Transmisie Live [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA]Conferințele Online UpDate Work: Telemunca și munca la domiciliu. Adaptarea activității salariaților

2254       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA]Conferințele Online UpDate Work: Telemunca și munca la domiciliu. Adaptarea activității salariaților 📅 16 aprilie 2020 București [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA]Conferințele Online UpDate Work: Telemunca și munca la domiciliu. Adaptarea activității salariaților

Data 16 aprilie 2020
Locația

 

Acreditare INPPA

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”.

Telemunca și munca la domiciliu, precum și adaptarea activității salariaților au fost temele celei de-a treia conferințe UpDate Work din seria 5 Conferințe organizate în cursul lunii aprilie 2020 de Universul Juridic în parteneriat cu MCP Cabinet avocați (fondat în anul 2008 de avocat Marius-Cătălin Preduț).

Discuțiile purtate în primele două conferințe, ce au avut ca teme principale impactul forței majore asupra pieței muncii și modificarea și adaptarea relațiilor de muncă, au relevat faptul că telemunca și munca la domiciliu reprezintă două dintre mijloacele de adaptare a contractelor de muncă la noile realități, alternative ce nu trebuie privite cu mai puțină seriozitate sau exigență decât contractul individual de muncă în forma sa clasică.

Preliminar, se impune a se face o distincție între cele două noțiuni:

Munca la domiciliu a fost introdusă în Codul Muncii ca un tip de contract individual de muncă. Aceasta presupune, în esență, mutarea activității salariatului de la locul de muncă la domiciliul (sau reședința permanentă a) acestuia, fără un program prestabilit și fără ca această activitate să implice utilizarea mijloacelor tehnologice.

Telemunca, pe de altă parte, este o noțiune mult mai complexă. Aceasta implică în mod esențial utilizarea de către telesalariat a mijloacelor tehnologiei informației și comunicărilor, precum și desfășurarea activității de către acesta de la un loc cunoscut angajatorului, în baza unui program stabilit de comun acord.

Pentru ca telemunca să poată fi în mod eficient integrată în relațiile de muncă se impune ca angajatorul să ia o serie de măsuri organizatorice în sensul creării unui cadru pentru desfășurarea acestor raporturi.

Astfel, din punct de vedere organizatoric, angajatorul trebuie să acționeze atât în sensul asigurării unei infrastructuri corespunzătoare, cât și în sensul stabilirii unor măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre datele cu caracter personal ale salariatului, fie că este vorba despre cele cu care acesta lucrează.

Din punct de vedere al infrastructurii, prin contractul individual de muncă sau prin act adițional la acesta se pot stabili dispozitivele, echipamentele și mijloacele pe care angajatorul trebuie să le pună la dispoziția salariatului. Acestea pot consta atât în mijloacele tehnologice propriu-zise, care urmează a fi folosite de către salariat în desfășurarea activității (computer, tabletă, telefon etc.), cât și în mijloace adiacente, cum ar fi un scaun ergonomic, asigurarea condițiilor de lumină sau decontarea costurilor aferente energiei electrice utilizate de salariat în interesul angajatorului.

Așadar, angajatorul nu ar putea să reclame faptul că salariatul nu și-a îndeplinit o sarcină ce ar fi presupus utilizarea propriilor resurse tehnice.

În ceea ce privește datele cu caracter personal ale angajatorului, sunt avute în vedere acele date cu caracter personal puse la dispoziția salariatului în vederea desfășurării activității sale (atât datele cu caracter personal proprii angajatorului, cât și cele aparținând celorlalți salariați, clienților, partenerilor contractuali etc.). Trebuie, așadar, să existe suficiente elemente prin care angajatorul să se asigure că datele care îi sunt puse la dispoziție salariatului în vederea desfășurării activității nu vor suferi transferuri nelegitime sau utilizări nepermise. În acest sens, angajatorul este cel care trebuie să aibă diligența întocmirii unor anumite proceduri cu privire la protecția acestor date, arogând telesalariatului atribuții specifice în acest sens.

Referitor la datele cu caracter personal ale salariatului, este important a se avea în vedere de către Autoritatea de Supraveghere nu doar a unor proceduri ce privesc protecția datelor cu caracter personal, așa cum sunt ele reglementate prin Regulamentul General privind Protecția Datelor, ci și a unor proceduri privind aplicațiile utilizate de angajatori, aplicații care vor fi în măsură să genereze decizii automate, iar codurile sursă ale acestora ar putea genera discriminări, tratament diferențiat între salariați.

În acest sens, vor fi avute în vedere nu doar datele „clasice” privind persoana salariatului (CNP, nume etc.), ci acele informații care fac posibilă interferarea angajatorului cu viața privată a salariatului, cu intimitatea acestuia.

Astfel, trebuie definite clar limitele în care angajatorul are posibilitatea de a interfera cu viața privată a salariatului. Această necesitate apare în contextul în care, în exercitarea prerogativei sale de monitorizare și control al activității telesalariatului, angajatorul ar putea culege și prelucra date cu caracter personal sensibile: prin simpla pătrundere în domiciliul sau reședința permanentă a salariatului ar putea fi revelate date referitoare la confesiunea religioasă, starea de sănătate sau orientările ideologice ale salariatului.

Desfășurarea activității în regim de telemuncă se poate realiza exclusiv cu informarea prealabilă a salariatului și cu consimțământul salariatului, atât cu privire la desfășurarea activității în regim de telemuncă, cât și ca angajatorul să prelucreze anumite date cu caracter personal ale salariatului.

Astfel, chiar anterior încheierii unui contract individual de muncă în regim de telemuncă sau anterior încheierii unui act adițional prin care s-ar stabili trecerea la un astfel de regim de lucru, este obligatorie informarea prealabilă a salariatului cu privire la toate condițiile în care această activitate urmează să se desfășoare.

Va trebui, de asemenea, ca, odată cu încheierea contractului individual de muncă sau a actului adițional prin care se stabilește desfășurarea activității în regim de telemuncă, să existe un consimțământ expres, un document separat prin care salariatul își dă acordul ca un reprezentant al angajatorului sau al salariaților să pătrundă în intimitatea sa.

Nu este suficientă o clauză în contractul individual de muncă sau actul adițional la acesta care să stabilească faptul că salariatul este de acord ca angajatorul, printr-o persoană desemnată, să verifice modul în care acesta își desfășoară activitatea, impunându-se încheierea unui act (în sensul de instrumentum) separat în acest sens.

În ceea ce privește executarea și derularea contractului individual de muncă în regim de telemuncă, pe lângă măsurile organizatorice amintite anterior, se impune ca angajatorul să stabilească o serie de proceduri referitoare la asigurarea sănătății și securității în muncă, precum și cu privire la monitorizarea și verificarea salariatului.

Astfel, angajatorul are obligația de a implementa toate măsurile care au în vedere sănătatea și securitatea în muncă a salariaților. Aceste măsuri trebuie să aibă în vedere și presiunile psihice care se vor produce asupra salariaților mai devreme sau mai târziu din cauza izolării. Astfel, există o dispoziție legală care impune angajatorului să asigure cadrul în care telesalariatul să aibă posibilitatea de a lua contact cu ceilalți salariați. Această dispoziție vizează în principal necesitatea relaționării cu persoanele fizice. Această relaționare trebuie să se regăsească într-o procedură prin care să se stabilească intervalul în care telesalariații își desfășoară activitatea în contact direct cu ceilalți salariați.

În ceea ce privește verificarea și monitorizarea salariatului, acestea se pot realiza prin diferite modalități, de la stabilirea unui program în interiorul căruia un reprezentant al angajatorului să monitorizeze în mod direct activitatea acestuia, cât și prin supraveghere video. Toate aceste proceduri se impun însă a fi stabilite, așa cum s-a arătat, cu informarea prealabilă și consimțământul expres al salariatului.

Așadar, concluzia desprinsă în urma discuțiilor purtate este aceea că, deși la prima vedere noțiunea de „telemuncă” poate părea rigidă, aceasta este una foarte generoasă, ce va avea un impact foarte mare în ceea ce privește raporturile de muncă, pornind de la încheierea contractelor de muncă, la derularea acestora, evaluările profesionale ale salariaților și, nu în ultimul rând, reorganizările angajatorilor.

Speakerii invitați au fost:

Marius-Cătălin Preduț, avocat, membru al Baroului București, este fondatorul și coordonatorul MCP Cabinet avocați (www.mcp-avocati.ro), specializat, încă de la înființare, în domeniul relațiilor de muncă și comerciale, precum și, ulterior, în domeniul protecției datelor personale, a drepturilor de autor și a vieții private.

Cătălina Bordianu Calangiu – Avocat Fondator Bordianu & Asociații

Irina-Maria Diculescu – Avocat MCP Cabinet avocați

În continuarea Conferințelor UpDate Work vor fi prezentate reorganizarea societăților angajatoare în contextul noii crize economice și sociale generate de pandemia CoVid–19 (UpDate Work IV – Reorganizarea societăților angajatoare, 28 aprilie 2020), precum și măsurile de protecție socială a salariaților afectați de noile crize economice și sociale (UpDate Work V – Protecția salariaților, 30 aprilie 2020).

Toate aceste Conferințe sunt organizate de Universul Juridic în parteneriat cu MCP Cabinet avocați (fondator avocat Marius-Cătălin Preduț, autor al Codului muncii comentat și speaker în cadrul tuturor conferințelor).


Editura Universul Juridic în parteneriat cu MCP Cabinet avocați (fondator Avocat Marius-Cătălin Preduț) organizează joi, 16 aprilie, începând cu ora 12:00, a treia conferință din seria: Conferințele Online UpDate Work: Telemunca și munca la domiciliu. Adaptarea activității salariaților.

Speakerii invitați sunt:

Marius-Cătălin Preduț, Avocat fondator „MCP Cabinet avocați”, Autor Codul muncii comentat

Cătălina Bordianu Calangiu, Avocat Fondator Bordianu & Asociații

Irina Maria Diculescu, Avocat Partener „MCP Cabinet avocați”

 

Temele abordate vor fi:

– Reglementare
– Modificarea contractelor de muncă; amendarea unor aspecte de disciplină a muncii – libertate și control la distanță;
– Luarea măsurilor tehnice și organizatorice privind desfășurarea activității în regim de telemuncă;
– Protecția datelor cu caracter personal și a datelor angajatorului;
– Eficiență și eficacitate pentru munca la domiciliu/telemunca.

 

Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ pers. și include:

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium (acces la întreaga arhivă / Revista Universul Juridic);

 

 

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai sucurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se face doar pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro


 


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555[email protected]

 

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

 

 

 

[CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA]Conferințele Online UpDate Work: Telemunca și munca la domiciliu. Adaptarea activității salariaților was last modified: aprilie 28th, 2020 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.