 2 decembrie 2019, în temeiul art. 47 C. proc. pen. raportat la art. 587 alin. (1) C. proc. pen., a admis excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Gherla și a declinat competența de soluționare a cererii de liberare condiționată formulată de petentul A., în favoarea Judecătoriei Aiud, întrucât la data formulării cererii, persoana condamnată era încarcerată la Penitenciarul Aiud.

Prin Sentința penală nr. 186 din 28 februarie 2020 a Judecătoriei Aiud, s-a admis excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Aiud și, în baza art. 50 C. proc. pen. raportat la art. 587 alin. (1) C. proc. pen. s-a declinat competența de soluționare a cererii de liberare condiționată formulate de deținutul A., în favoarea Judecătoriei Gherla, având în vedere că la data formulării cererii de liberare condiționată (30 august 2019), acesta se afla în executarea pedepsei la Penitenciarul Gherla, așa cum rezultă din evidența Administrației Naționale a Penitenciarelor, astfel încât, competența de soluționare a cauzei revenea Judecătoriei Gherla, și în baza art. 51 C. proc. pen. s-a dispus trimiterea cauzei la Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea soluționării conflictului negativ de competență.

Fiind învestită cu soluționarea conflictului negativ de competență, Înalta Curte, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Judecătoria Gherla.

În acest sens, se reține, astfel cum au stabilit ambele instanțe între care s-a ivit conflictul de competență, că cererea formulată de condamnatul A. are ca obiect liberarea condiționată, întemeiată pe dispozițiile art. 587 C. proc. pen.

Potrivit dispozițiilor art. 587 alin. (1) C. proc. pen., liberarea condiționată se dispune, la cerere sau la propunerea făcută potrivit dispozițiilor legii privind executarea pedepselor, de către judecătoria în a cărei circumscripție se află locul de deținere.

În raport cu aceste dispoziții legale și de împrejurarea că, la data formulării cererii de liberare condiționată (30 august 2019, plic dosar nr. x/2019 al Judecătoriei Baia Mare), condamnatul A. se afla încarcerat – din 19 iunie 2019 – în Penitenciarul Gherla (așa cum rezultă din extrasele din baza de date a Administrației Naționale a Penitenciarelor, dosar nr. x/2019 al Judecătoriei Baia Mare/dosar nr. x/2019 al Judecătoriei Aiud, precum și din adresa nr. x/27 septembrie 2019, emisă de Penitenciarul Gherla, dosar nr. x/2019 al Judecătoriei Baia Mare), competentă a soluționa cauza este judecătoria în a cărei circumscripție se afla locul de deținere a celui condamnat, respectiv Judecătoria Gherla.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 51 alin. (7) C. proc. pen., va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul A. în favoarea Judecătoriei Gherla, instanță căreia i se va trimite dosarul.

Conform art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar onorariul avocatului din oficiu în sumă de 313 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conflictul negativ de competență. Stabilirea competenței de soluționare a cererii de liberare condiționată was last modified: februarie 20th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.